Siirry suoraan sisältöön

Vastuullisuus tekstiili- ja muotialalla

Tutkinto:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Tutkintonimike:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Laajuus:
55 op

Vastuullisuus tekstiili- ja muotialalla
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta / Master School

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Vastuullisuus tekstiili- ja muotialalla
Opettaja
 • Kaisa Sorsa
 • Heidi Salokangas
Ryhmät
 • OSVATES23
  Vastuullisuus tekstiili- ja muotialalla

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-Opiskelija ymmärtää erilaisten koneiden ja laitteiden toimintaa pääpiirteittäin ja osaa käyttää niitä omaan tarpeeseensa valitsemansa vastuullisuusnäkökulman huomioiden.
Opiskelija tunnistaa erilaisia lankoja ja neuloja sekä osaa valita oikeat materiaalit käytettäväksi omassa projektissaan vastuullisuusnäkökulmansa huomioiden.
- Opiskelija osaa käyttää luovuuttaan yksityiskohtien suunnittelussa ja toteutuksessa oaan tarpeeseensa ja valitsemansa vastuullisuus näkökulman huomioiden.
Opiskelija tunnistaa erilaisia kiinnitystarvikkeita ja osaa valita oikean kiinnitystarvikkeen käytettäväksi omassa projektissaan valitsemansa vastuulliskuusnäkökulman huomioiden.

Oppimateriaalit

Luennoitsijoiden tarjoamat materiaalit.

Opetusmenetelmät

työpajat, ryhmätyöt, itsenäinen työskentely ja oppimispäiväkirja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei ole.

Kansainvälisyys

tekemällä oppiminen, käänteinen oppiminen, innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolle voi osallistus myös kokonaan etänä, mikäli opiskelijalla on tarvitsemansa koneet ja laitteet.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työn mitoitus yhteensä 135 tuntia, josta 19 tuntia on luentoja ja käytännön harjoituksia ja 116 tuntia itsenäistä työskentelyä yksin ja ryhmässä.

Opiskelija valmistaa omalla taitotasollaan olevan tuotteen oman kestäyysnäkökulmansa huomioiden.
tekniikkaharjoitukset
oppimispäiväkirja
ryhmätyöt

Sisällön jaksotus

Opiskelijat työskentelevät erilaisten materiaalien ja lisätarvikkeiden kanssa, kuten erikoiskoneiden, neulojen, lankojen ja erilaisten kiinnitystarvikkeiden kanssa.
Lisäksi kurssilla käsitellään erilaisia aiheita, kuten vastuullisuus, kierrätys ja luovuus.
Opiskelija valmistaa oman vastuullisuuskonseptinsa mukaisen tuotteen omalla taitotasollaan.

1. Aloituswebinaari 23.10.2023 16:30 – 18:00 (online)
2. lähitapaaminen 27.10.2023 10:00 - 18:00 TAI Aninkaisten koulutalo
3. lähitapaaminen 10.11. 2023 10:00 - 18:00 TAI Aninkaisten koulutalo
4. Loppuyhteenvetowebinaari 24.11.2023 16:30 - 18:00 (online)

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Käytäntö
- toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
- toimii yhteistyökykyisesti
- tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
- hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
- muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Raportointi
Jonkin verran aiheeseen kuuluvan tiedon tarkastelua ja valintojen perustelua (jaetut ja omat materiaalivalinnat)
Asioiden ymmärtäminen ja soveltaminen.
Tyydyttävä valittujen asioiden, johtopäätösten ja oman pohdinnan esittäminen.
-> Oppimispäiväkirja osoittaa pyrkimystä kriittiseen ajatteluun ja osin aktiivisuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Käytäntö
- suunnittelee ja toteuttaa työn itsenäisesti
- toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa
- selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista itsenäisesti
- hyödyntää ja soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
- tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteita

Raportointi
Kattava aiheeseen kuuluvan tiedon tarkastelu ja valintojen perustelu.(jaetut ja omat materiaalivalinnat)
Asioiden ymmärtäminen ja monipuolinen soveltaminen.
Selkeä ja looginen valittujen asioiden, johtopäätösten ja oman pohdinnan esittäminen. Teorian soveltaminen käytäntöön ja käytännön esimerkkien esittäminen.
->Oppimispäiväkirja osoittaa vahvaa kriittistä ajattelua ja aktiivisuutta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käytäntö
- sunnittelee ja toteuttaa työn itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat
- toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissa vuorovaikutustilanteissa
- soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti
- esittää työhön ja toimintaympäristöön liittvyiä perusteltuja kehittämisehdotuksia
- ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

Raportointi
Laaja ja kattava aiheeseen kuuluvan tiedon tarkastelu ja valintojen perustelu (jaetut ja omat materiaalivalinnat).
Asioiden ymmärtäminen ja monipuolinen sekä kriittinen soveltaminen:
Selkeä ja looginen keskeisten asioiden esittäminen, monipuolinen johtopäätösten ja oman pohdinnan esittäminen. Teorian soveltaminen käytäntöön ja käytännön esimerkkien selkeä esittäminen.
-> Oppimispäiväkirja osoittaa erinomaista, vahvaa kriittistä ajattelua ja aktiivisuutta.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 18.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta / Master School

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Vastuullisuus tekstiili- ja muotialalla
Opettaja
 • Kaisa Sorsa
 • Heidi Salokangas
Ryhmät
 • OSVATES23
  Vastuullisuus tekstiili- ja muotialalla

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa selittää vaatekaavoitusspesifikaatioiden merkityksen ja sen vaikutuksen vaatteen kestävyydelle ja ajattomuudelle sekä soveltuvuvuudeen valitsemalleen vastuullisuusnökulmalle.
- Suunnitella ja kaavoittaa yksinkertaisen vaatteen oman vastuullisuusnäkökulmansa huomioiden
- Hyödyntää digitaalisia työkaluja, kuten virtuaalisovittamista, suunnittelussa ja kaavoituksessa.

Oppimateriaalit

Luennoitsijoiden tarjoama kurssimateriaali ItsLearningissä.

Opetusmenetelmät

luennot, harjoitustyöt ja itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei ole

Kansainvälisyys

tekemällä oppiminen, käänteinen oppiminen, innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolle voi osallistus myös kokonaan etänä, mikäli opiskelijalla on tarvitsemansa koneet ja laitteet.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työn mitoitus yhteensä 135 tuntia, josta 40 tuntia on luentoja ja käytännön harjoituksia ja 95 tuntia itsenäistä työskentelyä yksin ja ryhmässä.

tuotteen kaava
oppimispäiväkirja
ryhmätyöt

Sisällön jaksotus

- eri vastuullisuuskonseptit
- kaavoitusspesifikaatiot ja vaikutus yrityksen liiketaloudelliseen tulokseen
- kaavoituksen vaikutus vaatteen kestävyyteen, pitkään käyttöikään ja ajattomuuteen
- oman vaatteen kaavoittaminen joko käsin tai tietoteknisesti
- digitaalisuuden hyödyntäminen suunnittelussa ja kaavoituksessa ml. virtuaalisovittaminen
- eri kaavoitusohjelmat - ja tavat (esim. Grafis, Seamly2D, käsin)

Aloituswebinaari; ke 30.8. 16:00 - 18:00 (online)

1. Lähiviikonloppu paikka TAI Aninkaisten koulutalo:
pe 1.9 klo 16:30 - 20:30,
la 2.9. 9:00- 16:00
su 3.9 8:00 - 14:00

2. Lähiviikonloppu paikka TAI Aninkaisten koulutalo:
pe 29.9 klo 16:30 - 20:30,
la 30.9. 9:00- 16:00
su 1.10 8:00 - 14:00

Loppuyhteenvetowebinaari Ke 18.10 16-20 (online)

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Käytäntö
- toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
- toimii yhteistyökykyisesti
- tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
- hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
- muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Raportointi
Jonkin verran aiheeseen kuuluvan tiedon tarkastelua ja valintojen perustelua (jaetut ja omat materiaalivalinnat)
Asioiden ymmärtäminen ja soveltaminen.
Tyydyttävä valittujen asioiden, johtopäätösten ja oman pohdinnan esittäminen.
-> Oppimispäiväkirja osoittaa pyrkimystä kriittiseen ajatteluun ja osin aktiivisuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Käytäntö
- suunnittelee ja toteuttaa työn itsenäisesti
- toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa
- selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista itsenäisesti
- hyödyntää ja soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
- tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteita

Raportointi
Kattava aiheeseen kuuluvan tiedon tarkastelu ja valintojen perustelu.(jaetut ja omat materiaalivalinnat)
Asioiden ymmärtäminen ja monipuolinen soveltaminen.
Selkeä ja looginen valittujen asioiden, johtopäätösten ja oman pohdinnan esittäminen. Teorian soveltaminen käytäntöön ja käytännön esimerkkien esittäminen.
->Oppimispäiväkirja osoittaa vahvaa kriittistä ajattelua ja aktiivisuutta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käytäntö
- sunnittelee ja toteuttaa työn itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat
- toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissa vuorovaikutustilanteissa
- soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti
- esittää työhön ja toimintaympäristöön liittvyiä perusteltuja kehittämisehdotuksia
- ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

Raportointi
Laaja ja kattava aiheeseen kuuluvan tiedon tarkastelu ja valintojen perustelu (jaetut ja omat materiaalivalinnat).
Asioiden ymmärtäminen ja monipuolinen sekä kriittinen soveltaminen:
Selkeä ja looginen keskeisten asioiden esittäminen, monipuolinen johtopäätösten ja oman pohdinnan esittäminen. Teorian soveltaminen käytäntöön ja käytännön esimerkkien selkeä esittäminen.
-> Oppimispäiväkirja osoittaa erinomaista, vahvaa kriittistä ajattelua ja aktiivisuutta.

Esitietovaatimukset

ei ole

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 11.12.2023

Ajoitus

11.12.2023 - 08.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta / Master School

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Vastuullisuus tekstiili- ja muotialalla
Opettaja
 • Kaisa Sorsa
 • Heidi Salokangas
Ryhmät
 • OSVATES23
  Vastuullisuus tekstiili- ja muotialalla

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-Ymmärtää vastuullisuusstandardeja ja eettisiä merkkejä sekä niiden hyötyjä.
Tuntee eri organisaatiot ja tahot, jotka laativat vastuullisuusstandardeja.
Osaa vertailla eri vaihtoehtoja vastuullisuusnäkökulmasta ja tehdä hankintapäätöksiä.
Tietää, miten vastuullisuutta valvotaan ja millaisia sanktioita on olemassa.
Pystyy arvioimaan yritysten vastuullisuusprofiilia ja brändimielikuvaa.
-

Oppimateriaalit

Luennoitsijoiden tarjoamat materiaalit.

Opetusmenetelmät

Kurssi sisältää ennen kurssia tehtävän ennakkotehtävän, verkossa pidettävät luennot ja ryhmäkeskustelut ja -työt, yhden lähitapaamistyöpajan sekä erilaisia aktivoivia oppimistehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei ole.

Kansainvälisyys

Käänteinen oppiminen, innovaatiopedgogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työn mitoitus yhteensä 135 tuntia, josta 8 tuntia on luentoja ja käytännön harjoituksia ja 127 tuntia itsenäistä työskentelyä yksin ja ryhmässä.
Monivalintatehtävät (online)
Kirjallinen harjoitustyö (yksin tai ryhmässä)
Tuntitehtävät

Sisällön jaksotus

Opiskelija ymmärtää erilaiset sertifiointijärjestelmät vastuullisuuteen (standardit, eettiset merkit) liittyen.
Opiskelija osaa vertailla erilaisia sertifiointijärjestelmiä.
Opiskelija osaa valita sertifiointijärjestelmän oman vastuullisuusnäkökulmansa mukaisesti liiketaloudellisen kannattavuuden huomioiden.
Opiskelija ymmärtää, miten standardien ja eettisten merkkien käyttöä valvotaan, ja mitä sanktioita voi seurata standardien vastaisesta toiminnasta.
Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytännössä (kirjallinen harjoitustyö).

1. webinaari 11.12.2023 16:30 – 18:00 (online)
2. webinaari 15.1.2024 16:30-18:00 (online)
3. webinaari 29.1.2024 16:30-18:00 (online)
4. webinaari 12.2.2024 16:30-18:00 (online)
5. lähitapaaminen 8.3.2024 10-15 (TUAS Kupittaan kampus)

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Käytäntö
- toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
- toimii yhteistyökykyisesti
- tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
- hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
- muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Raportointi
Jonkin verran aiheeseen kuuluvan tiedon tarkastelua ja valintojen perustelua (jaetut ja omat materiaalivalinnat)
Asioiden ymmärtäminen ja soveltaminen.
Tyydyttävä valittujen asioiden, johtopäätösten ja oman pohdinnan esittäminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Käytäntö
- suunnittelee ja toteuttaa työn itsenäisesti
- toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa
- selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista itsenäisesti
- hyödyntää ja soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
- tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteita

Raportointi
Kattava aiheeseen kuuluvan tiedon tarkastelu ja valintojen perustelu.(jaetut ja omat materiaalivalinnat)
Asioiden ymmärtäminen ja monipuolinen soveltaminen.
Selkeä ja looginen valittujen asioiden, johtopäätösten ja oman pohdinnan esittäminen. Teorian soveltaminen käytäntöön ja käytännön esimerkkien esittäminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käytäntö
- sunnittelee ja toteuttaa työn itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat
- toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissa vuorovaikutustilanteissa
- soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti
- esittää työhön ja toimintaympäristöön liittvyiä perusteltuja kehittämisehdotuksia
- ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

Raportointi
Laaja ja kattava aiheeseen kuuluvan tiedon tarkastelu ja valintojen perustelu (jaetut ja omat materiaalivalinnat).
Asioiden ymmärtäminen ja monipuolinen sekä kriittinen soveltaminen:
Selkeä ja looginen keskeisten asioiden esittäminen, monipuolinen johtopäätösten ja oman pohdinnan esittäminen. Teorian soveltaminen käytäntöön ja käytännön esimerkkien selkeä esittäminen.

Esitietovaatimukset

ei ole