Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus > Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus

Syksy 2014

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT 90                                                        
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
     
           
                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                       
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
               
               
Ammatillinen kasvu 3 1      
           
                         
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                         
Suomen kieli ja viestintä 3  
       
               
               
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
               
               
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
               
               
English Professional Skills, B2 5  
       
               
               
Projektipaja 3
     
           
                       
Insinöörimatematiikka I 3
     
           
                       
Insinöörimatematiikka II 3
     
           
                       
Matematiikan laskuharjoitukset I 3
     
           
                       
Insinöörifysiikka I 4
     
           
                       
Insinöörifysiikka II 3
     
           
                       
Fysikaalinen tutkimus 3
     
           
                       
Insinöörifysiikka III 3  
       
               
               
Tietotekniikka A 2
     
           
                       
Tietotekniikka B 3
     
           
                       
Koneenpiirustus 3
     
           
                       
CAD-piirtäminen 2
     
           
                       
Insinöörimatematiikka III 3
     
           
                       
Insinöörimatematiikka IV 3
     
           
                       
Matematiikan laskuharjoitukset II 3
     
           
                       
Materiaali- ja valmistustekniikka 5
     
           
                       
Kemia 2  
       
               
               
Liiketoiminta osuuskunnassa I 5
     
           
                       
Liiketoiminta osuuskunnassa II 3  
       
               
               
Kansainvälisyysprojekti 2      
           
                         
Statiikka 4
     
           
                       
Dynamiikka 4  
       
               
               
Lujuusoppi A 2  
       
               
               
Lujuusoppi B 3  
       
               
               
57290328.528.514.514.5001214.314.314.314.37.37.37.37.300000111
AMMATTIOPINNOT 70                                                        
Autotekniikan perusrakenteet 5
     
           
                       
Logistiikan perusteet 3
     
           
                       
Peruslaboraatiot 2  
       
               
               
Termodynamiikan perusteet 3  
       
               
               
Moottorimittaukset 2  
       
               
               
Sähkötekniikan perusteet 2  
       
               
               
Sähkötekniikan sovellukset 3    
       
                 
     
Moottoritekniikka ja päästöjen hallinta 5  
       
               
               
Autokoritekniikka 5  
       
               
               
Auton ajotilan perusteet 5    
       
                 
     
Voimansiirto ja tehontarve 5      
           
                         
Autotekniikan perusmoduli (A)
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Poltto- ja voiteluainetekniikka 5    
       
                 
     
New Fuels and Drive Systems for Vehicles 5    
       
                 
     
T&K-projekti/laboraatiotyö 5    
       
                 
     
Autotekniikan ja katsastuksen moduli (AK)
                                                       
Korjaamotekniikka 2    
       
                 
     
Korjaamolaboraatiot 3    
       
                 
     
Autoelektroniikka 5    
       
                 
     
Jousitus ja ajo-ominaisuudet 5    
       
                 
     
Katsastusmoduli
                                                       
Katsastuslaboraatiot 3    
       
                 
     
Katsastuksen perusteet 3    
       
                 
     
Katsastuksen jatkolaboraatiot 2    
       
                 
     
Määräaikaiskatsastus 2    
       
                 
     
Katsastus käytännössä 5    
       
                 
     
Sisälogistiikka ja laatu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
LEAN-ajattelu 3    
       
                 
     
Laatujohtaminen 2    
       
                 
     
Varastoteknologiat ja materiaalinohjaus 5    
       
                 
     
Logistiikan ohjaus ja informaatio 5    
       
                 
     
Kuljetustoiminta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Kuljetustalous 5    
       
                 
     
Kuljetusten suunnittelu 5    
       
                 
     
Kuljetusteknologia 5    
       
                 
     
81966.420.4449.59.533.233.217.92.522224.84.84.84.816.616.616.616.616.61.31.31.3
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                        
Koneensuunnittelumoduli (A)
                                                       
Koneenelimet ja koneensuunnittelu 5    
       
                 
     
CAD ja CATIA 5    
       
                 
     
Lujuusopin jatko ja FEM 5    
       
                 
     
Raskaan autotekniikan moduli
                                                       
Raskaat ajoneuvot 5      
           
                         
Raskaiden ajoneuvojen laboraatiot 2    
       
                 
     
Raskaiden ajoneuvojen kuormatilat 3      
           
                         
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5      
           
                         
Työelämämoduli (K)
                                                       
Työelämäopinnot I 7    
       
                 
     
Työelämäopinnot II 8      
           
                         
Logistiikan erikoistumismoduli (L)
                                                       
Syventävä logistiikka 3    
       
                 
     
Logistiset laboraatiot 2    
       
                 
     
Logistiikan projekti tai laboraatiotyö 5    
       
                 
     
Moduloimattomat vapaasti valittavat
                                                       
Ruotsin kielen perusteet 3  
       
               
               
Englannin kielen perusteet 3
     
           
                       
Saksan kielen alkeet 3  
       
               
               
Tuotekehitys ja suunnittelumenetelmät 5    
       
                 
     
Saksan kieli 5  
       
               
               
Auto- ja kuljetusalan juridiikka 3    
       
                 
     
Sähkö- ja hybridiautojen tekniikka 3      
           
                         
Vaarallisten aineiden tiekuljetukset 3  
       
               
               
Integroidut toiminnanohjausjärjestelmät 3    
       
                 
     
Kilpa-autokatsastus 2    
       
                 
     
Hitsauksen perusteet 1                                                        
Taloushallinnon perusteet 2  
       
               
               
Ajoneuvon polttoaineenkulutus 5      
           
                         
31637.631.21.51.58818.818.816.714.50.80.80.80.844449.49.49.49.49.47.37.37.3
HARJOITTELU 30                                                        
Perusharjoittelu 8