Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Konetekniikan koulutus > Kone- ja tuotantotekniikka
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Kone- ja tuotantotekniikka

Kevät 2017

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
PERUSOPINNOT 110                                                              
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
       
             
                               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
       
             
                               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
         
                 
                       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
           
                     
             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
             
                           
   
Insinöörin perustyövälineet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                             
Insinöörifysiikka 1 4
       
             
                               
Insinöörimatematiikan perusteet 5
       
             
                               
Tietotekniikka 1
       
             
                               
Projektipaja 5  
       
               
                           
Teollinen valmistus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                             
Materiaalitekniikka 5
       
             
                               
Tuotedokumentaatio 5
       
             
                               
Valmistustekniikka 3
       
             
                               
Tulitöiden turvallisuuskoulutus 1
       
             
                               
Työturvallisuuskoulutus 1
       
             
                               
Physical Modelling
                                                             
Engineering Physics 2 5  
       
                 
                           
3D Modelling 5  
       
                 
                           
English Professional Skills, B2 5  
       
                 
                           
Mekaniikka
                                                             
Differentiaalilaskenta 5  
       
                 
                           
Lujuusopin perusteet 5  
       
                 
                           
Teknillinen mekaniikka 5  
       
                 
                           
Dynamiikka
                                                             
Integraalilaskenta 4  
         
                   
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
                       
Suomen kieli ja viestintä 3  
         
                   
                       
Lujuusopin rakenteet 5  
         
                   
                       
Mekatroniikka
                                                             
Sähkö- ja automaatiotekniikka 5    
         
                   
                     
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5    
         
                   
                     
Koneenosien suunnittelu 5    
         
                   
                     
Projektinhallinta
                                                             
Tilastolliset menetelmät 3    
           
                       
             
Talous, johtaminen ja yrittäjyys 6    
           
                       
             
Toiminnanohjaus 3    
           
                       
             
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1    
           
                       
             
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2    
           
                       
             
27513110273516151601013.513.52.532.50.515.51500.37.87.8000.30.30.300
AMMATTIOPINNOT 55                                                              
Koneautomaatiotekniikka
(Valitaan opintoja 55 op)
                                                             
Koneautomaatio
                                                             
Teollisuuden ohjausjärjestelmät 5  
         
                 
                       
Tuotantoautomaation perusteet 5  
         
                 
                       
Hydrauliikkasovellukset 5  
         
                 
                       
Automaation ohjausjärjestelmät
                                                             
Ohjausjärjestelmät ja käyttösovellukset 6    
         
                   
                   
Tiedonsiirtotekniikat ja käyttöliittymät 4    
         
                   
                   
Ohjelmointi 5    
         
                   
                   
Tuotantoautomaation uudet menetelmät
                                                             
Teollisuusrobotiikka 6    
           
                     
             
Konenäkö ja sensoritekniikat 4    
           
                     
             
Automaation mekaniikkasuunnittelu 5    
           
                     
             
Tuotantolaitteiden käytettävyys ja koneturvallisuus
                                                             
Kunnossapito ja kunnonvalvonta 5      
           
                         
         
Koneturvallisuus 5      
           
                         
         
0153010000151515100000007.57.57.57.55555500000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                              
Ruotsin kielen perustaidot 3    
         
                     
                   
0030000030000000000030000000000
HARJOITTELU 30                                                              
Perusharjoittelu 1 7
       
             
                               
Perusharjoittelu 2 8  
         
                   
                       
Ammattiharjoittelu 1 7    
           
                       
             
Ammattiharjoittelu 2 8      
             
                             
   
78780708070803.53.500080003.53.50004400
OPINNÄYTETYÖ 15                                                              
Opinnäytetyö 15        
             
                               
00001500000001500000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 34 74 71 19 15 34 35 39 33 38 10 9 15 17 17 2.5 32.5 8 31 22.5 10.5 5.3 16.3 16.3 5 5 0.3 4.3 4.3 8 8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi