Siirry suoraan sisältöön

Lean ja laatu kehitystyössä osaajakoulutus

Tutkinto:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Tutkintonimike:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Laajuus:
30 op

Lean ja laatu kehitystyössä osaajakoulutus
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 26.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
  • Suomi
Koulutus
  • Lean ja laatu kehitystyössä osaajakoulutus
Opettaja
  • Sari Airenne
Ryhmät
  • OSLELAS23
    Lean ja laatu kehitystyössä osaajakoulutus

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää standardisoinnin tarkoituksen ja taustan
- tuntee standardien yleisen rakenteen ja käsitteet
- osaa lukea standardia
- tuntee PDCA-mallin ja riskiperusteisen toimintamallin
- tuntee yleisimmät laatustandardit (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001)
- tuntee jonkin muun standardin perusteet (esim. ISO 13485, EFQM tms.)

Sisältö

- Laadunhallinnan periaatteet
- Yleistietoa standardeista
- Yleiset johtamisjärjestelmästandardit

Oppimateriaalit

Itslearning alustalla jaettava materiaali. Sekä standardit ISO 9001, ISO 14001, ISO 450001 ja ISO 13485 (FINNA, SFS online)

Opetusmenetelmät

Opiskelu perustuu itsenäiseen verkko-opiskeluun. Tehtävät tukevat oppimista ja antavat mahdollisuuden testata omaa osaamista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiä ei ole, arviointi perustuu arvioitaviin oppimistehtäviin.

Kansainvälisyys

Itsenäinen opiskelu, yksilötehtävät ja ryhmissä (vertaisoppiminen) tehtävät tehtävät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson eri teemoihin liittyy opiskelumateriaalia ja erilaisia oppimistehtäviä.

Sisällön jaksotus

Opintojakson osioiden suorittaminen on aikataulutettu, ja osiot tulee suorittaa annetussa aikataulussa. Toteutus on kokonaan verkko-opiskelua.

Opintojakso aloitetaan perehtymällä laadunhallinnan ja standardien perusteisiin. Tämän osion suoritettuaan opiskelija siirtyy opiskelemaan standardien ISO 9001 (laadunhallinta), ISO 14001 (ympäristöjärjestelmä), ISO 450001 (työterveys ja työsuojelu) ja vapaavalintaista laatustandardia.

Opintojakso aloitetaan 26.9 (opintojakson toteutussuunnitelma ja ryhmäjaot)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu arvioitaviin tehtäviin. Tehtävien arviointikriteerit ovat tehtäväkohtaiset ja ne annetaan ennen opintojakson aloitusta.

(arvioinnissa hyödynnetään opettajan arviointia, itsearviointia ja vertaisarviointia)

Hylätty (0)

Arvioitavat tehtävät on suoritettu puutteellisesta tai niitä ei ole suoritettu. Eikä opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson oppimistavoitteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa standardisoinnin tarkoituksen ja taustan perustasolla.
Opiskelija tunnistaa ISO standardien yleisen rakenteen ja keskeisimmät käsitteet.
Opiskelija osaa lukea standardia perustasolla.
Opiskelija tuntee PDCA-mallin ja riskiperusteisen toimintamallin periaatteen.
Opiskelija tuntee yleisimmät johtamisjärjestelmästandardit perustasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää standardisoinnin tarkoituksen ja taustan yleisellä tasolla.
Opiskelija tuntee ISO standardien yleisen rakenteen ja ymmärtää standardien käsitteet.
Opiskelija löytää standardista olennaiset asiat.
Opiskelija tuntee PDCA-mallin ja riskiperusteisen toimintamallin periaatteen, ja tunnistaa aiheeseen liittyviä käytännön esimerkkejä.
Opiskelija tuntee yleisimmät johtamisjärjestelmästandardit, ja tunnistaa niiden merkityksen organisaation toiminnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää standardisoinnin tarkoituksen ja taustan, sekä standardoinnin hyödyn käytännössä.
Opiskelija tuntee ISO standardien yleisen rakenteen ja osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti standardien käsitteitä.
Opiskelija osaa soveltaa standardia käyttötarkoituksen mukaisesti.
Opiskelija tuntee PDCA-mallin ja riskiperusteisen toimintamallin periaatteen, ja osaa esittää monipuolisesti aiheeseen liittyviä käytännön esimerkkejä.
Opiskelija tuntee yleisimmät johtamisjärjestelmästandardit, ja osaa perustella standardien hyödyt organisaation toiminnassa.