Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Konetekniikan koulutus > Kone- ja tuotantotekniikan koulutus, tuotantotekniikka
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Kone- ja tuotantotekniikan koulutus, Tuotantotekniikka

Syksy 2016

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 110                                                            
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                           
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
             
                               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
             
                               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
                 
                       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                     
               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
             
                             
Insinöörin perustyövälineet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                           
Insinöörifysiikka 1 4
     
             
                               
Insinöörimatematiikan perusteet 5
     
             
                               
Tietotekniikka 1
     
             
                               
Projektipaja 5
     
             
                               
Teollinen valmistus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                           
Materiaalitekniikka 5
     
             
                               
Tuotedokumentaatio 5
     
             
                               
Valmistustekniikka 3
     
             
                               
Tulitöiden turvallisuuskoulutus 1
     
             
                               
Työturvallisuuskoulutus 1
     
             
                               
Physical Modelling
                                                           
Engineering Physics 2 5
       
               
                           
3D Modelling 5
       
               
                           
English Professional Skills, B2 5
       
               
                           
Mekaniikka
                                                           
Differentiaalilaskenta 5
       
               
                           
Lujuusopin perusteet 5
       
               
                           
Teknillinen mekaniikka 5
       
               
                           
Dynamiikka
                                                           
Integraalilaskenta 4  
       
                   
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                   
                       
Suomen kieli ja viestintä 3  
       
                   
                       
Lujuusopin rakenteet 5  
       
                   
                       
Mekatroniikka
                                                           
Sähkö- ja automaatiotekniikka 5  
         
                     
                   
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5  
         
                     
                   
Koneenosien suunnittelu 5  
         
                     
                   
Projektinhallinta
                                                           
Tilastolliset menetelmät 3    
         
                       
               
Talous, johtaminen ja yrittäjyys 6    
         
                       
               
Toiminnanohjaus 3    
         
                       
               
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1    
         
                       
               
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2    
         
                       
               
62311613230161516001161615150.515.50150.515.5000000.30.30.3
AMMATTIOPINNOT 55                                                            
Tuotantotekniikka
(Valitaan opintoja 55 op)
                                                           
Valmistustekniikka
                                                           
Valmistustekniikan laboratoriotyöt 3  
       
                   
                       
Koneistustekniikka 5  
       
                   
                       
Levytyö- ja liitostekniikka 5  
       
                   
                       
Ainetta lisäävä valmistus 2  
       
                   
                       
Tuotannon kehittäminen
                                                           
Valmistussolut 2 5    
         
                       
               
Työväline- ja työnsuunnittelu 5    
         
                       
               
Mittaus- ja laatutekniikat 5    
         
                       
               
Tuotannon suunnittelu
                                                           
Tuotannon ohjaus (ERP) 4      
           
                             
     
Tuotantotalous 6      
           
                             
     
Hitsaustekniikka
                                                           
Hitsausprosessit ja -laitteet 5                                                            
Hitsausmetallurgia 5                                                            
Hitsauksen laadun ja kustannusten hallinta 5                                                            
015151000150150100000001500015000010000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                            
Käyttäjälähtöisyys, ergonomia ja käytettävyys 15  
       
                   
                 
07.57.500007.57.500000000007.57.5000000000
HARJOITTELU 30                                                            
Perusharjoittelu 1 8
       
               
                           
Perusharjoittelu 2 2
       
               
                           
Ammattiharjoittelu 1 8  
         
                     
                   
Ammattiharjoittelu 2 2  
         
                     
                   
Ammattiharjoittelu 3 8    
           
                         
         
Ammattiharjoittelu 4 2    
           
                         
         
1010100010010010000055000100005500000
OPINNÄYTETYÖ 15                                                            
Opinnäytetyö 15      
             
                             
   
000150000000150000000000000001500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 72 63.5 48.5 26 32 40 31 32.5 38.5 10 10 16 16 16 20 20 0.5 30.5 0 32.5 8 30.5 0 5 5 0 10 15.3 0.3 0.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tuotantotekniikka

Koulutuksen kuvaus

Konetekniikan koulutus antaa sinulle vahvan teknisen perusosaamisen, jota voit soveltaa monissa työtehtävissä teknologiateollisuudessa. Opinnoissasi painottuvat itsenäinen ote ja monipuolisuus. Pääpaino on käytännönläheisessä opetuksessa, johon liittyvät monipuoliset laboratoriotyöt ja teollisuuslähtöiset projektitehtävät. Valmistumisesi jälkeen tyypillisiä toimenkuvia ovat mm. asiantuntija-, suunnittelu-, kehitys-, käyttö-, myynti-, koulutus-, laadunvarmistus- tutkimus- ja esimiestehtävät teknologiateollisuudessa. Valmistuttuasi omaat valmiuksia myös oman yrityksen perustamiseen.

Perusopinnoissa saat koneinsinöörin ammatissa tarvittavan matemaattisluonnontieteellisen perustan, koneteknisen perusosaamisen sekä kieli-, talous- ja vuorovaikutustaidot. Ammattiopinnoissa perehdyt valitsemiisi tekniikan osa-alueisiin ja teollisuuden toimialoihin.

Konetekniikan opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, teoriaosaamista unohtamatta. Ammattiopinnot toteutetaan monimuotoisesti mm. projektitöissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Käytettävissä olevat tilat ja laitteet tarjoavat modernin ja todellisen oppimisympäristön, jossa tukenasi ovat kokeneet opettajat ja henkilökunta.

Voit opiskella koneteknistä alaa myös kansainvälisesti. Kattava yhteistyökorkeakouluverkostomme tarjoaa sinulle erinomaisen mahdollisuuden hankkia kansainvälistä osaamista, josta on hyötyä valmistuttuasi.
Suuntautumiset, erikoisalat ja pätevyydet


Kone- ja tuotantotekniikassaopiskelija voi suunnata opintojaan valitsemalla moduuleja seuraavilta kone- ja meritekniikan osaamisalueilta :
•Meritekniikka (METE)
•Tuotantoautomaatio (TAUT)
•Moottori- ja energiateknologia (MOTE)
•Tuotantotekniikka (TUTE)
•Tuotekehitystekniikka (TUKE)


tai henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti muusta AMK:n opetustarjonnasta. Opintojen rakenne ja opintojaksot on kuvattu tarkemmin lukusuunnitelmataulukossa.


Meritekniikan(METE) osaamisalueen moduulit valinnut insinööri saa yleistietämyksen kaikista laivatekniikan osa-alueista sekä valmiudet erikoistua työelämässä laivanrakennuksen ja merenkulun erikoiskysymyksiin. Meriteollisuus on Suomessa dynaaminen ja laajasti verkostoitunut ala, jonka yrityksistä monet kuuluvat markkinajohtajiin maailmalla. Siksi laivatekniikan insinöörien työllistyminen on jatkuvasti pysynyt hyvänä ja kykyjen mukaan eteneminen organisaatiossa voi olla nopeaa. Toisaalta moni valitsee pitkäjänteisen kehittymisen arvostetuksi laivateorian tai -tuotannon huippuasiantuntijaksi. Laivanrakennus on perinteisesti hyvin kansainvälistä, joten monelle tarjoutuu mahdollisuus työskentelyyn ulkomailla. Suuri risteilijä on ’itsenäinen uiva kaupunki’, joka sisältää monien alojen erikoistekniikkaa viihdekeskuksista turvallisuusratkaisuihin ja ympäristönsuojeluun.

Opintoihin kuuluu tuotekehitystä, talous- ja projektinhallintaa ja johtamistaitoja. Nykyaikaiset digitaaliset suunnittelu- ja tuotantomenetelmät ovat toimialan tärkeä kilpailutekijä. Valmistuvan laivanrakentajan IT-taidoille on vahva kysyntä.

Tuotantoautomaationosaamisalue (TAUT) kouluttaa insinöörejä ...

Moottori- ja energiateknologiaan (MOTE) syventynyt insinööri on energia- ja polttomoottoritekniikan asiantuntija. Hän työskentelee suunnittelutoimistoissa, energiateknisten koneiden ja laitteiden sekä polttomoottorien tuotannossa, suunnittelussa ja huollossa, voimayhtiöissä tai voimalaitoksissa. Myös kauppaan, johtamiseen, prossin käyttöön, laadunvarmistukseen ja tutkimukseen liittyvät tehtävät voivat kuulua moottori- ja energiateknologiaan perehtyneen insinöörin työnkuvaan.

Moottori- ja energiateknologiaan syventynyt opiskelija perehtyy energian tuotantoon ja polttomoottoritekniikkaan sekä energiajärjestelmien suunnitteluun. Hän osaa soveltaa oppimaansa työelämälähtöisissä suunnittelu- ja projektitöissä. Koulutus antaa energia-alan sekä polttomoottoritekniikan perustietouden siten, että valmistunut insinööri sopeutuu nopeasti alan tehtäviin ja kokemusta saatuaan pystyy toimimaan edellä mainituissa tehtävissä sekä itsenäisesti että projektitiimin jäsenenä.

Tuotantotekniikanosaamisalue (TUTE) kouluttaa insinöörejä, jotka opinnoissaan perehtyvät teollisuuden kone- ja laitetuotannossa tarvittaviin valmistus- ja materiaaliteknisiin asioihin. He oppivat hyödyntämään modernien tuotantokoneiden ja laitteiden mahdollisuuksia sekä ymmärtävät tuotannon suunnittelun ja virtaustehokkuuden taloudelliset vaikutukset. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää järjestelykykyä, esimies-, yrittäjyys- ja vuorovaikutustaitoja sekä itsenäistä työskentelyvalmiutta, joita tarvitaan kone- ja laitetuotannon suunnittelun ja tuotannon ohjauksen sekä toimittajaverkostojen asiantuntijatehtävissä.

Tuotantotekniikan opiskelija saa koulutuksessa hyvät teoreettiset valmiudet ja käytännön läheisen osaamisen tehokkaissa oppimisympäristöissä eri tuotantoteknologioihin, tuotantoautomaation järjestelmiin sekä tuotannon suunnitteluun, ohjaukseen ja laadunhallintaan. Tuotantotekniikkaan syventynyt opiskelija tuntee ja hallitsee monia teollisuuden valmistusmenetelmiä sekä erikoistuu koneistus- ja laitetuotantoon sekä levytyöhön ja hitsaukseen. Hän osaa valita teknisin ja taloudellisin perustein valmistustavan, tuotannon ohjausperiaatteet ja tuotteiden laadunhallintamenetelmät. Hän osaa toimia tuotantoinsinöörinä sekä tuotantoyksiköissä että toimittajaverkoston asiantuntijatehtävissä.

Tuotekehitystekniikasta(TUKE) valmistunut insinööri on suunnittelun ja tuotekehityksen asiantuntija, joka yhteistyössä myynnin ja valmistuksen kanssa kehittää asiakaslähtöisesti teknisiä tuotteita ja palveluja. Tuotekehitysinsinööri työskentelee teollisuusyrityksen suunnittelu- ja tuotekehitysosastolla tai insinööritoimistossa. Työtehtävät ovat asiantuntijatehtäviä ja kokemuksen kasvaessa projektien tai suunnittelun ja tuotekehityksen johtotehtäviä. Suuntautuminen tuotannon ja myynnin tehtäviin on myös mahdollista, koska suunnittelijat työskentelevät yhteistyössä näiden alojen kanssa.

Tuotekehitystekniikan koulutuksessa annetaan vahva koneenrakennuksen teoreettinen tietotaito, materiaalitekniikan ja modernin valmistustekniikan tuntemus sekä tietokoneavusteisen suunnittelun, tuotetiedonhallinnan osaaminen. Nykyaikainen kansainvälinen tuotekehitys edellyttää asiakaslähtöisyyttä, tiimitaitoja, luovuutta, projektinhallinnan osaamista ja kielitaitoa.

Opinnäytetyön kuvaus


Konetekniikan koulutukseen liittyy oleellisesti opinnäytetyö, jossa pääset soveltamaan oppimiasi tietoja ja taitoja. Se on usein käytännön ongelmien ratkaisua ja toimii siltana sijoituttaessa työelämään. Opinnäytetyössä korostuu opiskelijan itsenäinen ote ja valmius suoriutua insinööritason tehtävistä. Töitä ohjaavat ammattikorkeakoulun kokeeneet opettajat ja elinkeinoelämän edustajat. Voit katsoa esimerkkejä opinnäytetöistä www.theseus.fi.


Uramahdollisuudet


Konetekniikan insinöörit ovat erittäin haluttuja työmarkkinoilla. Koulutuksen monipuoliset perusopinnot ja erikoistumisvaihtoehdot mahdollistavat laajan sijoittautumisen teollisuuteen ja elinkeinoelämään. Tyypilliset työtehtävät löytyvät insinööritoimistoista, sekä tuotannon ja teknisen kaupan tehtävistä. Kokemuksen myötä uramahdollisuudet monipuolistuvat vaativiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin.


Esimerkkejä tehtävänimikkeistä

•Automaatioinsinööri
•Tuotekehittelypäällikkö
•Suunnitteluinsinööri
•Projektipäällikkö
•Käyttöinsinööri
•Tuotantoinsinööri
•Laatuinsinööri
•Tekninen myyjä
•Ostoinsinööri


Jatko-opintomahdollisuudet


Konetekniikan insinööritutkinto (AMK) antaa vahvan perusvalmiuden insinöörin ammattiin. Voit myöhemmin syventää osaamistasi Turun ammattikorkeakoulussa suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK). Sinulla tulee olla perustutkinnon jälkeen kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeinen, korkeakoulututkintoa edeltävä työkokemus, jotta voit hakea YAMK koulutuksiin. Tarjolla on teknologiaosaamisen johtaminen, ympäristöteknologian ja meritekniikan YAMK koulutus.

Diplomi-insinööriksi tähtääville tarjotaan Turun ammattikorkeakoulun ja teknillisten yliopistojen yhteistyönä suunniteltuja opintopolkuja, mikä mahdollistaa DI-tutkinnon suorittamisen nopeasti ja joustavasti heti AMK-tutkinnon jälkeen.


Yhteystiedot


Opinto-ohjaaja
Jarmo Virta
Sähköposti: jarmo.virta(at)turkuamk.fi
Puhelin: 0505985624

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi