Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Myyntityön koulutus > Myyntityön koulutus, finanssipalvelut
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Myyntityön koulutus, Finanssipalvelut

Syksy 2016

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
PERUSOPINNOT 25                                                    
Projektipaja 5
   
       
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
   
       
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
   
       
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
     
             
           
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1  
     
             
           
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1    
       
                 
 
Työelämän viestintä
                                                   
Suomen kieli ja viestintä 3
   
       
                   
English Professional Skills, B2 3
   
       
                   
Tietojenkäsittely 6
   
       
                   
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
   
       
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
   
       
                   
17.65.91.30.28.88.84.910.70.60.24.44.44.44.44.40.50.50.50.50.20.20.20.20.20
AMMATTIOPINNOT 105                                                    
Liiketoimintaosaaminen
                                                   
Yritystoiminta ja markkinointi 6
   
       
                   
Yrityksen laskentatoimi 4
   
       
                   
Yhtiö- ja sopimusoikeus 5
   
       
                   
Yrityksen toiminnot
                                                   
Myyntityö 5
   
       
                   
Yritysviestintä 2
   
       
                   
Esihenkilö-ja työyhteisötaidot sekä työoikeus 5
   
       
                   
Logistiikan perusteet 3
   
       
                   
Menetelmäosaaminen
                                                   
Talousmatematiikka ja kannattavuuslaskelmat 5
   
       
                   
Kirjanpito ja talouden analysointi 5
   
       
                   
Risk Management and Economics 5
   
       
                   
Yrityksen toimintaympäristö
                                                   
International Enterprise 5  
     
             
           
Markkinointiviestintä ja digitaalinen kaupankäynti 5  
     
             
           
Rahoitussuunnittelu 5  
     
             
           
Tilastolliset menetelmät 3  
     
             
           
Yrityksen toimintaympäristön analysointi 2  
     
             
           
36245018181410500999995555000000
Pankkitoiminta
                                                   
Pankkitoiminta 7  
     
             
           
English for Banking and Insurance 3  
     
             
           
Talouden raportit 3  
     
             
           
Toimeksiannot 2  
     
             
           
011.33.80003.87.53.800000003.83.83.83.8000000
Vakuutukset ja niiden myynti
                                                   
Vakuutustoiminta ja puhelinmyynti 5  
     
             
           
Henkilö-, omaisuus- ja vastuuvakuutukset 5  
     
             
           
Myyntivalmennus 5  
     
             
           
011.33.80003.87.53.800000003.83.83.83.8000000
Sijoittaminen ja varallisuus
                                                   
Rahoitusmarkkinat ja sijoitusportfolio 5    
         
                   
       
Perhe- ja perintöoikeus 2    
         
                   
       
Svenska i finansbranschen 3    
         
                   
       
Kiinteistösijoittaminen ja -markkinat 3    
         
                   
       
Projekti 2    
         
                   
       
0015000007.57.5000000000015150000
Kiinteistönvälitys
()
                                                   
Kiinteistönvälitysala ja välittäjän työ 5  
     
             
           
Kiinteistönvälitysalan juridiikka 5  
     
             
           
Korjausrakentamisen perusteet 3  
     
             
           
Verotus, perhe- ja perintöoikeus 3    
         
                   
       
Kiinteistösijoittaminen ja -markkinat 6    
         
                   
       
Isännöinti 5    
         
                   
       
LKV-TENTTI 5    
           
                     
       
09.822.30003.36.510.3120000003.33.33.33.37120000
Opinnot ulkomailla
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                   
HARJOITTELU 30                                                    
Yleisharjoittelu 10
     
           
                   
Ammattiharjoittelu 1 10  
       
                 
           
Ammattiharjoittelu 2 10    
         
                     
 
6.78.311.73.306.73.3556.73.3003.33.33.30055003.33.33.30
OPINNÄYTETYÖ 20                                                    
Tutkimusmenetelmät ja tieteellinen ajattelu 2    
       
                 
 
Opinnäytetyön aloitusseminaari 3 op 3    
         
                     
 
Opinnäytetyö 15    
         
                     
008.677.5800000.58.177.580000000000.50.53.833.833.833.75
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60.3 70.6 71.9 11.5 26.8 33.5 33.1 37.5 37.1 34.8 11.5 13.4 13.4 16.7 16.7 16.7 16.4 16.4 21.4 21.4 23.2 28.2 7.5 7.5 7.5 4

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Finanssipalvelut

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoite

Koulutus antaa laajat myyntityön ja liiketalouden tiedot ja valmiudet toimia hyvin erilaisissa
myynnin asiantuntijatehtävissä. Myyntityössä menestyminen vaatii aktiivisuutta, rohkeutta ja
halua hankkia uusia asiakkaita, hoitaa asiakassuhteita sekä tuloksentekokykyä. Pääpaino
opinnoissa on vaativissa yrityksille ja muille organisaatioille suunnatussa myyntityössä.
Keskeisiä sisältöjä opinnoissa ovat myyntiosaamisen ohella markkinoiden toiminnan ja
lainalaisuuksien ymmärtäminen, kannattavuusajattelu, aito asiakaslähtöisyys, ratkaisuhakuisuus
sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Moduulivalinnoillaan opiskelija voi erikoistua yritysmyyntiin
(B2B-myynti),pankki- ja vakuutuspalveluihin ja niiden myyntiin tai/sekä kiinteistönvälitykseen.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Perusopinnoissa opiskelija oppii henkilökohtaisen myyntityön perusteiden lisäksi laaja-alaista
liiketoimintaosaamista kuten yritystoimintaa, markkinointia, tietotekniikkaa, taloushallintoa sekä
viestintä- ja yhteistyötaitoja. Hän työskentelee myös monialaisessa projektissa.
Ammattiopinnoissa opiskelija voi erikoistua yritysmyyntiin ja myynnin johtamiseen tai pankkija
vakuutuspalveluihin ja niiden myyntiin. Opiskelija voi myös opiskella kiinteistönvälitystä.
Opintoihin kuuluu pakollisten perusopintojen, ammattiopintojen ja
vaihtoehtoistenmoduulienlisäksi vapaasti valittavia opintoja (30 op), opinnäytetyö (20 op) sekä
ammattitaitoa edistävä harjoittelu (30 op).

Suuntautumiset, erikoisalat ja pätevyydet

Moduulivalinnoilla voi opiskelujen aikana erikoistua B2B-myyntiin eli yritysmyyntiin, jossa
myydään toisille yrityksille esim. asiantuntijapalveluita tai tuotteita. Rahoitus- ja vakuutusalan
moduulivalinnoilla voi sijoittua erilaisiin työtehtäviin pankkiin ja vakuutusyhtiöön. Nämä
tehtävät voivat olla esim. myyntiä, asiakasneuvontaa, sijoitusneuvontaa tai korvauskäsittelyä.
Yksi uramahdollisuutesi on kiinteistönvälitys. Kiinteistönvälityksen moduuliensuorittamisen
jälkeen on hyvät mahdollisuudet läpäistä myös LKV-tentti.

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi