Skip to main content

Geotechnical Engineering (4 cr)

Code: 5101036-3007

General information


Enrollment

05.08.2023 - 17.09.2023

Timing

04.09.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

4 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Engineering and Business

Teaching languages

 • Finnish

Degree programmes

 • Degree Programme in Construction and Municipal Engineering, BCM

Teachers

 • Liisa Larkela

Groups

 • PRAKMS22
 • 08.09.2023 09:00 - 11:00, Geotekniikka 5101036-3007
 • 15.09.2023 08:00 - 11:00, Geotekniikka 5101036-3007
 • 29.09.2023 08:00 - 11:00, Geotekniikka 5101036-3007
 • 06.10.2023 08:00 - 11:00, Geotekniikka 5101036-3007
 • 13.10.2023 08:00 - 11:00, Geotekniikka 5101036-3007
 • 27.10.2023 08:00 - 11:00, Geotekniikka 5101036-3007
 • 03.11.2023 08:00 - 11:00, Geotekniikka 5101036-3007
 • 10.11.2023 08:00 - 11:00, Geotekniikka 5101036-3007
 • 17.11.2023 08:00 - 11:00, Geotekniikka 5101036-3007
 • 24.11.2023 08:00 - 11:00, Geotekniikka 5101036-3007
 • 01.12.2023 08:00 - 11:00, Geotekniikka 5101036-3007
 • 07.12.2023 08:00 - 11:00, Geotekniikka 5101036-3007

Objective

Opiskelija osaa maalajiluokituksen perusteet ja pystyy määrittämään maalajin. Hän tuntee Suomen kallioperän syntytavan, yleisimmät kivilajit ja mineraalit. Opiskelija tietää maarakenteiden mitoitukseen liittyvät tärkeimmät tekijät ja ilmiöt mm. kantavuus, routivuus, painumat ja sortumat. Hän tuntee mitoitusparametrien selvittämiseen tarvittavat kairausmenetelmät ja laboratoriokokeet. Opiskelija osaa arvioida tuloksista mm. erilaisten maalajien routivuus-, painumis- ja kantavuusominaisuuksia. Hän osaa käyttää alustavaan mitoitukseen mitoitustaulukkoja.

Evaluation scale

H-5