Siirry suoraan sisältöön

Kirjaston moniosaajat

Tutkinto:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Tutkintonimike:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Laajuus:
35 op

Kirjaston moniosaajat
Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 19.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
 • Kirjaston moniosaajat
Opettaja
 • Suvi Pukero
Ryhmät
 • OSKIMOK24
  Kirjaston moniosaajat

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 07.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
 • Kirjaston moniosaajat
Opettaja
 • Mikko Niskanen
Ryhmät
 • OSKIMOK24
  Kirjaston moniosaajat

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin aikana

Opetusmenetelmät

Opiskelu etäjaksoilla tapahtuu muun muassa tiedon haltuunottona (lukemista yms) sekä sisältää oppimistehtäviä ja mahdollisia pienryhmätapaamisia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osallistuminen lähi- ja etäopetukseen
Palautettavat yksilö- ja/tai ryhmätyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Mitoitus:
5 op = 5x27h=135h opiskelijan työtä

Kontaktiopetus 2h
Verkko-opetus 4h
Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöt 129h

Yhteensä 135h

Sisällön jaksotus

Osa Kirjaston moniosaajat - koulutusta, ja tarkoitettu AINOASTAAN mainitun koulutuksen opiskelijoille..

16.01.2023 klo 09:00-11:00 kampuksella
Sisältö ja työyhteisöosaaminen

13.02.2023 klo 08:30-09:45 Online
Työturvallisuus kirjastotyössä

07.05.2023 klo 08:30-11:00 Online
Työhyvinvointi kirjastoissa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti ja oppimisalusta Its

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

P

Hylätty (0)

Työ täysin puutteellinen tai virheellinen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Asiat käsitelty suppeasti, luettelomaisesti eivätkä välity täysin tehtävästä
Ristiriitaisuutta ja epäjohdonmukaisuutta
Perustelut täysin puutteellisia

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tuotu esille keskeinen asiasisältö jokseenkin hyvin
Epäolennaista ainesta vain vähän tai ei ollenkaan
Ei havaittavissa asioiden omakohtaista reflektiota
Esitetty perusteluja vähäisessä määrin
Kirjallinen työ selkeä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tuotu esille keskeisin asiasisältö erittäin kattavasti
Asiaa kuvattu ja arvioitu useasta eri näkökulmasta, hyödynnetty erittäin monipuolisesti olemassa olevaa lähdeaineistoa
Esitetty pohdintoja, perusteluja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä erittäin runsaasti, kattavasti ja johdonmukaisesti
Kirjallinen työ erittäin selkeä ja looginen