Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri s14
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri S14

Syksy 2014

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT 110                                                        
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu
                                                       
Ammatillinen kasvu
                                                       
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
     
           
                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                       
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
               
               
Ammatillinen kasvu 3 1    
       
                 
     
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                         
Projektipaja 3
     
           
                       
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                       
Svenska i arbetslivet
                                                       
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2
     
           
                       
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3
     
           
                       
Englannin kieli ja viestintä
                                                       
Työelämän englanti 3  
       
               
               
Rakennusalan englanti 2  
       
               
               
Tekniset perusopinnot
                                                       
Matematiikka I 5
     
           
                       
Matematiikka II 5  
       
               
               
Fysiikka 5
     
           
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 2  
       
               
               
Rakennusainekemia 2    
       
                 
     
Rakennusfysiikka 5    
       
                 
     
Koulutusvastuun perusopinnot
                                                       
Työturvallisuus ja työlainsäädäntö 2
     
           
                       
Projektin ja laadunhallinnan perusteet 2
     
           
                       
Hankintatoimen perusteet 2  
       
               
               
Rakennushankkeen tuotannon suunnittelu ja ohjaus 2  
       
               
               
Johtamisen perusteet 2
     
           
                       
Rakentamistalous ja kustannuslaskenta 3
     
           
                       
Statiikka 3
     
           
                       
Staattisesti määrätyt rakenteet 3  
       
               
               
Lujuusopin perusteet 3  
       
               
               
Betonirakenteiden perusteet 5  
       
               
               
Puurakenteiden perusteet 4    
       
                 
     
Geotekniikka 4  
       
               
               
Pohjarakennus 5  
       
               
               
Talonrakennuksen perusteet 2
     
           
                       
CAD-suunnittelu 3
     
           
                       
Ympäristötekniikka 2
     
           
                       
Infratekniikka 3
     
           
                       
Infrarakentaminen 3
     
           
                       
Geodesian perusteet 2  
       
               
               
Geodesian ATK 2  
       
               
               
Betonimateriaalitekniikka 5  
       
               
               
Betonityöt 3  
       
               
               
48499.63.2242424.524.54.84.82.70.51212121212.312.312.312.32.42.42.42.42.40.30.30.3
AMMATTIOPINNOT 45                                                        
Projektityöt
                                                       
Projektityöt 5    
       
                 
     
Infratekniikan moduulit
                                                       
Väylien perusteet
                                                       
Tietekniikka 3    
       
                 
     
Geometriatekniikka 4    
       
                 
     
Sillanrakennuksen perusteet 3    
       
                 
     
Väylien rakenteet
                                                       
Vesi- ja viemärijohdot 3    
       
                 
     
Tien ja kadun suunnittelu 5    
       
                 
     
Rakenne ja kuivatus 3    
       
                 
     
Liikennetekniikka ja liikenteen hallinta 4    
       
                 
     
Väylien tuotanto
                                                       
Siltojen korjaus ja kunnossapito 2    
       
                 
     
Maarakennustekniikka 4    
       
                 
     
Erikoisrakenteet 2    
       
                 
     
Väylien täydentävät kurssit
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Infran pohjarakenteet 3      
           
                         
Kalliorakentaminen 2    
       
                 
     
Vesirakentaminen 3    
       
                 
     
Water Management in Sparsely Populated Areas 2      
           
                         
Planning at Urban Areas 4      
           
                         
Teiden ja katujen kunnossapito 2      
           
                         
Infran tuotannon suunnittelu ja aikataulut 2      
           
                         
Kiinteistöjohtamisen moduulit
                                                       
Korjausrakentaminen
                                                       
Korjausrakentamisen perusteet 3    
       
                 
     
Condition Investigation 2    
       
                 
     
Korjausrakentamisen suunnittelun perusteet 3    
       
                 
     
Rakennusrestauroinnin perusteet 2    
       
                 
     
Korjausrakentamisen jatkokurssi
                                                       
Korjausrakentamisen erikoisopintojakso 3      
           
                         
Korjaustyöt 2      
           
                         
Korjausrakentamisen rakennussuunnittelu ja suunnitteluprojekti 3      
           
                         
Kiinteistönhoito ja kunnossapito 2      
           
                         
Kiinteistöjohtamisen työpaikkaopinnot
                                                       
Korjausrakentamisen ja kiinteistöjohtamisen työpaikkaopinnot 15    
       
                 
     
Kiinteistöjohtamisen työpaikkaopinnot II 15    
       
                 
     
Kiinteistötekniikka
                                                       
Kiinteistötalous 2    
       
                 
     
Kiinteistölainsäädäntö 2    
       
                 
     
Isännöinti 3    
       
                 
     
Kiinteistöalan tietotekniikka, laskentatoimi ja kirjanpito 3    
       
                 
     
Talonrakennustekniikan moduulit
                                                       
Rakenteiden mekaniikka
                                                       
Staattisesti määräämättömät rakenteet 3    
       
                 
     
Lujuusoppi 3    
       
                 
     
Teräsrakenteiden perusteet 4    
       
                 
     
Rakennetekniikka I
                                                       
Puurakenteet 4    
       
                 
     
Tietokoneavusteinen rakennesuunnittelu 3    
       
                 
     
Rakennesuunnittelun perusteet 3    
       
                 
     
Rakennetekniikka II
                                                       
Cast-in-situ Structures 3      
           
                         
Prefabricated Concrete Structures 4