Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus > Energia - ja ympäristötekniikan koulutus
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Energia - ja ympäristötekniikan koulutus

Syksy 2015

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 98                                                          
Ammatillinen kasvu
                                                         
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
     
           
                         
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                         
Ammatillinen kasvu 2 1  
     
             
               
Ammatillinen kasvu 3 1    
       
                   
       
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                         
Svenska i arbetslivet
                                                         
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
     
           
                         
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
     
           
                         
Ympäristötieteen perusteet
                                                         
Kemia ja mikrobiologia 5
     
           
                         
Ympäristön suojelu ja ekologia 7
     
           
                         
Projektipaja 3
     
           
                         
Materiaalit ja tuotanto
                                                         
Mekaniikka 3
     
           
                         
Materiaalit ja lujuus 3
     
           
                         
Matematiikka ja tietotekniikka 6
     
           
                         
Tuotantomenetelmät 3
     
           
                         
Ympäristöohjaus
                                                         
Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 4
     
           
                         
Yhdyskuntasuunnittelu 5
     
           
                         
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                         
Ympäristöviestintä 3
     
           
                         
Energia ja virtaus
                                                         
Matematiikka 2 5
     
           
                         
Termofysiikka 4
     
           
                         
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka 4
     
           
                         
Työturvallisuus 2
     
           
                         
Sähkö ja mittaus
                                                         
Tilastomatematiikka 3  
     
             
               
Sähköfysiikka 3  
     
             
               
Sähkötekniikan perusteet 3  
     
             
               
QSE-systems 3  
     
             
               
Englanti, B2 3  
     
             
               
Suunnittelu ja kehittäminen
                                                         
Suunnittelumenetelmät ja CAD 5  
     
             
               
Tuotekehitys ja TKI 5  
     
             
               
Yrittäjyys ja kestävä liiketoiminta 5  
     
             
               
6524.871.132.532.512.412.46.50.50.50.616.316.316.316.36.26.26.26.26.20.30.30.30.30.20.20.20.2
AMMATTIOPINNOT 60                                                          
Distributed energy systems
                                                         
Photovoltaic Systems 5    
       
                   
       
Battery and Storage Systems 5    
       
                   
       
Distributed Energy Systems 5    
       
                   
       
Virtaustekniikka
                                                         
Pumput, puhaltimet, putkistot ja kanavat 5  
     
             
               
Säätö ja ohjaustekniikka 5  
     
             
               
Alakohtainen projekti 5  
     
             
               
Energiatekniikan prosessit ja lämmönsiirto
                                                         
Lämmönsiirto ja lämmönsiirtimet 5  
     
             
               
Kylmä- ja lämpöpumppusysteemit sekä laitteistot 5  
     
             
               
Energiatekniikan prosessit 5  
     
             
               
Energian tuotantotekniikka
                                                         
Voimalaitostekniikka 5    
       
                   
       
Polttoaineet, savukaasut ja päästöjenhallinta 5    
       
                   
       
Sähkövoimatekniikka ja sähköverkot 5    
       
                   
       
Energian jakelu ja käyttö
                                                         
Energian jakelujärjestelmät 5    
       
                   
       
Rakennusten energiatekniikka 5    
       
                   
       
Kunnossapito ja kunnossapitojärjestelmät 5    
       
                   
       
Renewable energy
                                                         
Bioenergy 5                                                          
Solar and wind energy 5                                                          
Hydro and geothermal energy 5                                                          
Vesiprosessit
                                                         
Jäteveden käsittely 5    
       
                   
       
Vesihuolto ja juomavedenpuhdistus 6    
       
                   
       
Vesiprosessien kemia 4    
       
                   
       
Water conservation and technical solutions
                                                         
Introduction to the Baltic Sea  4    
       
                   
       
Water conservation and technical solutions 11    
       
                   
       
Alue- ja ympäristösuunnittelu
                                                         
Smart sustainable cities 5  
     
             
               
Integrated stormwater management and ecosystem services 5                                                          
Ympäristöakustiikka 5  
     
             
               
Näytteenotto ja mittaus
                                                         
Näytteenoton ja mittauksen perusteet 4
     
           
                         
Measuring techniques 6
     
           
                         
Project work 5
     
           
                         
Kiertotalous
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Kiertotalous 15                                                          
Waste Management Module
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Waste treatment 5    
       
                   
       
Waste management in practice 5    
       
                   
       
Global waste management 5    
       
                   
       
Waste Management 15  
     
             
               
Materiaalikierrot ja resurssitehokkuus
                                                         
Johdatus kierrätystalouteen 5    
       
                   
       
Jätteestä resurssiksi 5    
       
                   
       
Resurssitehokkuuden mittaaminen ja alueellisen toimintamallin rakentaminen 5    
       
                   
       
Projektiosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Vesitekniikan erikoistumisopinnot 5                                                          
Vesitekniikan erikoistumisopinnot 10                                                          
Vesitekniikan erikoistumisopinnot 15                                                          
Vedenpuhdistus ja vesihuolto
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Vedenpuhdistuksen kemia 5                                                          
Vesihuolto ja juomavedenpuhdistus 5                                                          
Jäteveden käsittely 5                                                          
Power Electronic Systems module
                                                         
Power Electronics 5