Siirry suoraan sisältöön

Kuljetussuunnittelun koulutus

Tutkinto:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Tutkintonimike:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Laajuus:
15 op

Kuljetussuunnittelun koulutus (Green Traffic)
Ilmoittautumisaika

15.06.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Logistiikka, palvelut ja tuotantotalous

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
  • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
  • Kuljetussuunnittelun koulutus
Opettaja
  • Harri Heikkinen
  • Marjo Kumpula
Ajoitusryhmät
  • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
Ryhmät
  • AVOKULJS23
    Kuljetussuunnittelun koulutus
Pienryhmät
  • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Kuljetusliikkeiden asiakkaat edellyttävät entistä useammin vähäpäästöisiä kuljetuksia. Logistiikka-alan toimijat haluavat myös itse toimia entistä vastuullisemmin. Optimaalinen kuljetustehokkuus on paitsi taloudellista myös ympäristöystävällistä toimintaa.

Sisältö

taloudellisten reittien suunnittelu
täydet rekkojen paluukuormat
optimointiosaaminen esim. sopivin kuljetusvälinein
digitaalisen tiedon hyödyntäminen
älyliikenne ja sen kehittäminen

Oppimateriaalit

ITSLearningissa jaettava materiaali.
ArcGIS-paikkatieto-ohjelmisto (BYOD-lisenssi jaetaan osallistujille kurssilla)

Opetusmenetelmät

Tutkiva oppiminen, vertaisoppiminen, etäluennot, oppimistehtävät

Kansainvälisyys

Katsokaa kurssin oppimistuloksista ja sisällöistä. Kaikki vähäpäästöisistä kuljetuksista alkaen liittyy kestävään kehitykseen!

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 24 h
Tehtävät 109 h
Yhteensä 133 h (vastaa 5 op työmäärää)

Sisällön jaksotus

Maanantaisin 11.9. - 11.12. klo 14:00-16:00 etäopetuksessa (ei syyslomaviikko). Etäopetus toteutetaan Zoomin kautta, linkki jaetaan tällä sivulla alla sekä ItsLearning-oppimisalustalla.

Etäopetuslinkki: https://turkuamk.zoom.us/j/6393364631?pwd=YWloVWp2aDFzVDgycW5KcXU0Z2hLQT09

Tunteja ei nauhoiteta osallistujien yksityisyyden suojaan liittyvän lainsäädännön takia.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin materiaali, uutiset ja tehtävien palautuspaikat löytyvät ITSLearning-järjestelmässä. Ilmoituksia tulee myös osallistujien TurkuAMK-sähköposteihin. TurkuAMK-tunnusten aktivointi ja järjestelmien seuraaminen on tärkeää.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien ja koko kurssin arviointi asteikolla hyväksytty / hylätty. Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on kerätä vähintään 50 % tehtävien maksimipisteistä.


Opintosuoritukset on suunniteltu niin, ettei niiden tekemiseen tule hyödyntää tekoälyä. Opettajalla ei ole käytössä tekoälyn vilpillisen käytön tunnistavaa järjestelmää eikä osaamista. Mikäli opiskelija kerää opintosuoritukset tekoälyn avulla, mutta joutuu myöhemmissä opinnoissaan tai työelämässä pulaan koska ei ole oppinut asiaa oikeasti, kuuluu vastuu tästä opiskelijalle - ei opettajalle eikä oppilaitokselle.