Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus > Energia - ja ympäristötekniikka 2014
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Energia - ja ympäristötekniikka 2014

Syksy 2014

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT 99                                                        
Ammatillinen kasvu
                                                       
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
     
           
                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                       
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
               
               
Ammatillinen kasvu 3 1    
       
                 
     
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                         
Svenska i arbetslivet
                                                       
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
     
           
                       
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
     
           
                       
Ympäristötieteen perusteet
                                                       
Kemia ja mikrobiologia 5
     
           
                       
Ympäristön suojelu ja ekologia 7
     
           
                       
Projektipaja 3
     
           
                       
Materiaalit ja tuotanto
                                                       
Mekaniikka 3
     
           
                       
Materiaalit ja lujuus 3
     
           
                       
Matematiikka ja tietotekniikka 6
     
           
                       
Tuotantomenetelmät 3
     
           
                       
Ympäristö ja yhteiskunta
                                                       
Ympäristölainsäädäntö, hallinnolliset ja taloudelliset ohjauskeinot 5
     
           
                       
Ympäristöviestintä 4
     
           
                       
Yhdyskuntasuunnittelu 3
     
           
                       
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                       
Energia ja virtaus
                                                       
Matematiikka 2 5
     
           
                       
Termofysiikka 4
     
           
                       
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka 4
     
           
                       
Palamiskemia 2
     
           
                       
Sähkö ja mittaus
                                                       
Tilastomatematiikka 3  
       
               
               
Sähköfysiikka 3  
       
               
               
Sähkötekniikan perusteet 3  
       
               
               
QSE-systems 4  
       
               
               
Englanti, B2 3  
       
               
               
Suunnittelu ja kehittäminen
                                                       
Suunnittelumenetelmät ja CAD 5  
       
               
               
Tuotekehitys ja TKI 5  
       
               
               
Yrittäjyys ja kestävä liiketoiminta 5  
       
               
               
65320.8132.532.516160.40.40.50.516.316.316.316.388880.20.20.20.20.20.30.30.3
AMMATTIOPINNOT 59                                                        
Virtaustekniikka
                                                       
Pumput, puhaltimet, putkistot ja kanavat 5  
       
               
               
Säätö ja ohjaustekniikka 5  
       
               
               
Alakohtainen projekti 5  
       
               
               
Energiatekniikan prosessit ja lämmönsiirto
                                                       
Lämmönsiirto ja lämmönsiirtimet 5  
       
               
               
Kylmä- ja lämpöpumppusysteemit sekä laitteistot 5  
       
               
               
Energiatekniikan prosessit 5  
       
               
               
Energian tuotantotekniikka
                                                       
Voimalaitostekniikka 5    
       
                 
     
Polttoaineet, savukaasut ja päästöjenhallinta 5    
       
                 
     
Sähkövoimatekniikka ja sähköverkot 5    
       
                 
     
Energian jakelu ja käyttö
                                                       
Energian jakelujärjestelmät 5      
           
                         
Rakennusten energiatekniikka 5      
           
                         
Kunnossapito ja kunnossapitojärjestelmät 5      
           
                         
Renewable energy
                                                       
Bioenergy 5  
       
               
               
Solar and wind energy 5  
       
               
               
Hydro and geothermal energy 5  
       
               
               
Vesiprosessit
                                                       
Jäteveden käsittely 5  
       
               
               
Vesihuolto ja juomavedenpuhdistus 6  
       
               
               
Vesiprosessien kemia 4  
       
               
               
Water conservation and technical solutions
                                                       
Introduction to the Baltic Sea  4    
       
                 
     
Water conservation and technical solutions 11      
           
                         
Policies and planning tools of water resources management   5    
       
                 
     
Technical solutions in water protection  6    
       
                 
     
Alue- ja ympäristösuunnittelu
                                                       
Smart sustainable cities 5    
       
                 
     
Älykkäät kestävät kaupungit 10  
       
               
               
Ympäristöakustiikka 5    
       
                 
     
Näytteenotto ja mittaus
                                                       
Näytteenoton ja mittauksen perusteet 4    
       
                 
     
Measuring techniques 6    
       
                 
     
Project work 5    
       
                 
     
Kiertotalous
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Kiertotalous 15                                                        
Waste Management Module
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Global waste management 5      
           
                         
Waste management in practice 5      
           
                         
Waste treatment 5      
           
                         
Waste Management Module 15  
       
               
               
Waste Management 15    
       
                 
     
Projektiosaaminen
                                                       
Vesitekniikan erikoistumisopinnot 5                                                        
Vesitekniikan erikoistumisopinnot 10                                                        
Vesitekniikan erikoistumisopinnot 15                                                        
0856045.80042.542.5303025.320.5000021.321.321.321.3151515151510.310.310.3
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                        
Insinöörin liiketoimintaosaaminen
                                                       
Yrittäjyys ja yrityksen talous 5                                                        
Yritystoiminnan talousprosessit projektiopintoina 5                                                        
Teollisuuden hankinta ja myyntitoiminta 5                                                        
Johtaminen ja vuorovaikutus 3
     
           
                       
Tietotekniiikka 2  
       
               
               
Matematiikka1 4  
       
               
               
Työturvallisuus, tulityöt ja ensiapu 2  
       
               
               
Työturvallisuus 2    
       
                 
     
Corporate Social Responsibility 5      
           
                         
TKI-moduuli
                                                       
581.64.22.52.5440.80.81.72.51.31.31.31.322220.40.40.40.40.41.31.31.3
HARJOITTELU 30                                                        
Perusharjoittelu 10                                                        
Ammattiharjoittelu 1 10