Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Syksy 2016

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 98                                                            
Svenska i arbetslivet
                                                           
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
   
         
                         
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
   
         
                         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                           
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
   
         
                         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
   
         
                         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
     
               
                 
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
       
                   
       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                           
Ympäristövaikutukset
                                                           
Ympäristöteknologian luonnontieteen perusteet 7
   
         
                         
Ympäristöongelmat ja elinympäristöjen suojelu 3
   
         
                         
Projektipaja 5
   
         
                         
Materiaalit ja tuotanto
                                                           
Mekaniikka ja dynamiikka 3
   
         
                         
Matematiikka ja tietotekniikka 6
   
         
                         
Materiaalit ja lujuus 3
   
         
                         
Tuotantomenetelmät 3
   
         
                         
Ympäristöohjaus
                                                           
Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 4
   
         
                         
Yhdyskuntasuunnittelu 5
   
         
                         
Ympäristöviestintä 3
   
         
                         
Suomen kieli ja viestintä 3
   
         
                         
Energia ja virtaus
                                                           
Matematiikka 2 5
   
         
                         
Termofysiikka 4
   
         
                         
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka 4
   
         
                         
Työturvallisuus 2
   
         
                         
Sähkö ja mittaus
                                                           
Tilastomatematiikka 3  
     
               
                 
Sähköfysiikka 3  
     
               
                 
Sähkötekniikan perusteet 3  
     
               
                 
QSE-systems 3  
     
               
                 
Englanti, B2 3
   
         
                         
Suunnittelu ja kehittäminen
                                                           
Suunnittelumenetelmät ja CAD 5  
     
               
                 
Tuotekehitys ja TKI 5  
     
               
                 
Yrittäjyys ja kestävä liiketoiminta 5  
     
               
                 
54.434.67.8127.227.220.6147.20.60.40.613.613.613.613.613.677770.20.20.20.20.20.20.20.20.2
AMMATTIOPINNOT 60                                                            
Virtaustekniikka
                                                           
Pumput, puhaltimet, putkistot ja kanavat 5  
     
               
                 
Säätö ja ohjaustekniikka 5  
     
               
                 
Alakohtainen projekti 5  
     
               
                 
Energiatekniikan prosessit ja lämmönsiirto
                                                           
Lämmönsiirto ja lämmönsiirtimet 5  
     
               
                 
Kylmä- ja lämpöpumppusysteemit sekä laitteistot 5  
     
               
                 
Energiatekniikan prosessit 5  
     
               
                 
Energian tuotantotekniikka
                                                           
Voimalaitostekniikka 5    
       
                   
       
Polttoaineet, savukaasut ja päästöjenhallinta 5    
       
                   
       
Sähkövoimatekniikka ja sähköverkot 5    
       
                   
       
Energian jakelu ja käyttö
                                                           
Energian jakelujärjestelmät 5    
       
                   
       
Rakennusten energiatekniikka 5    
       
                   
       
Kunnossapito ja kunnossapitojärjestelmät 5    
       
                   
       
Renewable energy
                                                           
Bioenergy 5      
           
                           
Solar and wind energy 5      
           
                           
Hydro and geothermal energy 5      
           
                           
Water conservation and technical solutions
                                                           
Introduction to the Baltic Sea  4    
       
                   
       
Water conservation and technical solutions 11    
       
                   
       
Alue- ja ympäristösuunnittelu
                                                           
Smart sustainable cities 5  
     
               
                 
Integrated stormwater management and ecosystem services 5                                                            
Ympäristöakustiikka 5  
     
               
                 
Näytteenotto ja mittaus
                                                           
Näytteenoton ja mittauksen perusteet 4
   
         
                         
Measuring techniques 6
   
         
                         
Project work 5
   
         
                         
Kiertotalous
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                           
Kiertotalous 15                                                            
Waste Management Module
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                           
Waste Management 15    
       
                   
       
TKI-moduuli
                                                           
Projektiosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                           
Vesitekniikan erikoistumisopinnot 5                                                            
Vesitekniikan erikoistumisopinnot 10                                                            
Vesitekniikan erikoistumisopinnot 15                                                            
Specialization Studies in Renewable Energy Engineering 5                                                            
Specialization Studies in Renewable Energy Engineering 5                                                            
Specialization Studies in Renewable Energy Engineering 5                                                            
Kiertotalouden erikoistumisopinnot 5                                                            
Kiertotalouden erikoistumisopinnot 10                                                            
Kiertotalouden erikoistumisopinnot 15                                                            
Power Electronic Systems module
                                                           
Power Electronics 5                                                            
Renewable Energy Grid Integration 5                                                            
Power Electronics in e-mobility and local Energy Storage 5                                                            
Vedenpuhdistus ja vesihuolto
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                           
Vedenpuhdistuksen kemia 5                                                            
Vesihuolto ja juomavedenpuhdistus 5                                                            
Jäteveden käsittely 5                                                            
Distributed energy systems
                                                           
Photovoltaic Systems 5                                                            
Battery and Storage Systems 5