Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Liiketalouden koulutus > Liiketalous s14
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Liiketalous S14

Syksy 2014

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT 35                                                  
Liiketoimintaosaamisen perusteet 15
     
         
                   
Työyhteisöviestintä 5
     
         
                   
Business English 5
     
         
                   
Ammatillinen kasvu
                                                 
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
     
         
                   
Ammatillinen kasvu 1 1
     
         
                   
Ammatillinen kasvu 2 1
     
         
                   
Ammatillinen kasvu 3 1  
       
             
           
Ammatillinen kasvu 4 1    
       
               
 
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                 
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2
     
         
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3
     
         
                   
3310.80.216.516.50.50.50.40.40.28.38.38.38.30.30.30.30.30.20.20.20.20.20
AMMATTIOPINNOT 95                                                  
Talousmatematiikkaa soveltaen 5
     
         
                   
Asiakasosaaminen 5
     
         
                   
Talousosaaminen 5
     
         
                   
Työyhteisöosaaminen 5    
       
               
 
Juridinen osaaminen 5
     
         
                   
Kansantalous ja kansainvälinen talous 5  
       
             
           
Tutkimusmenetelmät 5                                                  
Innovation Project 15    
       
               
 
International Business
                                                 
Cross-cultural Communication 5  
       
             
           
International Marketing 5  
       
             
           
Internationalization practice project 5  
       
             
           
JURIDIIKKA
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Yritysjuridiikka
                                                 
Sopimus- ja yritysoikeus 5  
       
             
           
Markkinoinnin pelisäännöt 5  
       
             
           
Juridiikka Combo
                                                 
Luotonhallinta ja saatavien perintä 5  
       
             
           
Perhe- ja jäämistöoikeus 5  
       
             
           
Sopimusosaaminen
                                                 
Ennakoiva sopiminen 5  
       
             
           
Sopimustoiminta globaalissa toimintaympäristössä 5    
       
               
 
MARKKINOINTI JA PALVELULIIKETOIMINTA
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Asiakasymmärryksestä tuotetarjoomaksi
                                                 
Asiakasymmärrys 5  
       
             
           
Asiakaskeskeinen tuotekehitys 5  
       
             
           
Markkinoinnin keinovalikoima
                                                 
Markkinoinnin kilpailukeinot 5  
       
             
           
Uuden aallon markkinointi 5  
       
             
           
Markkinointitutkimus ja markkinoinnin suunnittelu
                                                 
Markkinointisuunnitelma 5  
       
             
           
Brändikuvan rakentaminen ja johtaminen 5    
       
               
 
TALOUSHALLINTO
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus
                                                 
Tilinpäätös ja yritysverotus 5  
       
             
           
Tilitoimistotyö 5  
       
             
           
Johdon laskentatoimi ja palkkahallinto
                                                 
Johdon laskentatoimi 5  
       
             
           
Palkkahallinto 5  
       
             
           
Laskentatoimen soveltava osaaminen
                                                 
Konsernitilinpäätös ja tilinpäätösanalyysi 5  
       
             
           
Pk-yrityksen talouden ohjaus 5    
       
               
 
YRITTÄJYYS
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Ideasta toimivaksi yritykseksi
                                                 
Yritysideasta bisnekseksi 5  
       
             
           
Osuuskuntatoiminta 1 5  
       
             
           
Toimivasta yrityksestä kasvuyritykseksi
                                                 
Yrityksen strateginen malli ja liiketoiminnan suunnittelu 5  
       
             
           
Osuuskuntatoiminta 2 5  
       
             
           
Osuuskuntatoiminta ja/tai opintojaksot
                                                 
Osuuskuntatoiminta 3 5  
       
             
           
Osuuskuntatoiminta 4 5    
       
               
 
201203281010606016168555530303030888880
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                  
HARJOITTELU 30                                                  
Harjoittelu
                                                 
Perusharjoittelu 10
     
         
                   
Ammattiharjoittelu 1 10  
       
             
           
Ammattiharjoittelu 2 10  
       
             
           
1020005510100002.52.52.52.55555000000
OPINNÄYTETYÖ 20                                                  
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön alkuseminaari 5    
       
               
 
Opinnäytetyön väliseminaari 5      
           
                         
Opinnäytetyön loppuseminaari 10      
           
                         
0048.50000228.500000000111117.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 63 141 36.8 17.2 31.5 31.5 70.5 70.5 18.4 18.4 17.2 15.8 15.8 15.8 15.8 35.3 35.3 35.3 35.3 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi