Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus, insinööri > Prosessi-ja materiaalitekniikan koulutus

Prosessi-ja materiaalitekniikan koulutus

Syksy 2015

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 85                                                          
Insinöörimatematiikan perusteet 5
     
             
                             
Differentiaalit 5
       
               
                         
Insinöörifysiikka 5
       
               
                         
Fysikaaliset mittaukset 5  
       
                 
                     
Kemia 1 5
     
             
                             
Kemia 2 5
     
           
                         
Suomen kieli ja viestintä 2  
         
                   
                 
Johdatus prosessitekniikkaan 5  
       
                 
                     
Projektinhallinta 5
     
             
                             
Tiedonhallinta 5
     
             
                             
Mikrobiologia 5
       
               
                         
Biokemia 5
       
               
                         
Laadunhallinnan perusteet 5
       
               
                         
Työelämävalmiudet 5
       
               
                         
Yritystoiminta 5      
           
                           
     
Working English 2
     
           
                         
English Professional Skills 3  
       
                 
               
Ammatillinen kasvu
                                                         
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
     
             
                             
Ammatillinen kasvu 1 1
       
               
                         
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                 
                     
Ammatillinen kasvu 3 1    
       
                   
       
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                         
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                         
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
     
             
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
     
             
                             
62151.86.127.534.51141.30.55.50.613.813.817.317.35.55.52210.30.30.30.35.30.30.20.2
AMMATTIOPINNOT 75                                                          
Bio- ja elintarvikeprosessit 5  
       
                 
               
Materiaalien syntetisointi ja erotusmenetelmät 3  
       
                 
               
Analyysimenetelmät 7  
       
                 
               
Kemiantekniikan projekti 10  
       
                 
               
Sähkö- ja automaatiotekniikka 5    
         
                     
           
Innovation Project 15    
         
                   
         
Biomateriaalit ja bioprosessit 1
                                                         
Biomaterials and tissue engineering 5    
           
                         
         
Basics of genetic engineering and diagnostics 5    
           
                         
         
Biotechnological processes and downstream processing 5    
           
                         
         
Materiaalitekniikka 1
                                                         
Basics of material technology 5    
           
                         
         
Processing technologies 5    
           
                         
         
Selection of materials 5    
           
                         
         
Ympäristötekniikka
                                                         
Veden puhdistusprosessit 5    
           
                         
         
Energian tuotantoprosessit 5    
           
                         
         
Prosessien ympäristövaikutukset 5    
           
                         
         
Elintarviketekniikka
                                                         
Food ingredients and raw materials 5    
           
                         
         
Food processes and manufacturing and hygiene in food processing 5    
           
                         
         
Product Development and Analytics 5    
           
                         
         
Biomateriaalit ja bioprosessit 2
                                                         
Biomateriaalien valmistusprosessit 5      
           
                           
     
Biotekninen tuotanto 5      
           
                           
     
Biotekniikan työmenetelmät 5      
           
                           
     
Materiaalitekniikka 2
                                                         
Muovien prosessointi 5      
           
                           
     
Pakkaustekniikka 5      
           
                           
     
Materiaalitekniikan projekti 5      
           
                           
     
Elintarviketekniikka 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Elintarviketuotantoprosessit 10      
           
                         
     
CAD 5      
           
                         
     
Tuotanto ja suunnittelu
                                                         
Tehdassuunnittelu 5
     
             
                             
Tuotekehitys 5                                                          
Puhdastilatekniikka 5                                                          
IPR 5                                                          
516.788.34550016.715.872.54502.52.5000020.820.823.317.550107.53060000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                          
Vapaasti valittavat opinnot 30                                                          
00000000000000000000000000000
HARJOITTELU 30                                                          
Perusharjoittelu 1 5  
         
                   
                 
Perusharjoittelu 2 5  
       
                 
             
Alakohtainen harjoittelu 1 5    
           
                       
           
Alakohtainen harjoittelu 2 5    
         
                     
 
     
Ammattiharjoittelu 1 5    
           
                       
           
Ammattiharjoittelu 2 5      
           
                         
   
07.5157.50007.52.512.552.50000003.83.81.31.312.501.33.82.500
OPINNÄYTETYÖ 20                                                          
Opinnäytetyö, menetelmäopinnot 5      
           
                           
     
Opinnäytetyö, toteutus 10      
             
                           
Opinnäytetyö, raportointi 5      
             
                           
0002000000051500000000000005555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 39.2 105.1 78.6 32.5 34.5 11 28.2 19.6 85.5 60.5 18.1 16.3 16.3 17.3 17.3 5.5 5.5 26.6 26.6 25.6 19.1 62.8 107.8 31.6 74.1 7.8 5.2 5.2

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi