Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Sosionomikoulutus > Sosionomi ns14
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Sosionomi NS14

Syksy 2014

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT 70                                                  
Ammatillinen kasvu
                                                 
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
     
         
                   
Ammatillinen kasvu 1 1
     
         
                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
             
           
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                 
   
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                       
Tutkimus ja kehittäminen
                                                 
Tietotekniikka ja tutkimustoiminnan perusteet 5
     
         
                   
Tutkimustoiminta ja kehittämistoiminta 5  
       
             
           
Perusopinnot I
                                                 
Suomen kieli ja viestintä 3
     
         
                   
Svenska i arbetslivet
                                                 
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
     
         
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
     
         
                   
English Professional Skills, B2 3
     
         
                   
Ensiapu 1
     
         
                   
Perusopinnot II. Sosiaalialan ammatillisen työn lähtökohdat
                                                 
Johdanto sosiaalialaan 5
     
         
                   
Suomalainen elämä, arki ja yhteiskunta 5
     
         
                   
Johdanto hyvinvointipalvelujärjestelmään 5
     
         
                   
Perusopinnot III. Sosiaalialan asiakastyön perusteet
                                                 
Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka 5
     
         
                   
Asiakastyön prosessi 5
     
         
                   
Yhteisöt, ryhmät ja elämäntavat 5
     
         
                   
Perusopinnot IV. Sosiaalialan asiakasryhmät ja asiakastyö
                                                 
Sosiaalityö ja ohjaustyö 5
     
         
                   
Kasvatustyö ja lastensuojelu 5  
       
             
           
Kulttuurisensitiivinen ja yhteisöllinen työ 5  
       
             
           
5216112626880.50.511313131344440.30.30.30.30.50.5
AMMATTIOPINNOT 45                                                  
Johtaminen ja yrittäjyys
                                                 
Kunta palvelujen tuottajana 5  
       
             
           
Yrittäjyys hyvinvointipalveluissa 5  
       
             
           
Työyhteisötaidot ja viestintä 5  
       
             
           
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Aikuissosiaalityö
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Aikuissosiaalityön perusteet
                                                 
Aikuissosiaalityön perusteet 5  
       
             
           
Aikuissosiaalityön asiakasryhmät ja palvelujärjestelmä 5  
       
             
           
Sosiaalityön eettiset kysymykset 5    
         
                 
   
Aikuissosiaalityön menetelmät
                                                 
Aikuissosiaalityön työmenetelmät 5    
         
                 
   
Oma ohjaustyön prosessi 5    
         
                 
   
Osallistavat menetelmät 5    
         
                 
   
Varhaiskasvatus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Varhaiskasvatuksen perusteet
                                                 
Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5  
       
             
           
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 5  
       
             
           
Leikki ja lapsen toiminnan havainnointi 5    
         
                 
   
Varhaiskasvatustyön syventävät opinnot
                                                 
Sosionomi varhaiskasvattajana ja perheen tukena 5    
         
                 
   
Sosionomin osaaminen erityiskasvatuksessa 5    
         
                 
   
Pedagogiset työ- ja toimintatavat 5    
         
                 
   
Lastensuojelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö
                                                 
Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön perusteet 5  
       
             
           
Työskentely lasten ja lapsiryhmien kanssa 5  
       
             
           
Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön menetelmät 5    
         
                 
   
Lapsi ja perhekohtainen lastensuojelutyö
                                                 
Lapsi ja perhekohtaisen lastensuojelutyön perusteet 5    
         
                 
   
Lapsi lastensuojelun asiakkaana 5    
         
                 
   
Perhe- ja verkostotyö 5    
         
                 
   
Toiminnalliset menetelmät
                                                 
Toiminnallinen asiakastyö
                                                 
Toiminnalliset menetelmät sosiaalialalla 5  
       
             
           
Toiminnallinen ryhmätyö 5  
       
             
           
Toiminnallisen ryhmätyön soveltaminen 5    
         
                 
   
Toiminnallinen työskentely nuorten kanssa
                                                 
Toiminnalliset menetelmät nuorten kanssa tehtävässä työssä 5    
         
                 
   
Koulu nuoren kasvuympäristönä 5    
         
                 
   
Nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen 5    
         
                 
   
0558000027.527.540400000013.813.813.813.82020202000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                  
HARJOITTELU 45                                                  
Perusopintojen harjoittelu
                                                 
Asiakastyön projektiharjoittelu 5
     
         
                   
Asiakastyön harjoittelu 10  
       
             
           
Ammattiopintojen harjoittelu
                                                 
TKI ja/tai palvelutoiminnan projekti -harjoittelu 5  
       
             
           
Esimiestyön tai vaativan asiakastyön harjoittelu 10    
         
                 
   
Syventävien ammattiopintojen harjoittelu
                                                 
Syventävien ammattiopintojen harjoittelu 15      
           
                       
51510152.52.57.57.555151.31.31.31.33.83.83.83.82.52.52.52.57.57.5
OPINNÄYTETYÖ 20                                                  
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                 
   
Opinnäytetyön tietoperusta 5    
         
                 
   
Opinnäytetyön tulokset 5    
         
                 
   
Opinnäytetyön raportointi 5    
         
                 
   
0020000001010000000000555500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 57 86 111 16 28.5 28.5 43 43 55.5 55.5 16 14.3 14.3 14.3 14.3 21.6 21.6 21.6 21.6 27.8 27.8 27.8 27.8 8 8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi