Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri, rakennesuunnittelun suuntautumisen opinnot
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri, Rakennesuunnittelun suuntautumisen opinnot

Syksy 2016

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 123                                                            
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                           
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
   
         
                         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
   
         
                         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
     
               
                 
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
       
                   
       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                           
Insinöörin matemaattiset perusteet
                                                           
Matematiikka I 5
   
       
 
                   
Projektipaja 5
   
         
                         
Tietotekniikka 3
   
         
                         
Matematiikan lisäopetus 2
   
         
                         
Infran ja talonrakennuksen perusteet
                                                           
Suomen kieli ja viestintä 3
   
         
                         
Infratekniikka 3
   
         
                         
Infrarakentaminen 3
   
         
                         
Ympäristötekniikka 2
   
         
                         
Talonrakennuksen perusteet 4
   
         
                         
Insinöörin matemaattiset perusteet 2
                                                           
Matematiikka II 5
   
         
                         
Fysiikka 5
   
         
                         
Statiikka 3
   
         
                         
Työturvallisuus ja työlainsäädäntö 2
   
         
                         
Projektin- ja taloudenhallinta
                                                           
Projektin ja laadunhallinnan perusteet 2
   
         
                         
CAD-suunnittelu 3
   
         
                         
Hankintatoimen perusteet 2
   
         
                         
Rakentamistalous ja kustannuslaskenta 3
   
         
                         
Johtamisen perusteet 2
   
         
                         
Svenska i arbetslivet
                                                           
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
   
         
                         
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
   
         
                         
Geotekniikka, geodesia ja tuotanto
                                                           
Geotekniikka 4  
     
               
                 
Geodesian perusteet 2  
     
               
                 
Geodesian ATK 2  
     
               
                 
English Professional Skills, B2 3  
     
               
                 
Rakennushankkeen tuotannon suunnittelu ja ohjaus 2  
     
               
                 
Rakenteiden toiminta ja ominaisuudet
                                                           
Staattisesti määrätyt rakenteet 3  
     
               
                 
Rakennusfysiikka 5  
     
               
                 
Betonimateriaalitekniikka 5  
     
               
                 
Fysiikan laboratoriotyöt 2  
     
               
                 
Betoni- ja pohjarakenteet
                                                           
Betonirakenteiden perusteet 5  
     
               
                 
Betonityöt 3  
     
               
                 
Rakennusainekemia 2  
     
               
                 
Pohjarakennus 5  
     
               
                 
Rakenteiden perusteet ja lujuus
                                                           
Puurakenteiden perusteet 4  
     
               
                 
Lujuusopin perusteet 3  
     
               
                 
Korjausrakentamisen perusteet 3  
     
               
                 
Teräsrakenteiden perusteet 5                                                            
48.154.414.3124.124.126.228.313.70.60.40.61212121212.713.514.114.113.50.20.20.20.20.20.20.20.20.2
AMMATTIOPINNOT 45                                                            
Rakennesuunnittelun moduulit
                                                           
Rakennetekniikan perusopinnot
                                                           
Staattisesti määräämättömät rakenteet 3    
       
                   
       
Lujuusopin jatkokurssi 3    
       
                   
       
Rakenteiden 3D -mallinnus 4    
       
                   
       
Rakennesuunnittelun perusteet 3    
       
                   
       
Pääpiirustukset 2    
       
                   
       
Rakennetekniikan aineopinnot
                                                           
Puurakenteiden jatkokurssi 4    
       
                   
       
Tietokoneavusteinen rakennesuunnittelu 2    
       
                   
       
Teräsrakenteiden jatkokurssi 4    
       
                   
       
Puurakenteiden erikoisopintojakso 3    
       
                   
       
Työpiirustukset 2    
       
                   
       
Rakennetekniikan syventävät opinnot
                                                           
Cast-in-situ Concrete Structures 3      
           
                           
Prefabricated Concrete Structures 3      
           
                           
Masonry 3      
           
                           
Teräsrakenteiden erikoisopintojakso 3      
           
                           
Betonirakenteiden erikoisopintojakso 3      
           
                           
002418000061899000000000666663333
Projektityö 5      
           
                           
     
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                            
Tieturva 1 1
   
         
                         
0.80.2050.40.40.2000500.20.20.20.20.2000000002.52.5000
Earthquake Geotechnical Engineering 1
     
             
                               
Talonrakennuksen pohjarakenteet 3                                                            
HARJOITTELU 30                                                            
Harjoittelu I 10
   
         
                         
Harjoittelu II 10  
     
               
                 
Harjoittelu III 10    
       
                   
       
99.510.52544.554.56202.52.52222.52.52.52.5222220000
OPINNÄYTETYÖ 20                                                            
Opinnäytetyö 20      
           
                           
0003.20000000.82.4000000000000000.80.80.80.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 57.9 64.1 48.8 29 29.5 28.5 30.9 33.3 24.2 24.6 17.4 11.6 14.7 14.7 14.2 14.2 14.9 16 16.6 16.6 16 8.2 8.2 8.2 8.2 10.7 6.7 4.2 4.2 4.2

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Rakennesuunnittelun suuntautumisen opinnot

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi