Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus > Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus

Syksy 2016

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 85                                                            
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                           
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
             
                               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
       
               
                           
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
                 
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                   
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                           
Matematiikka
                                                           
Insinöörimatematiikan perusteet 5
     
             
                               
Differentiaalit 5
       
               
                           
Fysiikka
                                                           
Insinöörifysiikka 5
       
               
                           
Fysikaaliset mittaukset 5  
       
                 
                       
Kemia
                                                           
Kemia 1 5
     
             
                               
Kemia 2 5
       
               
                           
Biokemia 5
       
               
                           
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                           
Suomen kieli ja viestintä 2  
         
                     
                   
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
     
             
                               
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
     
             
                               
Working English 2
     
             
                               
English Professional Skills 3  
         
                     
                   
Muut perusopinnot
                                                           
Projektinhallinta 5
     
             
                               
Tiedonhallinta 5
     
             
                               
Johdatus prosessi- ja materiaalitekniikkaan 5
       
               
                           
Mikrobiologia 5
       
               
                           
Työelämävalmiudet 5
       
               
                           
Laadunhallinnan perusteet 5  
         
                     
                   
Yritystoiminta 5      
           
                             
     
62161626365.510.50.50.55.50.5131318182.530.310.30.30.30.20.20.205.50.20.20.2
AMMATTIOPINNOT 75                                                            
Materiaalien syntetisointi ja erotusmenetelmät 5  
       
                   
                       
Analyysimenetelmät 5  
         
                   
                   
Kemianteollisuuden prosessit 5  
         
                     
                   
Kemiantekniikan projekti 10  
         
                     
                   
Sähkö- ja automaatiotekniikka 5    
         
                       
               
Projektiosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                           
Innovation Project 15    
         
                     
     
Biomateriaalit ja bioprosessit 1
                                                           
Biomaterials and tissue engineering 5    
           
                         
         
Basics of genetic engineering and diagnostics 5    
           
                         
         
Biotechnological processes and downstream processing 5    
           
                         
         
Materiaalitekniikka 1
                                                           
Basics of material technology 5    
           
                         
         
Processing technologies 5    
           
                         
         
Selection of materials 5    
           
                         
         
Ympäristötekniikka
                                                           
Veden puhdistusprosessit 5                                                            
Energian tuotantoprosessit 5                                                            
Prosessien ympäristövaikutukset 5                                                            
Elintarviketekniikka
                                                           
Food ingredients and raw materials 5    
         
                     
               
Food processes and manufacturing and hygiene in food processing 5    
         
                     
               
Product Development and Analytics 5    
         
                     
               
Biomateriaalit ja bioprosessit 2
                                                           
Biomateriaalien valmistusprosessit 5      
           
                           
     
Biotekninen tuotanto 5      
           
                           
     
Methods in biotechnology 5      
           
                           
     
Materiaalitekniikka 2
                                                           
Muovien prosessointi 5      
           
                           
     
Pakkaustekniikka 5      
           
                           
     
Materiaalitekniikan projekti 5      
           
                           
     
Tuotanto ja suunnittelu
                                                           
Tehdassuunnittelu 5                                                            
Tuotekehitys 5                                                            
Puhdastilatekniikka 5                                                            
IPR 5                                                            
02555400052020354000000052.517.57.512.51.716.716.72020000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                            
Luonnontieteiden matematiikka 5
     
             
                               
Projektityöskentely CircVol-hankkeessa 10      
           
                         
50010500000552.52.5000000000002.52.51.71.71.7
HARJOITTELU 30                                                            
Perusharjoittelu 1 5  
         
                     
                   
Perusharjoittelu 2 5  
       
                   
                 
Alakohtainen harjoittelu 1 5    
           
                         
         
Alakohtainen harjoittelu 2 5    
         
                     
       
Ammattiharjoittelu 1 5      
           
                           
     
Ammattiharjoittelu 2 5      
           
                             
     
07.51012.50007.52.57.512.5000000007.52.500.83.33.357.5000
OPINNÄYTETYÖ 20                                                            
Opinnäytetyö
                                                           
Opinnäytetyö, menetelmäopinnot 5      
           
                             
     
Opinnäytetyö, toteutus 10      
             
                             
Opinnäytetyö, raportointi 5      
             
                             
00020000000515000000000000005555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 48.5 66 88.5 31 36 10.5 38 23 43 68 20.5 15.5 15.5 18 18 2.5 8 2.8 35.3 10.3 12.8 2.7 20.2 20.2 27.5 40.5 6.9 6.9 6.9

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi