Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Ylempi amk-tutkinto > Tradenomi (ylempi amk), projektijohtaminen > Tradenomi (ylempi amk), projektijohtaminen
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

Ylempi AMK-tutkinto

Tradenomi (ylempi AMK), Projektijohtaminen

Syksy 2016

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
SYVENTÄVÄT OPINNOT 55                            
Projektitoiminnan johtaminen ja kehittäminen
                           
Projektityön viitekehykset ja prosessit 5
 
     
           
Systeemianalyysi ja kehittämismenetelmät 5
 
     
           
Projektit liiketoimintana 5
   
       
       
Projektinhallinta
                           
Projektin valmistelu 5
   
       
       
Projektin suunnittelu 5
   
       
       
Projektin toteutus 5
   
       
       
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Research Methods 5
   
       
       
Future Studies and Changing Operational Environment 5
   
       
       
Data Analysis 1 5  
   
         
     
Data Analysis 2 5  
   
           
   
Developmental and Operational Research 5  
   
           
   
Johtamisopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
Strateginen johtaminen 5  
   
           
   
Innostava työyhteisö 5  
   
           
   
Osaamisen johtaminen 5  
   
           
   
Johtamisviestintä 5  
   
         
     
40351030350551515102500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 5                            
OPINNÄYTETYÖ 30                            
Opinnäytetyö 30  
     
           
030000300000001515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 40 65 10 30 35 30 5 5 15 15 10 25 15 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Projektijohtamisen koulutus (90 op) on tradenomeille (AMK) ja muille soveltuvan tutkinnon suorittaneille suunnattu työelämälähtöinen koulutus, joka antaa valmiudet toimia hyvää asiantuntemusta vaativissa projektien johto- ja hallintatehtävissä.

Opinnoissa yhdistyvät käytännön toiminta ja teoreettinen tarkastelu, ja koulutuksessa tähdätään kattavasti opiskelijan projektityötaitojen syventämiseen ja perspektiivin laajentamiseen. Sisällöllisesti opinnoissa painottuvat projektinhallintataidot, joihin kiinnitetään liiketoimintaosaaminen, projektien johtaminen ja esimiestyö sekä käyttäjälähtöinen suunnittelu. Menetelmällisesti koulutukseen on sidottu mm. vuorovaikutustaidot, tiimityöskentely sekä englannin kieli. Opinnot nivotaan lähelle opiskelijan työtehtäviä ja erityisesti oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen kautta mahdollistetaan työnantajaorganisaation tai oman projektin kehittäminen.

Projektijohtamisen opinnot toteutetaan osin yhdessä Turun ammattikorkeakoulun tekniikan ja liiketalouden YAMK–koulutusten kanssa. Opinnot koostuvat projektihallinnan menetelmistä, liiketoimintaopinnoista, kehittämistyönä tehtävästä opinnäytetyöstä sekä tutkimusmenetelmistä. Opiskelussa korostuvat vuorovaikutus ja tiimityö.

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina ja lähiopetusta on pääsääntöisesti kerran kuukaudessa järjestettävät 2 päivää. Opinnot on suunniteltu tehtäväksi työn ohessa. Opiskelija laatii opiskelun alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), johon liittyy myös opinnäytetyön toteuttamissuunnitelma.

Projektijohtamisen koulutus antaa opiskelijoille valmiuksia toimia myös kansainvälisessä toimintaympäristössä. Koulutus antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet projektitehtävien suunnitteluun, läpivientiin ja johtamiseen.

Koulutus antaa hakukelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. Jatkotutkinto-oikeuden myöntämiselle yliopistot voivat asettaa ehtoja esimerkiksi täydentävien siltaopintojen muodossa.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen rakenne
•Projektinhallinnan menetelmät
•Menetelmäopinnot
•Opinnäytetyö

Pedagogiset toimintatavat

Opinnäytetyö tehdään työelämäläheisenä kehittämishankkeena, jonka toimeksianto nousee omasta työnantajaorganisaatiosta tai projektista. Turun AMK:n TKI-hankkeet tarjoavat myös hyvän alustan opinnäytetyölle. Opinnäytetyö antaa opiskelijalle valmiudet laajan kehittämishankkeen ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen, lisäksi siihen yhdistyy tutkimusmenetelmien ja -tiedon hyödyntäminen sekä tutkimusraportointiin harjaantuminen.

Arviointi

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamistasotavoitteet perustuvat ammattikorkeakoululainsäädäntöön ja European Qualification Framework'iin (EQF). Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa vastaava taso on 7.

Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa, suoritusvaatimukset vaihtelevat tavoitteista, sisällöstä ja toteutustavasta riippuen.