Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Konetekniikan koulutus > Kone- ja tuotantotekniikan koulutus, energia- ja polttomoottoritekniikka
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Kone- ja tuotantotekniikan koulutus, Energia- ja polttomoottoritekniikka

Syksy 2015

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 49                                                          
Ammatillinen kasvu
                                                         
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
     
             
                             
Ammatillinen kasvu 1 1
       
               
                         
Ammatillinen kasvu 2 1  
         
                   
                 
Ammatillinen kasvu 3 1    
           
                       
         
Ammatillinen kasvu 4 1      
             
                           
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                         
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
                 
                     
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
                 
                     
MUUT PERUSOPINNOT
                                                         
Projektipaja 3
     
             
                             
Suomen kieli ja viestintä 3    
         
                     
           
English Professional Skills, B2 3  
       
                 
               
Matematiikka 1 5
     
             
                             
Matematiikka 2 5
       
               
                         
Matematiikka 3 4  
       
                 
                     
Tilastomatematiikka 3  
       
                 
               
Insinöörifysiikka 1 4
     
             
                             
Engineering Physics 2 5
       
               
                         
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                     
Kemia ja ympäristötieto 3  
       
                 
                     
24186113111353.52.5016.56.55.55.56.56.52.52.521.520.5000.30.30.3
AMMATTIOPINNOT 66                                                          
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5
       
               
                         
Teknillinen mekaniikka 5
       
               
                         
Koneenpiirustus 5
     
             
                             
Materiaalitekniikka 5
       
               
                         
Valmistustekniikka 3
     
             
                             
Työturvallisuus 1
     
             
                             
Tulityöt 1
     
             
                             
Energia- ja virtaustekniikka 5  
       
                 
               
3D-Modelling 5  
       
                 
               
Lujuusopin perusteet 5  
       
                 
                     
Lujuusopin rakenteet 5  
       
                 
               
Koneenosien suunnittelu 6  
       
                 
               
Sähkö- ja automaatiotekniikka 5  
       
                 
                     
Talous ja johtaminen 5    
         
                     
           
Engineering Project 5      
           
                         
   
2524125101510149.52.52.52.5557.57.5557772.52.5002.52.500
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 45                                                          
Energia- ja polttomoottoritekniikka
                                                         
Energiantuotanto
                                                         
Energiatalous ja voimalaitostekniikka 5    
         
                       
             
Uusiutuvat energialähteet 5    
         
                       
             
Energia ja ympäristö 5    
         
                       
             
Energiajärjestelmien suunnittelu
                                                         
Prosessi- ja laitossuunnittelu 5      
           
                           
     
Kylmätekniikka 5      
           
                           
     
Mallinnus ja simulointi 5      
           
                           
     
Vähäpäästöinen polttomoottoritekniikka
                                                         
Modernit polttomoottorikonstruktiot 5    
           
                         
         
Pakokaasupäästöjen hallinta 5    
           
                         
         
Tulevaisuuden voimalaiteratkaisut 5    
           
                         
         
0030150000151515000000000015015015000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                          
Ruotsin kielen perustaidot 3
       
               
                         
300003000000001.51.50000000000000
HARJOITTELU 30                                                          
Perusharjoittelu 1 8
       
               
                         
Perusharjoittelu 2 2
       
               
                         
Ammattiharjoittelu 1 8  
       
                 
               
Ammattiharjoittelu 2 2  
       
                 
               
Ammattiharjoittelu 3 8    
         
                       
       
Ammattiharjoittelu 4 2    
         
                       
       
106.78.3501006.73.35500055003.33.33.300550000
OPINNÄYTETYÖ 20                                                          
Opinnäytetyö 20      
             
                             
00013.33000000013.330000000000000006.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 62 48.7 56.3 39 23 39 23 25.7 31.3 25 22.5 16.5 11.5 11.5 19.5 19.5 11.5 11.5 12.8 12.8 12.3 19 4.5 20.5 5 17.5 2.8 7.3 7.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Energia- ja polttomoottoritekniikka

Energia- ja polttomoottoritekniikan erikoistumislinja

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi