Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Liiketalouden koulutus > Liiketalous s15
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Liiketalous S15

Syksy 2015

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT 35                                                  
Liiketoimintaosaamisen perusteet 15
     
         
                   
Työyhteisöviestintä 5
     
         
                   
Business English 5
     
         
                   
Ammatillinen kasvu
                                                 
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
     
         
                   
Ammatillinen kasvu 1 1
     
         
                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
     
           
         
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                   
     
Ammatillinen kasvu 4 1    
       
                 
 
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                 
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2
     
         
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3
     
         
                   
320.820.316160.40.4110.388880.20.20.20.20.20.80.80.30.30
AMMATTIOPINNOT 95                                                  
Talousmatematiikkaa soveltaen 5
     
         
                   
Asiakasosaaminen 5
     
         
                   
Talousosaaminen 5
     
         
                   
Työyhteisöosaaminen 5    
         
                   
     
Juridinen osaaminen 5
     
         
                   
Kansantalous ja kansainvälinen talous 5
     
         
                   
Tutkimusmenetelmät 5                                                  
Innovation Project 15    
         
                   
   
International Business
                                                 
Cross-cultural Communication 5  
     
           
         
Internordisk handel och kommunikation 5  
     
           
         
International Marketing 5  
     
           
         
Internationalization practice project 5  
     
           
         
JURIDIIKKA
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Yritysjuridiikka
                                                 
Sopimus- ja yritysoikeus 5  
     
           
         
Markkinoinnin pelisäännöt 5  
     
           
         
Juridiikka Combo
                                                 
Luotonhallinta ja saatavien perintä 5  
     
           
         
Perhe- ja jäämistöoikeus 5  
     
           
         
Sopimusosaaminen
                                                 
Ennakoiva sopiminen 5  
     
           
         
Sopimustoiminta globaalissa toimintaympäristössä 5    
         
                   
     
MARKKINOINTI JA PALVELULIIKETOIMINTA
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Asiakasymmärryksestä tuotetarjoomaksi
                                                 
Asiakasymmärrys 5  
     
           
         
Asiakaskeskeinen tuotekehitys 5  
     
           
         
Markkinoinnin keinovalikoima
                                                 
Markkinoinnin kilpailukeinot 5  
     
           
         
Uuden aallon markkinointi 5  
     
           
         
Markkinointitutkimus ja markkinoinnin suunnittelu
                                                 
Markkinointisuunnitelma 5  
     
           
         
Brändikuvan rakentaminen ja johtaminen 5    
         
                   
     
TALOUSHALLINTO
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus
                                                 
Tilinpäätös ja yritysverotus 5  
     
           
         
Tilitoimistotyö 5  
     
           
         
Johdon laskentatoimi ja palkkahallinto
                                                 
Johdon laskentatoimi 5  
     
           
         
Palkkahallinto 5  
     
           
         
Laskentatoimen soveltava osaaminen
                                                 
Konsernitilinpäätös ja tilinpäätösanalyysi 5  
     
           
         
Pk-yrityksen talouden ohjaus 5    
         
                   
     
YRITTÄJYYS
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Ideasta toimivaksi yritykseksi
                                                 
Yritysideasta bisnekseksi 5  
     
           
         
Osuuskuntatoiminta 1 5  
     
           
         
Toimivasta yrityksestä kasvuyritykseksi
                                                 
Yrityksen strateginen malli ja liiketoiminnan suunnittelu 5  
     
           
         
Osuuskuntatoiminta 2 5  
     
           
         
Osuuskuntatoiminta ja/tai opintojaksot
                                                 
Osuuskuntatoiminta 3 5  
     
           
         
Osuuskuntatoiminta 4 5    
         
                   
     
259664012.512.54848442006.36.36.36.324242424242016.33.800
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                  
HARJOITTELU 30                                                  
Harjoittelu
                                                 
Perusharjoittelu 10
     
         
                   
Ammattiharjoittelu 1 10  
     
           
         
Ammattiharjoittelu 2 10  
     
           
         
10164055884002.52.52.52.54444400000
OPINNÄYTETYÖ 20                                                  
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön alkuseminaari 5    
         
                   
     
Opinnäytetyön väliseminaari 5      
           
                         
Opinnäytetyön loppuseminaari 10      
           
                         
0057.500002.52.57.50000000002.52.5007.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 112.8 75 8.3 33.5 33.5 56.4 56.4 52 24 8.3 16.8 16.8 16.8 16.8 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 23.8 20.1 4.1 0.3 8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi