Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Muotoilun koulutus > Muotoilu aikuiset s13

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Muotoilu aikuiset S13

Syksy 2014

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT 63                                          
Ammatillinen kasvu
                                         
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 1
   
       
               
Ammatillinen kasvu 1 1
   
       
               
Ammatillinen kasvu 2 2  
     
           
       
Ammatillinen kasvu 3 1    
       
               
Muotoilullinen ajattelu
                                         
Luova ajattelu ja muotoilijanäkökulma 5
   
       
               
Konseptointi luovan ajattelun soveltamisesta 5
   
       
               
Projekti 3
   
       
               
Käyttäjälähtöinen suunnittelu
                                         
Käyttäjälähtöisyys 4
   
       
               
Englanti 3
   
       
               
Käyttäjälähtöisyyden soveltava projekti 5
   
       
               
Muotoilu ja liiketoiminta 3
   
       
               
Muotoilun materiaalit
                                         
Materiaalit nyt ja tulevaisuudessa 5
   
       
               
Mallien konkretisointi ja mallinrakennusmenetelmät 10
   
       
               
Visualisointi muotoilijan työssä
                                         
Visuaalinen sommittelu ja ilmaisu 8
   
       
               
Muotoilijan presentaatiotaidot 7
   
       
               
6020.83030110.40.4151515150.50.50.50.50.20.20.20.2
AMMATTIOPINNOT 97                                          
Muotoilu muutoksen tekijänä
                                         
Käyttöliittymämuotoilu 5  
     
           
       
Palvelujen muotoilu ja palvelunäkökulma muotoilussa 6  
     
           
       
Muotoilu muutosten ohjaajana organisaatioissa ja yhteiskunnassa 3  
     
           
       
Tuote ympäristössä ja ajassa
                                         
Muotoilu ja taide ennen ja nyt 6  
     
           
       
Muotoilun tutkimusmenetelmät 3  
     
           
       
Soveltava osio 3  
     
           
       
Suomen kieli ja viestintä 3  
     
           
       
Tuotekehitys prosessissa
                                         
Eri tuotekehitysmallit 6  
     
           
       
Tuotekehitysprojekti, soveltava osio 6  
     
           
       
Svenska i arbetslivet
                                         
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
     
           
       
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
     
           
       
Muotoilun valinnaiset moduulit
                                         
Muotoilumoduuli 1 15  
     
           
       
Muotoilumoduuli 2 14    
       
               
Muotoilumoduuli 3 15    
       
               
Suuntautuminen työelämään
                                         
Suuntautuminen työelämään 9    
       
               
05930.40029.529.515.215.2000014.814.814.814.87.67.67.67.6
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                          
Vapaasti valittavat opinnot 15  
     
           
       
Vapaasti valittavat opinnot 15    
       
               
01512007.57.56600003.83.83.83.83333
HARJOITTELU 30                                          
Perusharjoittelu 15  
     
           
       
Syventävä harjoittelu 15  
     
           
       
03000015150000007.57.57.57.50000
OPINNÄYTETYÖ 20                                          
Opinnäytetyö 20    
       
               
0016000088000000004444
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 106 59.2 30 30 53 53 29.6 29.6 15 15 15 15 26.6 26.6 26.6 26.6 14.8 14.8 14.8 14.8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi