Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Liiketalouden koulutus > Liiketalous s16
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Liiketalous S16

Syksy 2016

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
PERUSOPINNOT 35                                                    
Liiketoimintaosaamisen perusteet 15
     
           
                         
Työyhteisöviestintä 5
     
           
                         
Business English 5
     
           
                         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
           
                         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
       
             
                     
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
                 
                 
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                     
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                         
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2
       
             
                     
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3
       
             
                     
32111266101011313330100010000.50.5
AMMATTIOPINNOT 95                                                    
Markkinointiosaaminen 5
       
             
                     
Talousmatematiikkaa soveltaen 5
       
             
                     
Talousosaaminen 5
       
             
                     
Juridinen osaaminen 5
       
             
                     
Kansantalous ja kansainvälinen talous 5
       
             
                     
Työyhteisöosaaminen 5
       
             
                     
Tutkimusmenetelmät 5    
         
                     
         
Innovation Project 15    
       
                 
 
MARKKINOINTI
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                   
DIGITAL BUSINESS AND BUSINESS MODELS
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                   
Introduction to Digital Business 5  
       
                 
                 
New Models of Marketing 5  
         
                   
             
Creativity and Innovativeness 5  
         
                   
             
MARKKINOINTI MUUTOKSESSA
                                                   
Creating Customer Value 5  
       
                 
                 
Asiakkuuksien rakentaminen 5  
         
                   
             
Asiakaskeskeinen tuotekehitys 5  
         
                   
             
LISÄARVOA MARKKINATIEDOLLA
                                                   
Markkinatutkimus 5    
         
                     
         
Cases in International Business 5    
         
                     
         
Liiketoimintamallit ja markkinointi 5    
         
                     
         
TALOUSHALLINTO
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                   
Taloushallinnon velvoitteet
                                                   
Tilinpäätös ja yritysverotus 5  
       
                 
                 
Tilitoimistotyö 5  
         
                   
             
Palkkahallinto 5  
       
                 
                 
Taloushallinto johtamisen tukena
                                                   
Konsernitilinpäätös ja tilinpäätösanalyysi 5  
         
                   
             
Johdon laskentatoimi 5  
         
                   
             
Rahoitus ja riskinhallinta 5    
         
                     
         
Digital Business
                                                   
Digitaalinen liiketoiminta 5  
         
                   
             
Pk-yrityksen talouden ohjaus 5    
         
                     
         
Digitaalinen taloushallinto 5    
         
                     
         
INNOVATIIVINEN LIIKETOIMINTA JA YRITTÄJYYS
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                   
Studies for Exchange Students in BusinessAcdemy 0                                                    
Responsible and Innovative Working Teams 5                                                    
Yritystoiminta
()
                                                   
Yritystoiminnan käynnistäminen 5  
       
                 
                 
Yritystoiminnan kehittäminen 5  
         
                   
             
Yrityksen talouden hoitaminen 5  
       
             
             
Tiimijohtaminen ja -viestintä 5  
         
                 
             
Yrityksen tietojärjestelmät 5                                                    
Projektijohtaminen 5    
         
                   
         
Internationalization
()
                                                   
Intercultural Networking 5                                                    
Domestic International Project 5                                                    
International Project Abroad 5                                                    
Modern Marketing and Selling
(Henkilökohtainen oppimissuunnitelma.)
                                                   
B2B-myyntityö ja neuvottelutaidot 5  
         
                 
             
International Marketing and Selling 5                                                    
Digitaalinen markkinointi 5  
         
                 
             
Tapahtuman järjestäminen 5  
         
                 
             
Käytännön markkinointiprojekti 5    
         
                   
         
30955730302768489300151512611.556.554333330
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                    
Contracting in the Global Operational Environment 5                                                    
Basics of Big Data in Business 5                                                    
Emerging Markets 5                                                    
Business English on the Net 5                                                    
Leadership 5                                                    
Kehittämistyön menetelmät 5                                                    
Inno-Polku
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                   
Inno-Polku 1 5                                                    
Inno-Polku 2 5                                                    
Inno-Polku 3 5                                                    
Kyselyaineiston analysointi ja raportointi 5                                                    
00000000000000000000000000
HARJOITTELU 30                                                    
Perusharjoittelu 10
       
             
                     
Ammattiharjoittelu 20    
         
                   
   
1002000100010100005500000103.33.33.300
OPINNÄYTETYÖ 20                                                    
Opinnäytetyö 20                                                    
00000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 72 96 78 4 26 46 28 68 59 19 4 13 13 23 23 1 27 11.5 56.5 5 54 6.3 6.3 6.3 3.5 0.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi