Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Hammasteknikko (ylempi AMK)
Suuhygienisti (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK), S23 (verkko)

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK), K24
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK), S22 (verkko)

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK), K23
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK), K22
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK), K21
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK), K20
Ilmoittautumisaika

01.07.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Jan Holmberg
 • Anssi Lähde
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEKES22V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S22 (verkko)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida ja kehittää itseään johtajana
· tunnistaa työorganisaation moninaisuuden ja moniammatillisuuden merkityksen johtamisessa
· tunnistaa johtamisen merkityksen työhyvinvointiin
· soveltaa strategisen ja osaamisen johtamisen, palveluohjauksen ja palvelujen tuottamisen sekä talous- ja liiketoimintaosaamisen työyhteisön johtamiseen

Sisältö

· Itsensä johtaminen ja johtajuudessa kehittyminen
· Työyhteisön moninaisuus ja moniammatillisuus johtamisessa
· Tiedolla johtaminen ja johtamisviestintä johtamisessa
· Työlainsäädäntö johtamisessa (työsuhde- ja sopimuskäytänteet)
· Johtamisosaamisen soveltaminen eri toimintaympäristöissä

Oppimateriaalit

Ilmoitettu Itslearning-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Etäopetus, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Etäopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Pienryhmätyöskentelyssä korostuvat itseohjautuvuus, vertaisoppiminen sekä dialoginen vuorovaikutus. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei erillistä valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilöllinen oppimistehtävä (2 op), hyl./T1-K5
Lukupiiritehtävä (2 op), hyv./hyl.
Etäopetus (1 op)

Sisällön jaksotus

Etäopetuskerrat:

5.9. klo 12.30-15.30
Opintojakson esittely, tehtävänannot ja käsiteluento.

9.10. klo 12.30-15.30
klo
12.30-13.30 vieraileva luennoitsija
13.30-14.30 avainluento
14.30-15.30 ryhmätehtävä.

10.10. klo 09.00-14.00
klo
09.00-12.00 avainluennot
12.00-14.00 lukupiiritehtävä.

6.11. klo 12.30-15.30 
klo
12.30-14.30 lukupiiritehtävän esitykset
14.30-15.30 avainluento.

28.11. klo 12.30-14.00
Oppimistehtävän esitykset pienryhmissä ja opintojakson palaute.

Etälinkki ilmoitetaan myöhemmin Itslearning-verkko-oppimisympäristössä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK - opintoja, ei sovellu AMK - opintoihin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen ja etäpäivien työskentelyyn.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut etäopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut etäopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut etäopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissä hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin, ja osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut etäopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 25.01.2024

Ajoitus

24.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Anne Rouhelo
 • Sanna-Maria Nurmi
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEKEK23
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida ja kehittää itseään johtajana
· tunnistaa työorganisaation moninaisuuden ja moniammatillisuuden merkityksen johtamisessa
· tunnistaa johtamisen merkityksen työhyvinvointiin
· soveltaa strategisen ja osaamisen johtamisen, palveluohjauksen ja palvelujen tuottamisen sekä talous- ja liiketoimintaosaamisen työyhteisön johtamiseen

Sisältö

· Itsensä johtaminen ja johtajuudessa kehittyminen
· Työyhteisön moninaisuus ja moniammatillisuus johtamisessa
· Tiedolla johtaminen ja johtamisviestintä johtamisessa
· Työlainsäädäntö johtamisessa (työsuhde- ja sopimuskäytänteet)
· Johtamisosaamisen soveltaminen eri toimintaympäristöissä

Oppimateriaalit

Ilmoitettu Itslearning-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus/etäopetus, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Etäopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Pienryhmätyöskentelyssä korostuvat itseohjautuvuus, vertaisoppiminen sekä dialoginen vuorovaikutus. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei erillistä valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilöllinen oppimistehtävä (2 op), hyl./T1-K5
Lukupiiritehtävä (2 op), hyv./hyl.
Opetukseen osallistuminen (1 op)

Sisällön jaksotus

Kevään 2024 opintojakso toteutuu monimuotototeutuksena (eli opetusta järjestetään kampuksella ja verkossa).

Opintojakson keskeiset sisällöt:
· Itsensä johtaminen ja johtajuudessa kehittyminen
· Työyhteisön moninaisuus ja moniammatillisuus johtamisessa
· Tiedolla johtaminen ja johtamisviestintä johtamisessa
· Työlainsäädäntö johtamisessa
· Johtamisosaamisen soveltaminen eri toimintaympäristöissä

Aikataulu:
24.1.2024 klo 12.30–14.00 Opetus toteutuu kampuksella
25.1.2024 klo 12.30–15.30 Etäopetus zoomin välityksellä
28.2.2024 klo 9.00–11.30 Etäopetus zoomin välityksellä
20.3.2024 klo 9.00–11.30 Etäopetus zoomin välityksellä
15.5.2024 klo 9.00–14.00 Etäopetus zoomin välityksellä

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK - opintoja, ei sovellu AMK - opintoihin. Avoin AMK maksimi: viisi opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen ja etäpäivien työskentelyyn.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut etäopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut etäopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut etäopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissä hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin, ja osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut etäopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kirsi Mononen
 • Anne Puuronen
 • Maarit Janhunen
 • Anne Rouhelo
Ryhmät
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· kuvata kehittämisprojektin lähtökohdat, tarpeen ja edellytykset siinä organisaatiossa tai hankkeessa, jossa kehittämisprojekti tehdään
· toteuttaa systemaattisia tutkimustiedon ja muun tiedon hakuja suomalaisista ja kansainvälisistä tietokannoista
· kirjoittaa kehittämisprojektinsa tietoperustan
· nimetä kehittämisprojektin tavoitteet, tarkoituksen, tehtävät ja lopputuloksen
· määrittää kehittämis- ja arviointimenetelmät sekä kuvata menetelmällisen toteutuksen
· kirjoittaa toteuttamiskelpoisen kehittämisprojektin suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman
· kuvata oman roolinsa asiantuntijana ja projektipäällikkönä
· laatia eettisen tarkastelun ja luotettavuustarkastelun
· arvioida ja ennakoida kehittämisprojektinsa riskit

Sisältö

· Ideaseminaari
· Kirjallisuuskatsaus
· Kehittämisprojektin suunnitelma (tarvittaessa tutkimussuunnitelma sen liitteenä)
· Opinnäytetyösopimus
· Suunnitelmaseminaari
· Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
· Vertaispalaute

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen / ilmiöön liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Tiedonhakijan oppaat https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön yhteisinfot,
Opinnäytetyön tietoiskut (erityisesti 2. lukukaudella)
Lähi/etäopetus
Pienryhmä/yksilöohjaus

Kansainvälisyys

Lähtökohtana on sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin. Edelliset kuvataan yksityiskohtaisesti It's-oppimisympäristön materiaaleissa.

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla. Kolmikantamalli perustuu opiskelijan, työelämämentorin ja opettajan väliseen yhteistyöhön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ensimmäinen lukukausi:
1. Opinnäytetyön yhteisinfot ja tietoperustaan perehtyminen
2. Tiedonhankinnan verkkokurssi (27 t).
3. Ideatyöpajoihin osallistuminen ja idean kuvaus (15t)

Toinen lukukausi:
1) Osallistuminen suunnitelmatyöpajaan lukukauden alussa
Opinnäytetyön suunnitelman laadinta
2) Esitys suunnitelmaseminaarissa
3) Vertaiskeskusteluun osallistuminen
Opinnäytetyö tietoiskuihin osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti

Opinnäytetyön suunnitelman laadintaa edeltää ideatyöpajoihin osallistumisen ja ideavaiheen kuvauksen esittelyn. Suunnitelman yhteyteen tarvittaessa laaditun tutkimussuunnitelman (yhteensä 213 t).
Suunnitelmaseminaariesitys, opponointi ja vertaiskeskustelu sekä opinnäytetyösopimus (yhteensä 15t).
Opintojakson (10op) opiskelijan työtunnit yhteensä 270t.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnitelma ja tarvittaessa tutkimussuunnitelma on laadittu ohjeiden mukaan, ja niissä ilmenevät edellä mainitut asiat.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön suunnitelma (10op) opintojakso sijoittuu 1.-2. lukukaudelle.

Ensimmäinen lukukausi (laajuus 2op):
- Opinnäytetyön yhteisinfot
- Ideatyöpajat ja teoriaperustan laatiminen
- Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
Toinen lukukausi (laajuus 8op):
- Osallistuminen suunnitelmatyöpajaan lukukauden alussa
- Opinnäytetyöklinikoille osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti
- Opinnäytetyön suunnitelma
- Suunnitelmaseminaari
- Vertaiskeskusteluun osallistuminen
- Opinnäytetyösopimus

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön suunnitelma -opintojakson hyväksyminen edellyttää siis varsinaisen opinnäytetyön suunnitelman lisäksi mahdollista tutkimuslupaa sekä opinnäytetyösopimuksen laatimista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman arvioinnin kohteet ovat: hanke-/työelämälähtöisyys, aihealueeseen perehtyneisyys, tietoperusta, tavoitteiden / tehtävien asettaminen, kehittävä ja tutkimuksellinen ote, eettisyys ja luotettavuus, tavoiteltava tuotos / tulos ja sen hyödynnettävyys, kehittämisprosessin ja tuotoksen arviointi, suullinen ja kirjallinen raportointi, projektin johtaminen ja oma asiantuntijuus.
sekä opinnäytetyösopimuksen laatiminen ja sen allekirjoitusprosessi.

Ilmoittautumisaika

01.07.2024 - 30.07.2024

Ajoitus

31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Anu Vaihekoski
 • Krista Salo-Tuominen
 • Anne Rouhelo
Ryhmät
 • YTEKEK24
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K24

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· kuvata kehittämisprojektin lähtökohdat, tarpeen ja edellytykset siinä organisaatiossa tai hankkeessa, jossa kehittämisprojekti tehdään
· toteuttaa systemaattisia tutkimustiedon ja muun tiedon hakuja suomalaisista ja kansainvälisistä tietokannoista
· kirjoittaa kehittämisprojektinsa tietoperustan
· nimetä kehittämisprojektin tavoitteet, tarkoituksen, tehtävät ja lopputuloksen
· määrittää kehittämis- ja arviointimenetelmät sekä kuvata menetelmällisen toteutuksen
· kirjoittaa toteuttamiskelpoisen kehittämisprojektin suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman
· kuvata oman roolinsa asiantuntijana ja projektipäällikkönä
· laatia eettisen tarkastelun ja luotettavuustarkastelun
· arvioida ja ennakoida kehittämisprojektinsa riskit

Sisältö

· Ideaseminaari
· Kirjallisuuskatsaus
· Kehittämisprojektin suunnitelma (tarvittaessa tutkimussuunnitelma sen liitteenä)
· Opinnäytetyösopimus
· Suunnitelmaseminaari
· Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
· Vertaispalaute

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen / ilmiöön liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Tiedonhakijan oppaat https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön yhteisinfot,
Opinnäytetyön tietoiskut (erityisesti 2. lukukaudella)
Lähi/etäopetus
Pienryhmäohjaus

Kansainvälisyys

Lähtökohtana on sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin. Edelliset kuvataan yksityiskohtaisesti It's-oppimisympäristön materiaaleissa.

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla. Kolmikantamalli perustuu opiskelijan, työelämämentorin ja opettajan väliseen yhteistyöhön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ensimmäinen lukukausi:
1. Opinnäytetyön yhteisinfot ja tietoperustaan perehtyminen
2. Tiedonhankinnan verkkokurssi (27 t).
3. Hyväksytty opinnäytetyön aihe (27t)

Toinen lukukausi:
1) Osallistuminen suunnitelmainfoon lukukauden alussa
Opinnäytetyön suunnitelman laadinta
2) Esittely suunnitelmatyöpajassa
3) Vertaiskeskusteluun osallistuminen
Opinnäytetyö tietoiskuihin osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti

Opinnäytetyön suunnitelman laadintaa edeltää ideatyöpajoihin osallistumisen ja ideavaiheen kuvauksen esittelyn. Suunnitelman yhteyteen tarvittaessa laaditun tutkimussuunnitelman (yhteensä 213 t).
Suunnitelman esittely ja vertaiskeskustelu sekä opinnäytetyösopimus (yhteensä 15t).
Opintojakson (10op) opiskelijan työtunnit yhteensä 270t.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnitelma ja tarvittaessa tutkimussuunnitelma on laadittu ohjeiden mukaan, ja niissä ilmenevät edellä mainitut asiat.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön suunnitelma (10op) opintojakso sijoittuu 1.-2. lukukaudelle.

Ensimmäinen lukukausi (laajuus 2op):
- Opinnäytetyön yhteisinfot
- Ideatyöpajat ja teoriaperustan laatiminen
- Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
Toinen lukukausi (laajuus 8op):
- Osallistuminen TERHY Master Schoolin yhteiseen suunnitelmainfoon lukukauden alussa
- Suunnitelmatyöpajaan osallistuminen
- Vertaiskeskusteluun osallistuminen
- Hyväksytty Opinnäytetyön suunnitelma
- Opinnäytetyösopimus
- Opinnäytetyö tietoiskut osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön suunnitelma -opintojakson hyväksyminen edellyttää siis varsinaisen opinnäytetyön suunnitelman lisäksi mahdollista tutkimuslupaa sekä opinnäytetyösopimuksen laatimista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman arvioinnin kohteet ovat: hanke-/työelämälähtöisyys, aihealueeseen perehtyneisyys, tietoperusta, tavoitteiden / tehtävien asettaminen, kehittävä ja tutkimuksellinen ote, eettisyys ja luotettavuus, tavoiteltava tuotos / tulos ja sen hyödynnettävyys, opinnäytetyön etenemisen ja tuotoksen arviointi, suullinen ja kirjallinen raportointi ja oma asiantuntijuus
sekä opinnäytetyösopimuksen laatiminen ja sen allekirjoitusprosessi.

Ilmoittautumisaika

16.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Maarit Janhunen
 • Anne Rouhelo
 • Anssi Lähde
Ryhmät
 • YTEKES22V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S22 (verkko)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· täsmentää kehittämisprojektinsa tietoperustaa
· tuottaa kirjallisen kuvauksen kehittämisprojektinsa siihenastisesta etenemisestä
· arvioida kehittämisprojektinsa etenemistä suhteessa suunnitelmaan (esim. aikataulussa pysyminen, tavoitteen suunnassa eteneminen, valittujen tutkimus- ja kehittämismenetelmien toimivuus, projektiorganisaation toiminta)

Sisältö

· Loppuraportin rakennetta (sisältöjä) noudattava kuvaus kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä (projektin etenemisen arviointi osana kuvausta)
· Esitys kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä toimeksiantajataholle tai muulla sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja projektipäällikkönä (mahd. soveltavan tutkimuksen tekijänä) toimiminen työelämässä / hankkeessa.

Kansainvälisyys

Soveltava TKI - toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopedagogiikan ja kolmikantamallin avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön toteutuksen esittely työelämä/-hankeympäristössä toimeksiantajalle erikseen sovitulla tavalla.
Esitys ja sen ajankohta opettajatuutorille.

Työn mitoitus:
- Opinnäytetyön toteuttaminen suunnitelman pohjalta
- Toteutuksen esitys toimeksiantajalle on ajallisesti lyhyt (n. 1 t), lisäksi esityksen valmisteluaika.
- Esitys ja siihen liittyen arviointia opinnäytetyön etenemisestä. Ajallisesti lyhyt tehtävä.
- Muut opintojakson tunnit käytetään opinnäytetyön käytännön toteuttamiseen työelämässä / hankkeessa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on tehnyt molemmat tehtävät osoittaen, että kykenee kuvaamaan opinnäytetyönsä siihenastista etenemistä johdonmukaisena kokonaisuutena ja arvioivalla otteella.

Sisällön jaksotus

Aloitus verkkotapaamisena 4.9.2023 klo 9.00 - 11.30.
Linkki ilmoitetaan myöhemmin.

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
· täsmentää opinnäytetyön tietoperustaa
toteuttaa opinnäytetyön suunnitelman pohjalta

-tuottaa kuvauksen siihenastisesta etenemisestä
· arvioida opinnäytetyönsä etenemistä suhteessa suunnitelmaan (esim. aikataulussa pysyminen, tavoitteen suunnassa eteneminen, valittujen tutkimus- ja kehittämismenetelmien toimivuus, projektiorganisaation toiminta)

Sisältö
· Kuvaus opinnäytetyön siihenastisesta etenemisestä (etenemisen arviointi osana kuvausta)
· Esitys opinnäytetyön siihenastisesta etenemisestä toimeksiantajataholle tai muulla sovitulla tavalla

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön toteutusvaiheeseen voi siirtyä vasta, kun suunnitelmavaihe on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tehtävien suorittaminen.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt molempia tehtäviä tai ei ole kyennyt kuvaamaan ymmärrettävästi opinnäytetyönsä siihenastista kokonaisuutta tai ei ole arvioinut sitä mitenkään.

Ilmoittautumisaika

16.06.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Anne Rouhelo
 • Anssi Lähde
Ryhmät
 • YTEKEK23
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palvelumuotoilua ja palvelujen tuottamista itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Sisältö

· Palvelujärjestelmä ja ohjaava lainsäädäntö
· Palvelujen tuotteistaminen ja palvelukonseptit
· Palvelumuotoilu ja asiakkaan osallisuus
· Palvelujen tuottamisen etiikka

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:

Hujala, A. & Taskinen, H. (toim.) 2020. Uudistuva sosiaali- ja terveysla. Tampere: Tampere University Press. Saatavana verkossa: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/123995/978-952-359-022-9.pdf.
Laitila, H., Lunkka, N. & Suhonen, M. 2020. Asiakaslähtöisyys lapsi- ja perhepalveluiden moniammatillisessa verkostoyhteistyössä vanhempien kokemana. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 57 (1), 3-16.

Opetusmenetelmät

- Perehtyminen opintojakson kirjallisuuteen
- Lähiopetus
-Ryhmätyö
-Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti 21.11.-28.11.2023 Its learning.

Uusinta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Lähiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ja ryhmätehtävä 2 op
Itsenäinen opiskelu ja tentti 3 op


Yhteensä 135 h.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palveluiden suunnittelua ja tuottamista itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Syksyn 2023 lähiopetuspäivät ovat:

21.8. klo 10.45 - 15.30
3.10. klo 9.00 - 11.30
20.11. klo 9.00 - 15.30

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 3 opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin, ryhmätehtävään sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut lähiopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia ja/tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suomeksi
Tyydyttävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 11.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Anu Vaihekoski
 • Marjo Vähäkangas
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palvelumuotoilua ja palvelujen tuottamista itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Sisältö

· Palvelujärjestelmä ja ohjaava lainsäädäntö
· Palvelujen tuotteistaminen ja palvelukonseptit
· Palvelumuotoilu ja asiakkaan osallisuus
· Palvelujen tuottamisen etiikka

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:

Hujala, A. & Taskinen, H. (toim.) 2020. Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere: Tampere University Press. Saatavana verkossa: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/123995/978-952-359-022-9.pdf.
Laitila, H., Lunkka, N. & Suhonen, M. 2020. Asiakaslähtöisyys lapsi- ja perhepalveluiden moniammatillisessa verkostoyhteistyössä vanhempien kokemana. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 57 (1), 3-16.

Opetusmenetelmät

- Perehtyminen opintojakson kirjallisuuteen
- Kontaktiopetus
- Ryhmätyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentin ajankohta ilmoitetaan Its learning oppimisympäristössä.

Uusinta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää kontaktiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Kontaktiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus ja ryhmätehtävä 2 op
Itsenäinen opiskelu ja tentti 3 op


Yhteensä 135 h.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palveluiden suunnittelua ja tuottamista itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kevään 2024 kontaktipäivät ovat:

HUOM! Ennakkotehtävänä 14.1.2024 mennessä: Forms-taustakyselyyn vastaaminen ITSlearning-ympäristössä ryhmien muodostamiseksi.

18.1. klo 8.30 - 11.45 Orientaatio, palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö sekä ryhmän tuotoksen työstäminen
14.2. klo 9.00 - 11.30 Palvelumuotoilu ja palvelujen tuottamisen etiikka sekä ryhmän tuotoksen työstäminen
15.2. klo 9.00 - 11.30 Palvelujen tuotteistaminen ja palvelukonseptit sekä ryhmän tuotoksen työstäminen
11.4. klo 9.00 - 15.00 Tentti ja ryhmätöiden purku

Opetus toteutuu Marjon Zoom-linkissä: https://turkuamk.zoom.us/j/6504274521

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 5 opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin ryhmätehtävään, sen esitykseen ja tenttiin.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole suorittanut ryhmätehtävää ja tenttiä hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suomeksi
Tyydyttävä: Osoittaa ryhmätehtävässä ja tentissä hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: Osoittaa ryhmätehtävässä ja tentissä hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: Osoittaa ryhmätehtävässä ja tentissä opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

16.06.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Heli Vaartio-Rajalin
 • Anssi Lähde
Ryhmät
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· Suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palveluohjausta itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Sisältö

· Palveluohjaus asiakastyömenetelmänä
· Palveluvaikuttavuus
· Asiakkaan ohjauksen etiikka

Oppimateriaalit

Oppimistehtävä ja sitä tukeva materiaali It´s learningissa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu etäopetuksena verkko-opetuksen menetelmin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee tehdä yksilö/paritehtävä ja osallistua opetukseen.

Opintojakson työmäärä:
5op = 135tuntia

Oppimistehtävä 4 op
Verkko-opetukseen osallistuminen 1 op

Sisällön jaksotus

Palveluojaus-opintojakson (5op) tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palveluohjausta itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Opintojakson keskeiset sisällöt:
· Palveluohjaus asiakastyömenetelmänä
· Palveluvaikuttavuus
· Asiakkaan ohjauksen etiikka
¨
Opetus:
13.9.2023 klo 10.00-11.30/ Opintojakson aloitus ja oppimistehtävä.
24.10.2023 klo 9.00 -15.30 / Palveluohjauksen käsitteellinen haltuunotto ja asiakasryhmäkohtainen tarkastelu
14.11.2023 klo 9.00 - 11.00 Palveluohjauksen asiakasryhmäkohtainen tarkastelu
4.12. 2023 klo 9.00 - 11.30 / Oppimistehtävän yhteinen käsittely

Opetus toteutetaan etäyhteydellä. Zoom -linkki löytyy ITS työtilan jakson etusivulta tai toimitetaan kalenterikutsuna.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sähköisessä oppimisympäristössä on kuvattuna yksilö/paritehtävän arviointikriteerit.
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl./T1-K5. Arviointi muodostuu tehtävän arvioinnista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Raportin rakenne on pääpiirteissään johdonmukainen ja sisältää tehtäväksiannon mukaiset asiat.

2. Teoreettinen taustatieto ja käsitteet on tuotettu, mutta suppeasti.

3. Työssä on vastattu tehtäväksiannon kaikkiin kohtiin, mutta osa on käsitelty niukasti.

4. Raportti sisältää omaa pohdintaa

5. Tekstin viimeistely on ohjeiden mukaista joskin siinä on puutteita

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

1. Raportin rakenne on johdonmukainen ja otsikointi vastaa selkeästi tehtäväksiantoa.

2. Teoreettinen taustatieto ja käsitteet on tuotettu kattavasti.

3. Työssä on vastattu hyvällä tasolla ja tasapainoisesti kaikkiin tehtäväksiannon kohtiin.

4. Raportti sisältää perusteltua ja monipuolista pohdintaa.

5. Tekstin viimeistely on ohjeiden mukaista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Raportin rakenne on johdonmukainen ja otsikointi vastaa selkeästi tehtäväksiantoa.

2. Teoreettinen taustatieto on monipuolista ja käsitteet on määritelty selkeästi.

3. Raportissa on vastattu analyyttisesti ja huolella kaikkiin tehtäväväksiannon kohtiin.

4. Raportti sisältää monipuolista ja analyyttistä pohdintaa.

5. Teksti on viimeisteltyä ja ohjeiden mukaista asiakieltä.

Ilmoittautumisaika

11.12.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

23.01.2024 - 24.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Heli Vaartio-Rajalin
 • Marjo Vähäkangas
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEKEK24
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K24
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· Suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palveluohjausta itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Sisältö

· Palveluohjaus asiakastyömenetelmänä
· Palveluvaikuttavuus
· Asiakkaan ohjauksen etiikka

Oppimateriaalit

Oppimistehtävä ja sitä tukeva materiaali It´s learningissa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu lähiopetuksen (7.2, 24.4) ja verkko-opetuksen (23.1, 6.3, 27.3) menetelmin https://turkuamk.zoom.us/j/9559210825

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssitehtävän palautus ITSiin 17.4 2024 ennen klo 16.00

Kansainvälisyys

Itsenäinen tiedonhaku ja kurssimateriaaliin paneutuminen, haastattelu- ja kirjoitustehtävä; aktiivinen osallistuminen luentoihin ja ryhmäkeskusteluihin, parityöhön sekä seminaariin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee tehdä yksilö/paritehtävä ja osallistua opetukseen.

Opintojakson työmäärä:
5op = 135tuntia

Oppimistehtävä 4 op
Opetukseen osallistuminen 1 op

Sisällön jaksotus

Palveluojaus-opintojakson (5op) tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palveluohjausta itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Opintojakson keskeiset sisällöt:
· Palveluohjaus asiakastyömenetelmänä
· Palveluvaikuttavuus
· Asiakkaan ohjauksen etiikka

Opetus:
23.1.2024 klo 10.00-11.30 Orientaatio opintojaksolle
7.2 2024 klo 9.00 -14.00 Palveluohjauksen taustaa, keskeiset käsitteet ja etiikka
6.3 2024 klo 9.00 - 12 Palveluohjaus eri näkökulmista
27.3 2024 klo 12.30-15 Ryhmätyöskentelyä
24.4 2024 klo 12.30-15 Seminaari

Zoom -linkit löytyy myös ITS työtilan jakson etusivulta.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sähköisessä oppimisympäristössä on kuvattuna yksilö/paritehtävän arviointikriteerit.
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl./T1-K5. Arviointi muodostuu tehtävän arvioinnista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Raportin rakenne on pääpiirteissään johdonmukainen ja sisältää tehtäväksiannon mukaiset asiat.

2. Teoreettinen taustatieto ja käsitteet on tuotettu, mutta suppeasti.

3. Työssä on vastattu tehtäväksiannon kaikkiin kohtiin, mutta osa on käsitelty niukasti.

4. Raportti sisältää omaa pohdintaa

5. Tekstin viimeistely on ohjeiden mukaista joskin siinä on puutteita

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

1. Raportin rakenne on johdonmukainen ja otsikointi vastaa selkeästi tehtäväksiantoa.

2. Teoreettinen taustatieto ja käsitteet on tuotettu kattavasti.

3. Työssä on vastattu hyvällä tasolla ja tasapainoisesti kaikkiin tehtäväksiannon kohtiin.

4. Raportti sisältää perusteltua ja monipuolista pohdintaa.

5. Tekstin viimeistely on ohjeiden mukaista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Raportin rakenne on johdonmukainen ja otsikointi vastaa selkeästi tehtäväksiantoa.

2. Teoreettinen taustatieto on monipuolista ja käsitteet on määritelty selkeästi.

3. Raportissa on vastattu analyyttisesti ja huolella kaikkiin tehtäväväksiannon kohtiin.

4. Raportti sisältää monipuolista ja analyyttistä pohdintaa.

5. Teksti on viimeisteltyä ja ohjeiden mukaista asiakieltä.

Ilmoittautumisaika

04.05.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Heli Vaartio-Rajalin
 • Anne Puuronen
Ryhmät
 • YTEKEK23
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· strategiaprosessit ja sen menetelmät sekä arvioida ja kehittää toiminnan laatua
· päätöksenteon palvelujärjestelmän eri konteksteissa

Sisältö

· Tulevaisuuden toimintaympäristöt ja palvelut sosiaali- ja terveysalalla
· Päätöksenteko palvelujärjestelmässä
· Strategisen ajattelun, päätöksenteon ja johtamisen merkitys työyhteisölle ja palvelujen tuottamiselle
· Strategiaprosessin vaiheet, niihin liittyvät lähestymistavat ja välineet (analyysit, BSC, tiedolla johtaminen)
· Strategisen toiminnan ja päätöksenteon etiikka, arviointi, laatu ja vaikuttavuus
· Johdettu strategia ja muutosprosessi

Oppimateriaalit

Oppimisympäristössä ilmoitettu lähdemateriaali sekä muu opiskelijan itsensä hankkima lähdemateriaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen perehtyminen opintojakson keskeiseen kirjallisuuteen, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen eli heräteluennoille ja keskusteluihin, yksilöllinen reflektointitehtävä (verkkotentti) sekä ryhmätehtävä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti erikseen sovittuna ajankohtana Itslearning oppimisympäristössä.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka eli konstruktivistinen ja ongelmalähtöinen tekemällä ja soveltamalla oppiminen on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, ryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä.

Verkko-oppimistehtävässä orientoidutaan opintojakson teemoihin. Lähiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan omia kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Ryhmätehtävissä korostuu laajemman tehtäväkokonaisuuden yhdessä suorittaminen, projektimainen työskentely sekä konstruktivistinen omien kokemuksien jakaminen ryhmän jäsenten kanssa. Yksilötehtävissä harjoitellaan jäsenneltyä asioiden esittämistapaa sekä reflektoidaan oman osaamisen kehittymistä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus: Luentoja ja toiminnallista työskentelyä 12 h
Itsenäinen opiskelu: 40h
Ryhmätehtävä: 83h
Yhteensä: 135h

Sisällön jaksotus

Opintojakson pääsisältöjä ovat:
-strategiaprosessin vaiheet ja tavoitteet
-strategisen ajattelun ja johtamisen käsitteet ja menetelmät
-toiminnan arviointi ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä

Syksyn 2023 lähiopetuspäivät:
5.9.2023 klo 9.00–11.30
2.10.2023 klo 10.45–15.00
30.10.2023 klo 9.00–15.00

Lisäksi yksilöllinen reflektointitehtävä (verkkotentti) sekä ryhmätehtöävä erikseen sovittuna ajankohtana.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK - opintoja, ei sovellu AMK - opintoihin. Avoin YAMK-opiskeluun maksimi 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin (kirjallisuuteen tutustuminen, yksilöllisen reflektointitehtävä/verkkotentti, ryhmätehtävä) sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut lähiopetukseen ja/tai ryhmätehtävään ja/tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia ja/tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista. Ei ole suorittanut yksilötehtävää/tenttiä hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut tehtävät ja osallistunut sekä lähiopetukseen että ryhmätehtävään. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin. On suorittanut yksilötehtävän/tentin hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut aktiivisesti sekä lähiopetukseen että ryhmätehtävään. Osoittaa oppimistehtävissään hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa. On suorittanut yksilötehtävän/tentin hyväksytysti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut aktiivisesti sekä lähiopetukseen että ryhmätehtävään. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista. On suorittanut yksilötehtävän/tentin hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

17.01.2024 - 14.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Heli Vaartio-Rajalin
 • Anne Puuronen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· strategiaprosessit ja sen menetelmät sekä arvioida ja kehittää toiminnan laatua
· päätöksenteon palvelujärjestelmän eri konteksteissa

Sisältö

· Tulevaisuuden toimintaympäristöt ja palvelut sosiaali- ja terveysalalla
· Päätöksenteko palvelujärjestelmässä
· Strategisen ajattelun, päätöksenteon ja johtamisen merkitys työyhteisölle ja palvelujen tuottamiselle
· Strategiaprosessin vaiheet, niihin liittyvät lähestymistavat ja välineet (analyysit, BSC, tiedolla johtaminen)
· Strategisen toiminnan ja päätöksenteon etiikka, arviointi, laatu ja vaikuttavuus
· Johdettu strategia ja muutosprosessi

Oppimateriaalit

Oppimisympäristössä ilmoitettu lähdemateriaali (alla) sekä muu opiskelijan itsensä hankkima lähdemateriaali

Akman, M., Ayhan Bayer, D., Usanma Koban, B., Marti, T., Decat, P., Lefeuvre, Y., & Miller, R. 2022. Organization of primary care. Primary Health Care Research & Development 23, E49. doi:10.1017/S1463423622000275

Bryson, John M., Lauren Hamilton Edwards, and David M. Van Slyke. 2018. Getting Strategic about Strategic Planning Research. Public Management Review 20(3): 317– 39.

Bryson J. 2018. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, 5th edition, John Wiley & Sons, Incorporated (e-kirja)

Einola, S. 2018. The interplay between the sociomaterial, cognitive and paradox views in the field of strategy as practice : “How can we know what we think until we see what we do”. Acta Wasaensia 402. Väitöskirja. Vaasan yliopisto. University of Vaasa. Linkki: The interplay between the sociomaterial, cognitive and paradox views in the field of strategy as practice : "How can we know what we think until we see what we do" - Osuva (uwasa.fi)

Einola, S & Kohtamäki, M. 2016. Sosiomateriaalisten käytäntöjen rooli kuntaorganisaation strategiatyössä. Hallinnon tutkimus 35 (3), 189-203, 2016.1 Linkki: Sosiomateriaalisten käytäntöjen rooli kuntaorganisaation strategiatyössä näkymä (journal.fi)

George, B. 2020. Successful Strategic Plan Implementation in Public Organizations: Connecting People, Process, and Plan (3Ps). Public Administration Review 81: 793–8. https://doi.org/10.1111/puar.13187

George, B and Sebastian D. 2018. Strategic-Decision Quality in Public Organizations: An Information Processing Perspective. Administration & Society 50(1): 131–56.

George B, Walker R & Monster J. Does Strategic Planning Improve Organizational Performance? A Meta-Analysis. Public administration review. 2019. 79,6, 810-819. https://doi.org/10.1111/puar.13104 Linkki: Does Strategic Planning Improve Organizational Performance? A Meta?Analysis - George - 2019 - Public Administration Review - Wiley Online Library

Harisalo R. 2021. Organisaatioteoriat. Tietosanoma.Helsinki.

Johnson G, Whittington R, Scholes K & Angwin D. 2020. Exploring Strategy (Text Only). 12th edition. Pearson (e-kirja)

Juuti P & Luoma M. 2022. Strateginen ajattelu ja johtaminen. Matka läpi maailmankuvien. Ps-kustannus. /Saatavana e-kirjana, 7 kpl lisenssejä.

Kamensky M. 2014. Strateginen johtaminen menestyksen timantti. Alma Talent (e-kirja)
Peltoniemi J. 2018. Kaiken keskellä : keskijohto strategisen muutoksen tekijänä ja kokijana. Väitöskirja on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Business and Economics numerona 190, Jyväskylä 2018, ISSN 1457-1986, ISBN 978-951-39-7513-5 (printti), ISBN 978-951-39-7514-2 (PDF). Teos on saatavilla sähköisessä muodossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7514-2

Perera, R. & Peiro M. 2012. Strategic planning in healthcare organizations. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). . 2012 Aug;65(8):749-54. DOI: 10.1016/j.recesp.2012.04.005 Linkki: Strategic planning in healthcare organizations - PubMed (nih.gov) Ryynänen, S.P. & Harisalo, R. 2018. A strategic and good governance perspective on handling patient complaints. International Journal of Health Care Quality Assurance 31(8), 923-934. https://doi.org/ 10.1108/IJHCQA-11-2016-0168

Ritakallio T & Vuori T. 2018. Elävä strategia. Alma Talent. Vuorinen T. 2021. Strategiakirja- 20 työkalua. 3 painos. Alma Talent.

Šilenskyt A. 2020. Corporate strategy implementation: how strategic plans become individual strategic actions across organizational levels of the MNC. Acta Wasaensia. Väitöskirja. Vaasan yliopisto. Linkki:Corporate strategy implementation : how strategic plans become individual strategic actions across organizational levels of the MNC - Osuva (uwasa.fi)

Uzarski, D. & Broome, M.E. 2019. A Leadership Framework for Implementation of an Organization's Strategic Plan. Journal of Professional Nursing 35(1), 12-17. Linkki: https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2018.09.007.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen perehtyminen opintojakson keskeiseen kirjallisuuteen, aktiivinen osallistuminen opetukseen eli heräteluennoille ja keskusteluihin, sekä ryhmätehtävä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ryhmätehtävän palautus Itslearningiin 12.3 klo 12.00 ja seminaarissa saadun palautteen jälkeen lopullisen ryhmätyön palautus viimeistään 18.3 2024.
Toisen ryhmän vertaisarviointi - palautus Itsiin 14.3 ennen klo 8.00.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka eli konstruktivistinen ja ongelmalähtöinen tekemällä ja soveltamalla oppiminen on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, sekä ryhmätyöskentelyä .

Lähiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan omia kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Ryhmätehtävissä korostuu laajemman tehtäväkokonaisuuden yhdessä suorittaminen, projektimainen työskentely sekä konstruktivistinen omien kokemuksien jakaminen ryhmän jäsenten kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus: Luentoja ja toiminnallista työskentelyä 18h
Itsenäinen opiskelu: 34h
Ryhmätehtävä: 83h
Yhteensä: 135h

Sisällön jaksotus

Opintojakson pääsisältöjä ovat:
-strategiaprosessin vaiheet ja tavoitteet
-strategisen ajattelun ja laatujohtamisen käsitteet ja menetelmät
-toiminnan arviointi ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä

Opetuspäivät:

17.1 2024 klo 9-15.30 Zoom: https://turkuamk.zoom.us/j/63182781280
14.2 2024 klo 12.15-15.30 Zoom: https://turkuamk.zoom.us/j/61064944883
14.3 2024 klo 9-13.45 Zoom: https://turkuamk.zoom.us/j/62099491467


Lisäksi ryhmätehtävä erikseen ilmoitettavana ajankohtana

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK - opintoja, ei sovellu AMK - opintoihin. Avoin YAMK-opiskeluun maksimi 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin (kirjallisuuteen tutustuminen, ryhmätehtävä) sekä aktiiviseen osallistumiseen opetustapaamisiin verkossa.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut tehtävää eikä osallistunut opetustapaamisiin ja/tai ryhmätehtävään ja/tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautettu tehtävä on ylimalkainen ja/tai ei vastaa pääosaan tehtävänantoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut tehtävän ja osallistunut sekä opetustapaamisiin että ryhmätehtävään. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut tehtävän ja osallistunut aktiivisesti sekä opetustapaamisiin että ryhmätehtävään. Osoittaa ryhmätehtävässä ja sen esityksessä hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut tehtävän ja osallistunut aktiivisesti sekä opetustapaamisiin että ryhmätehtävään. Osoittaa tehtävässä ja sen esityksessä opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 03.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Sami Nummela
 • Anne Rouhelo
Ryhmät
 • YTEKEK23
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· Suunnitella ja arvioida palvelutoimintaa liiketoiminta-ajatteluun perustuen

Sisältö

· Liiketoiminta-ajattelu palvelutoiminnan johtamisessa ja työyhteisön toiminnassa
· Palvelujen rahoituskanavat · Talouden suunnittelu, budjetointi, kustannusseuranta
· Tuotteistaminen
· Kilpailutus ja hankintalainsäädäntö
· Palveluiden markkinointiprosessi, markkinoinnin peruskilpailukeinot ja markkinointiviestintä
· Tietohallintojärjestelmät talouden ja markkinoinnin tukena

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit tallennetaan oppimisalustaan. Kontaktiopetuksessa opastetaan tehtävien tekemiseen sopivasta kurssin oheislukemistosta.

Opetusmenetelmät

Opetus lukujärjestyksen mukaan. Omatoiminen opiskelu kontaktipäivien välillä. Palautettavat kurssitehtävät. Kurssin viimeisellä kerralla on tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on viimeisellä lukujärjestykseen merkityllä oppitunnilla.

Kansainvälisyys

Innopeda.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät annetaan Itslerning-oppimisalustan kautta ja sinne ne myös palautetaan.

Koska kurssi on laaja, 5 opintopistettä, työmäärä omalla ajalla on merkittävä ja lukujärjestykseen merkityt kerrat eivät ole kurssin suorittamisen kannalta kuin osa koko kurssista. Lukujärjestykseen merkittyjen kertojen välissä on siis syytä varata aikaa itsenäiseen opiskeluun, jotta kurssin aiheeseen ehtii perehtyä.

Kurssitehtäviä on arviolta 8. Lisäksi voi olla luennoilla annettuja yksilö- tai ryhmätehtäviä.

Sisällön jaksotus

Talous- ja liiketoimintaosaanen. Ajoitus lukujärjestyksen mukaan. Opettajat ovat saavutettavissa ensisijaisesti lukujärjestyksen mukaan. Kaikki kysymykset olisi hyvä esittää opetuksen yhteydessä. Vaihtoehtoisesti sähköpostilla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin yksityiskohdista sovitaan opetuskerroilla. Koko kurssia koskevat kysymykset kannattaa esittää oppitunnilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tenttisuoritus. Tehtävien palautus.

Hylätty (0)

Opiskelija ei palauta kaikkia kurssitehtäviä ja oppimispäiväkirjaa sisältäen itsearvioinnin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa annetut tehtävät ja oppimispäiväkirjan (sisältäen itsearvioinnin), jotka osoittavat tyydyttää perehtyneisyyttä talous- ja liikentoimintaosaamiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa annetut tehtävät ja oppimispäiväkirjan (sisältäen itsearvioinnin), jotka osoittavat hyvää (3) tai erittäin hyvää (4) perehtyneisyyttä talous- ja liikentoimintaosaamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa annetut tehtävät ja oppimispäiväkirjan (sisältäen itsearvioinnin), jotka osoittavat laajaa perehtyneisyyttä talous- ja liikentoimintaosaamiseen.

Ilmoittautumisaika

01.02.2024 - 12.03.2024

Ajoitus

13.03.2024 - 02.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Sami Nummela
Ryhmät
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· Suunnitella ja arvioida palvelutoimintaa liiketoiminta-ajatteluun perustuen

Sisältö

· Liiketoiminta-ajattelu palvelutoiminnan johtamisessa ja työyhteisön toiminnassa
· Palvelujen rahoituskanavat · Talouden suunnittelu, budjetointi, kustannusseuranta
· Tuotteistaminen
· Kilpailutus ja hankintalainsäädäntö
· Palveluiden markkinointiprosessi, markkinoinnin peruskilpailukeinot ja markkinointiviestintä
· Tietohallintojärjestelmät talouden ja markkinoinnin tukena

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit tallennetaan oppimisalustaan. Kontaktiopetuksessa opastetaan tehtävien tekemiseen sopivasta kurssin oheislukemistosta.

Opetusmenetelmät

Opetus lukujärjestyksen mukaan. Omatoiminen opiskelu kontaktipäivien välillä. Palautettavat kurssitehtävät. Kurssin viimeisellä kerralla on tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on viimeisellä lukujärjestykseen merkityllä oppitunnilla.

Kansainvälisyys

Innopeda.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät annetaan Itslerning-oppimisalustan kautta ja sinne ne myös palautetaan.

Koska kurssi on laaja, 5 opintopistettä, työmäärä omalla ajalla on merkittävä ja lukujärjestykseen merkityt kerrat eivät ole kurssin suorittamisen kannalta kuin osa koko kurssista. Lukujärjestykseen merkittyjen kertojen välissä on siis syytä varata aikaa itsenäiseen opiskeluun, jotta kurssin aiheeseen ehtii perehtyä.

Kurssitehtäviä on arviolta 8. Lisäksi voi olla luennoilla annettuja yksilö- tai ryhmätehtäviä.

Sisällön jaksotus

Talous- ja liiketoimintaosaanen. Ajoitus lukujärjestyksen mukaan. Kaikki kysymykset olisi hyvä esittää opetuksen yhteydessä. Vaihtoehtoisesti sähköpostilla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin yksityiskohdista sovitaan opetuskerroilla. Koko kurssia koskevat kysymykset kannattaa esittää oppitunnilla.

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tenttisuoritus. Tehtävien palautus.

Hylätty (0)

Opiskelija ei palauta kaikkia kurssitehtäviä ja oppimispäiväkirjaa sisältäen itsearvioinnin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa annetut tehtävät ja oppimispäiväkirjan (sisältäen itsearvioinnin), jotka osoittavat tyydyttää perehtyneisyyttä talous- ja liikentoimintaosaamiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa annetut tehtävät ja oppimispäiväkirjan (sisältäen itsearvioinnin), jotka osoittavat hyvää (3) tai erittäin hyvää (4) perehtyneisyyttä talous- ja liikentoimintaosaamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa annetut tehtävät ja oppimispäiväkirjan (sisältäen itsearvioinnin), jotka osoittavat laajaa perehtyneisyyttä talous- ja liikentoimintaosaamiseen.

Ilmoittautumisaika

01.07.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Jan Holmberg
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEKES22V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S22 (verkko)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· Määrittää osaamisen tulevaisuudenkuvat ja –profiilit
· Arvioida ja kehittää visionääristä ja strategialähtöistä tulevaisuuden osaamista
· Arvioida toiminnan kehittymistä

Sisältö

· Tulevaisuuden osaamisvaatimukset
· Palvelumuotoilun, palvelujen tuottamisen, palveluohjauksen sekä talous- ja liiketoiminta-ajattelun edellyttämä tulevaisuuden osaaminen
· Osaamisen arviointi, kehittäminen ja järjestelmät sekä toiminnan arviointi

Oppimateriaalit

Ilmoitettu Itslearning-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Etäopetus, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Lähiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Pienryhmätyöskentelyssä korostuvat itseohjautuvuus, vertaisoppiminen sekä dialoginen vuorovaikutus. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei erillistä valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Etäopetusta: luentoja ja toiminnallista työskentelyä (13 h) sekä itsenäistä opiskelua: oppimistehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä (122 h). Yhteensä 135 h (5 op).

Sisällön jaksotus

Syksyn 2023 opetuskerrat toteutetaan etäyhteyksin (linkki löytyy Itslearning-verkko-oppimisympäristöstä) seuraavina päivinä:

04.09.2023 12.30 - 15.30

05.09.2023 09.00 - 11.30

09.10.2023 09.00 - 11.30

06.11.2023 09.00 - 11.30

28.11.2023 09.00 - 11.30

Muutoin toteutus perustuu jakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin.

Opintojakson pääsisältöjä ovat:
• Osaamisen johtamisen käsitteet ja käytännöt.
• Osaamistarpeiden tunnistaminen ja ennakointi.
• Osaamispääoman kehittäminen ja säilyttäminen.
• Osaamisen johtaminen poikkeustilanteissa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK - opintoja, ei sovellu AMK - opintoihin. Avoin AMK maksimi: viisi opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut etäopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut etäopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut etäopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissä hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin, ja osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut etäopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 25.01.2024

Ajoitus

24.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 40

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Marjo Vähäkangas
 • Sanna-Maria Nurmi
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEKEK23
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· Määrittää osaamisen tulevaisuudenkuvat ja –profiilit
· Arvioida ja kehittää visionääristä ja strategialähtöistä tulevaisuuden osaamista
· Arvioida toiminnan kehittymistä

Sisältö

· Tulevaisuuden osaamisvaatimukset
· Palvelumuotoilun, palvelujen tuottamisen, palveluohjauksen sekä talous- ja liiketoiminta-ajattelun edellyttämä tulevaisuuden osaaminen
· Osaamisen arviointi, kehittäminen ja järjestelmät sekä toiminnan arviointi

Oppimateriaalit

Ilmoitettu Itslearning-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Etäopetus, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Lähiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Pienryhmätyöskentelyssä korostuvat itseohjautuvuus, vertaisoppiminen sekä dialoginen vuorovaikutus. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei erillistä valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetusta: luentoja ja toiminnallista työskentelyä (16 h) sekä itsenäistä opiskelua: oppimistehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä (119 h). Yhteensä 135 h (5 op).

Sisällön jaksotus

Kevään 2024 opintojakso toteutuu monimuotototeutuksena (eli opetusta järjestetään kampuksella ja verkossa).
Tarkempi aikataulu täsmennetään myöhemmin.

Aikataulu:


Muutoin toteutus perustuu jakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin.

Opintojakson pääsisältöjä ovat:
• Osaamisen johtamisen käsitteet ja käytännöt
• Osaamistarpeiden tunnistaminen ja ennakointi
• Osaamispääoman kehittäminen ja säilyttäminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK - opintoja, ei sovellu AMK - opintoihin. Avoin AMK maksimi: viisi opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut etäopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut etäopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut etäopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissä hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin, ja osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut etäopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Anne Puuronen
 • Maarit Janhunen
 • Anne Rouhelo
Ryhmät
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- analysoida toimintaympäristöjen muutoksia ja ennakoida tulevaisuuden kehityskulkuja soveltaen
- tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin käsitteitä ja menetelmiä
- arvioida toimintaympäristöjen muutosten vaikutuksia omaan työhön, työyhteisöön, organisaatioon sekä toimialaan
- kehittää tavoitteellisesti omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan vastaamaan tulevaisuuden työelämän vaatimuksia
- uudistaa organisaationsa toimintoja hyödyntäen monitieteistä ja laaja-alaista tulevaisuustietoa.

Sisältö

- Tulevaisuuden työ ja toimeentulo
- Tulevaisuuden osaamistarpeet ja niiden ennakointi
- Muuttuvat urapolut ja ammatti-identiteetit
- Tulevaisuuden teknologiat, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus
- Kiertotalous ja kestävä tulevaisuus
- Tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin lähtökohtia ja menetelmiä
- Ennakoinnin merkitys innovaatioille sekä strategiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle

Oppimateriaalit

Itslearningin kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Ohjeistettuihin oppimateriaaleihin perehtyminen, itsenäinen kirjallisten oppimistehtävien tekeminen, toiminnallinen työskentely monialaisissa ryhmissä ja lukupiirityöskentely oman koulutuksen pienryhmässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus: Vierailuluentoja ja ryhmätyöskentelyä lähitapaamisissa: 15 h

Verkko- ja etäopiskelu: Verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä yksin tai pienryhmässä: 120 h

Ryhmätyöskentelyä:
• Aloituspäivä 28.8.2023: monialaisissa pienryhmissä keskustelua Sitran megatrendikorttien pohjalta.
• Lukupiirityöskentely koulutuksittain jaettavissa pienryhmissä: oman alan työn, toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksia käsittelevän tutkimuskirjallisuuden lukemista, keskustelua pienryhmässä, sekä keskustelun keskeisten ideoiden/havaintojen kokoaminen tiiviiksi visuaaliseksi esitykseksi (esim. lyhyt video, Prezi, mindmap tms.) ja jakaminen oman koulutuksen ryhmälle itslearning-kurssialustalla (tutoropettaja arvioi tuotoksen, HYV/HYL).
• Hackathon 27.11.2023 (sekä hackathonin ennakkotapaaminen 15.11.2023): työelämä- ja ongelmalähtöistä työskentelyä monialaisissa pienryhmissä.

Yksilötehtävät:
• Orientaatiotehtävä: Tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tulevaisuusskenaariotehtävä: omien vaihtoehtoisten ammatillisten tulevaisuuksien hahmottelu tulevaisuustaulukkoon (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Reflektiivinen raportti: Miten voin hyödyntää tulevaisuustietoa ja ennakkointimenetelmiä oman osaamiseni ja ammatillisen toimintani kehittämisessä / oman organisaationi strategisessa johtamisessa. Mihin omassa sekä työyhteisöni/organisaationi tulevaisuudessa koen voivani vaikuttaa itse? (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa ma 28.8.2023 klo 12:30 Zoomissa
Zoom-linkki: https://turkuamk.zoom.us/j/63919762294
Zoom tapaaminen on nimellä: Master School Opening Day and Tulevaisuuden toimintaympäristöt aloitus (suomenkieliset koulutukset, suomeksi)

***

Opintojakso on kaikille Turun AMK:n ylempää AMK-tutkintoa suorittaville pakollinen. Se toteutetaan osin monialaisesti eri koulutusten opiskelijoista muodostetuissa ryhmissä ja osin oman koulutuksen sisällä pienryhmä- ja yksilötyöskentelynä. Opintojaksolla on kolme kaikille yhteistä kontaktipäivää (Zoom-yhteydellä: 28.8.2023, 15.11.2023 ja 27.11.2023).

Muuten yhteinen toteutus perustuu itslearning-kurssialustalla oleviin oppimateriaaleihin ja oppimistehtäviin. Koulutukset voivat halutessaan käsitellä opintojakson sisältöjä myös omissa lähipäivissään tutor-opettajan johdolla.

***

TEEMA 1: MUUTTUVA MAAILMA JA TYÖELÄMÄ (viikot 35-37)
• Yhteinen aloituspäivä 28.8.: Opintojakson esittely, vierailijan alustus muuttuvasta työelämästä ja osaamistarpeista, sekä pienryhmätyöskentelyä Sitran megatrendikorteilla (tuutorit ohjaamassa).
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Orientaatiotehtävä: Tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (viimeinen palautuspäivä 17.9.)
• (Koulutusten itse päätettävissä ja järjestettävissä: Turun AMK:n asiantuntijoiden alustuksia esim. tulevaisuuden teknologioihin, kiertotalouteen ja kestävään tulevaisuuteen liittyvistä teemoista koulutuksen omassa lähipäivässä)

***

TEEMA 2: TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI (viikot 38-41)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tulevaisuusskenaariotehtävä: omat vaihtoehtoiset ammatilliset tulevaisuudet (viimeinen palautuspäivä 15.10.)

***

TEEMA 3: OMA ALA MUUTOKSESSA (viikot 42-45)
• Lukupiirityöskentely (verkkovälitteisesti ja/tai lukupiiriryhmän itse organisoimassa tapaamisessa): oman alan työn, toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksia käsittelevän tutkimuskirjallisuuden lukemista, keskustelua pienryhmässä, sekä keskustelun keskeisten ideoiden/havaintojen kokoaminen tiiviiksi visuaaliseksi esitykseksi ja jakaminen oman koulutuksen ryhmälle itslearning-kurssialustalle (viimeistään 12.11)

• Tutoropettaja vastaa lukupiiriryhmien organisoinnista sekä mahdollisen valmiin lukulistan ohjeistamisesta tai opiskelijoiden ohjeistamisesta soveltuvan lukupiirikirjallisuuden etsimiseen.

***

TEEMA 4: MINÄ TULEVAISUUDEN TEKIJÄNÄ (viikot 46-49)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Yhteinen lähipäivä 27.11. ja ennakkotapaaminen 15.11.: hackathon, jossa työskentelyä monialaisissa pienryhmissä todellisten työelämän ongelmien ratkaisemiseksi. Teemana kestävä tulevaisuus. Tiimit perehtyvät hackathonin ohjeistuksiin ja hackathon-toimeksiantoihin etukäteen itslearning-alustalla ja palauttavat hackathon-raporttinsa viimeistään 3.12.).

Hackathonissa on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa: 1) osallistuminen hackathoniin toimeksiantajana tai 2) opiskelijana toimeksiantojen ratkaisijana monialaisessa pienryhmässä.

• Reflektiivinen raportti tulevaisuustiedon ja ennakointimenetelmien hyödyntämisestä omassa työssä (viimeinen palautuspäivä 10.12.)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Tutoropettaja arvioi oppimistehtävät (tehtävät 1–4). Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti sekä osallistumista kontaktipäiviin (tai pakottavan poissaolon tapauksessa korvaavan tehtävän suorittamista hyväksytysti). Opettajatuutori kirjaa kontaktipäivien osallistumissuoritukset (ja arvioi poissaolijoiden korvaavien tehtävien suoritukset).

Esitietovaatimukset

-