Skip to main content

Mathematics II (3 cr)

Code: 5101035-3007

General information


Enrollment

02.12.2023 - 07.01.2024

Timing

01.01.2024 - 30.04.2024

Number of ECTS credits allocated

3 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Engineering and Business

Campus

Kupittaa Campus

Teaching languages

 • Finnish

Seats

0 - 60

Degree programmes

 • Degree Programme in Construction and Municipal Engineering, BCM

Teachers

 • Suvi Aittapelto

Groups

 • PRAKMS23
 • 09.01.2024 12:00 - 14:00, Matematiikka II 5101035-3007
 • 12.01.2024 08:00 - 10:00, Matematiikka II 5101035-3007
 • 16.01.2024 12:00 - 14:00, Matematiikka II 5101035-3007
 • 19.01.2024 08:00 - 10:00, Matematiikka II 5101035-3007
 • 23.01.2024 12:00 - 14:00, Matematiikka II 5101035-3007
 • 26.01.2024 08:00 - 10:00, Matematiikka II 5101035-3007
 • 30.01.2024 12:00 - 14:00, Matematiikka II 5101035-3007
 • 02.02.2024 08:00 - 10:00, Matematiikka II 5101035-3007
 • 06.02.2024 12:00 - 14:00, Matematiikka II 5101035-3007
 • 09.02.2024 08:00 - 10:00, Matematiikka II 5101035-3007
 • 13.02.2024 12:00 - 14:00, Matematiikka II 5101035-3007
 • 16.02.2024 08:00 - 10:00, Matematiikka II 5101035-3007
 • 27.02.2024 12:00 - 14:00, Matematiikka II 5101035-3007
 • 01.03.2024 08:00 - 10:00, Matematiikka II 5101035-3007
 • 05.03.2024 12:00 - 14:00, Matematiikka II 5101035-3007
 • 08.03.2024 08:00 - 10:00, Matematiikka II 5101035-3007

Objective

Opiskelija osaa trigonometrian perustiedot ja osaa käyttää trigonometrisiä kaavoja. Hän osaa ratkaista suorakulmaisen ja vinokulmaisen kolmion, monikulmioihin, ympyrään sekä niiden osiin liittyviä suureita. Opiskelija osaa ratkaista kolmiulotteisiin kappaleisiin liittyviä suureita. Hän osaa käyttää vektoreita soveltuvissa opinnoissaan ja työelämässä. Hän tuntee yhdensuuntaisprojektion ja keskusprojektion yleiset ominaisuudet. Opiskelija osaa soveltaa suorakulmaista avaruuskoordinaatistoa käytännön tilanteissa ja ajatella "kolmiulotteisesti". Tavoitteena on perehtyä myös tilastomatematiikan perusteisiin.

Evaluation scale

H-5