Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus > Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus, materiaalitekniikka
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus, Materiaalitekniikka

Syksy 2017

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 85                                                              
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
             
                                 
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
       
               
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
               
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1
 
 
     
   
             
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1
   
         
                       
Matematiikka
                                                             
Insinöörimatematiikan perusteet 5
     
             
                                 
Differentiaalit 5
       
               
                             
Fysiikka
                                                             
Insinöörifysiikka 5
       
               
                             
Fysikaaliset mittaukset 5  
       
                 
                         
Kemia
                                                             
Kemia 1 5
     
             
                                 
Kemia 2 5
       
               
                             
Biokemia 5
       
               
                             
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                             
Suomen kieli ja viestintä 2  
         
                   
                   
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
     
             
                                 
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
     
             
                                 
Working English 2
     
             
                                 
English Professional Skills 3  
         
                   
                   
Muut perusopinnot
                                                             
Projektinhallinta 5
     
             
                                 
Tiedonhallinta 5
     
             
                                 
Johdatus prosessi- ja materiaalitekniikkaan 5
       
               
                             
Mikrobiologia 5
       
               
                             
Työelämävalmiudet 5
       
               
                             
Laadunhallinnan perusteet 5  
         
                   
                   
Yritystoiminta 5      
           
                             
     
62.7160.75.726.7365.510.50.30.35.30.313.313.318182.82.83.53.53.50.20.20.10.10.12.72.70.10.10.1
AMMATTIOPINNOT 75                                                              
Materiaalien syntetisointi ja erotusmenetelmät 5  
       
                 
                         
Analyysimenetelmät 5  
       
                 
                         
Analyysimenetelmät 2 3  
         
                   
                   
Kemianteollisuuden prosessit 5  
         
                   
                   
Kemiantekniikan projekti 7  
         
                   
                   
Sähkö- ja automaatiotekniikka 5    
         
                       
               
Innovation Project 15    
         
                     
         
Materiaalitekniikka 1
                                                             
Basics of material technology 5    
           
                         
         
Processing technologies 5    
           
                         
         
Selection of materials 5    
           
                         
         
Materiaalitekniikka 2
                                                             
Muovien prosessointi 5      
           
                             
     
Pakkaustekniikka 5      
           
                             
     
Materiaalitekniikan projekti 5      
           
                             
     
02535150010151025150000055555558.38.38.37.57.5000
HARJOITTELU 30                                                              
Perusharjoittelu 1 5  
         
                   
                   
Perusharjoittelu 2 5  
         
                   
                   
Alakohtainen harjoittelu 1 5    
           
                         
         
Alakohtainen harjoittelu 2 5    
           
                         
         
Ammattiharjoittelu 1 5      
             
                               
Ammattiharjoittelu 2 5      
             
                               
0101010000100100100000003.33.33.3003.33.33.3003.33.33.3
OPINNÄYTETYÖ 20                                                              
Opinnäytetyö
                                                             
Opinnäytetyö, menetelmäopinnot 5      
           
                             
     
Opinnäytetyö, toteutus 10      
           
                           
Opinnäytetyö, raportointi 5      
             
                               
00020000000101000000000000000553.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 62.7 51 45.7 50.7 26.7 36 15.5 35.5 10.3 35.3 30.3 20.3 13.3 13.3 18 18 7.8 7.8 11.8 11.8 11.8 5.2 5.2 11.7 11.7 11.7 15.2 15.2 6.4 6.4 6.4

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Materiaalitekniikka

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi