Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Liiketalouden koulutus > Liiketalous k18, bisnesakatemia maba

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Liiketalous K18, BisnesAkatemia MaBA

Syksy 2017

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT 110                      
Aiemmat opinnot 90
   
     
   
Työyhteisöviestintä B-taitotaso 5
   
     
   
Työyhteisöviestintä 5
   
     
   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                     
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
   
     
   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
   
     
   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
   
       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1  
   
       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1  
   
       
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                     
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2
   
     
   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3
   
     
   
1073010730053.553.51.51.5
AMMATTIOPINNOT 95                      
Innovation Project 15  
   
       
Tutkimusmenetelmät 5
 
   
       
INNOVATIIVINEN LIIKETOIMINTA JA YRITTÄJYYS
(Valitaan opintoja 75 op)
                     
Yritystoiminta
()
                     
Yritystoiminnan käynnistäminen 5
   
     
   
Yritystoiminnan kehittäminen 5  
   
       
Yrityksen talouden hoitaminen 5
   
     
   
Tiimijohtaminen ja -viestintä 5  
   
       
Yrityksen tietojärjestelmät 5  
   
       
Projektijohtaminen 5
   
     
   
Internationalization
()
                     
Intercultural Networking 5
   
     
   
Domestic International Project 5  
   
       
International Project Abroad 5  
   
       
Modern Marketing and Selling
()
                     
B2B-myyntityö ja neuvottelutaidot 5
   
     
   
International Marketing and Selling 5  
   
       
Digitaalinen markkinointi 5
   
     
   
Tapahtuman järjestäminen 5
   
     
   
Käytännön markkinointiprojekti 5
   
     
   
4545540452.52.5202022.522.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 0                      
HARJOITTELU 30                      
Perusharjoittelu 10
   
     
   
Ammattiharjoittelu 20  
   
       
10200102000551010
OPINNÄYTETYÖ 20                      
Opinnäytetyön suunnittelu 10                      
Opinnäytetyön toteutus 10                      
00000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 162 68 5 157 68 2.5 2.5 78.5 78.5 34 34

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi