Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri, infratekniikka
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri, Infratekniikka

Syksy 2015

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu
                                                         
Ammatillinen kasvu
                                                         
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
     
           
                         
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                         
Ammatillinen kasvu 2 1  
     
             
               
Ammatillinen kasvu 3 1
 
     
 
             
       
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                         
Projektipaja 3
     
           
                         
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                         
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                         
Svenska i arbetslivet
                                                         
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2
     
           
                         
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3
     
           
                         
Englannin kieli ja viestintä
                                                         
Työelämän englanti 3  
     
             
               
Rakennusalan englanti 2  
     
             
               
13.34.81.71.16.86.52.42.41.50.30.50.63.43.43.33.31.21.21.21.21.20.30.10.10.30.20.20.20.2
Tekniset perusopinnot
                                                         
Matematiikka I 5
     
           
                         
Matematiikka II 5  
     
             
               
Fysiikka 5
     
           
                         
Fysiikan laboratoriotyöt 2  
     
             
               
Rakennusainekemia 2    
       
                   
       
Rakennusfysiikka 5    
       
                   
       
105.66.71.8552.82.83.23.51.802.52.52.52.51.41.41.41.41.41.81.81.81.80000
Koulutusvastuun perusopinnot
                                                         
Työturvallisuus ja työlainsäädäntö 2
     
           
                         
Projektin ja laadunhallinnan perusteet 2
     
           
                         
Hankintatoimen perusteet 2  
     
             
               
Rakennushankkeen tuotannon suunnittelu ja ohjaus 2  
     
             
               
Johtamisen perusteet 2
     
           
                         
Rakentamistalous ja kustannuslaskenta 3
     
           
                         
Statiikka 3
     
           
                         
Staattisesti määrätyt rakenteet 3  
     
             
               
Lujuusopin perusteet 3  
     
             
               
Betonirakenteiden perusteet 5  
     
             
               
Puurakenteiden perusteet 4    
       
                   
       
Geotekniikka 4  
     
             
               
Pohjarakennus 5  
     
             
               
Talonrakennuksen perusteet 2
     
           
                         
CAD-suunnittelu 3
     
           
                         
Ympäristötekniikka 2
     
           
                         
Infratekniikka 3
     
           
                         
Infrarakentaminen 3
     
           
                         
Geodesian perusteet 2  
     
             
               
Geodesian ATK 2  
     
             
               
Betonimateriaalitekniikka 5  
     
             
               
Betonityöt 3  
     
             
               
2528.810.2112.512.514.414.48.22106.36.36.36.37.27.27.27.27.211110000
AMMATTIOPINNOT 50                                                          
Infratekniikan moduulit
                                                         
Väylien perusteet
                                                         
Tietekniikka 3    
       
                   
       
Geometriatekniikka 4    
       
                   
       
Sillanrakennuksen perusteet 3    
       
                   
       
Hydrologia ja hydromekaniikka 3    
       
                   
       
Mittaustekniikan jatkokurssi ja paikkatietotekniikka 2    
       
                   
       
Väylien rakenteet
                                                         
Vesi- ja viemärijohdot 3    
       
                   
       
Tien ja kadun suunnittelu 5    
       
                   
       
Rakenne ja kuivatus 3    
       
                   
       
Liikennetekniikka ja liikenteen hallinta 4    
       
                   
       
Väylien tuotanto
                                                         
Siltojen korjaus ja kunnossapito 2    
       
                   
       
Maarakennustekniikka ja -urakointi 3    
       
                   
       
Erikoisrakenteet 2    
       
                   
       
Väylien täydentävät kurssit
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Infran pohjarakenteet 3      
           
                         
Kalliorakentaminen 2    
       
                   
       
Vesirakentaminen 3      
           
                         
Water Management in Sparsely Populated Areas 2      
           
                         
Planning at Urban Areas 4      
           
                         
Teiden ja katujen kunnossapito 2      
           
                         
Infran tuotannon suunnittelu ja aikataulut 2      
           
                         
Tiehankkeen mallintaminen 3                                                          
Diginfra 2.108 3                                                          
0029.322.600009.819.5139.60000000009.89.89.89.83.23.23.23.2
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                          
Matematiikan lisäopetus 2
     
           
                         
Tieturva 1 1
     
           
                         
Ympäristöakustiikka 5    
       
                   
       
Fire Safety Engineering 1    
       
                   
       
Infran tietomalliosaamisen kehittäminen 2    
       
                   
       
Talonrakennuksen pohjarakenteet 3                                                          
30621.51.50024200.80.80.80.80000022220000
HARJOITTELU 30                                                          
Harjoittelu I 10
     
           
                         
Harjoittelu II 10  
     
             
               
Harjoittelu III 10  
     
             
               
101640558840002.52.52.52.54444400000000
OPINNÄYTETYÖ 20                                                          
Opinnäytetyö 20      
           
                         
0003.20000000.82.400000000000000.80.80.80.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 61.3 55.2 57.9 31.5 30.8 30.5 27.6 27.6 28.7 29.3 19.3 12.2 15.5 15.5 15.4 15.4 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 14.9 14.7 14.7 14.9 4.4 4.4 4.4 4.4

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Infratekniikka

Yhdyskuntatekniikan suuntautumisopinnot

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi