Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari

Syksy 2015

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT 86                                                  
Ammatillinen kasvu ja projektipaja
                                                 
Ammatillinen kasvu
                                                 
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
     
         
                   
Ammatillinen kasvu 1 1
     
         
                   
Ammatillinen kasvu 2 1
     
         
                   
Ammatillinen kasvu 3 1  
     
           
         
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                         
Projektipaja 3
     
         
                   
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                 
Svenska i arbetslivet
                                                 
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2
     
         
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3
     
         
                   
Englannin kieli ja viestintä
                                                 
Työelämän englanti 3  
     
           
         
Rakennusalan englanti 2  
     
           
         
Suomen kieli ja viestintä 3
     
         
                   
Matemaattiset perusopinnot
                                                 
Matematiikka I 3
     
         
                   
Matematiikka II 3
     
         
                   
Statiikka (rkm) 4
     
         
                   
Lujuusoppi (rkm) 4  
     
           
         
Geotekniikka 4  
     
           
         
Yleiset perusopinnot
                                                 
Johtaminen 3
     
         
                   
Tietotekniikan perusteet 3
     
         
                   
CAD-suunnittelu 3
     
         
                   
Mittaustekniikan perusteet 3
     
         
                   
Rakennusfysiikka 3
     
         
                   
Rakenteiden perusopinnot
                                                 
Puurakenteet 4  
     
           
         
Teräsrakenteet 4  
     
           
         
Teräsbetonirakenteet 4  
     
           
         
Pohjarakenteet 4  
     
           
         
Talonrakennuksen perusopinnot
                                                 
Talonrakennuksen perusteet 3
     
         
                   
Tuotanto- ja menetelmätekniikka 3
     
         
                   
Työturvallisuus 3
     
         
                   
Betonitekniikka (rkm) 4
     
         
                   
Määrä- ja kustannuslaskenta 3
     
         
                   
552460.527.527.51212600.513.813.813.813.86666600000.5
AMMATTIOPINNOT 30                                                  
Tuotannon ohjaus ja johtaminen
                                                 
Hankintatoimi ja sopimukset 3  
     
           
         
Työ- ja rakennuslainsäädäntö 3  
     
           
         
Aikataulusuunnittelu 3  
     
           
         
Työmaasuunnittelu 3  
     
           
         
Tehtäväsuunnittelu 3  
     
           
         
Työmaatoteutus
                                                 
Pien- ja kerrostalorakentaminen 3    
       
                 
 
Liike- ja teollisuusrakentaminen 3    
       
                 
 
Maa- ja kalliorakentaminen 3    
       
                 
 
Talotekniset järjestelmät 3    
       
                 
 
Työmaakustannusten ohjaus ja valvonta 3    
       
                 
 
01214.33.800666.87.53.80000333333.83.83.83.80
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                  
Työmaatuotanto 15      
           
                         
Venäjä1 5
     
         
                   
Turun seudun rakennusperinne 1880-2000 3  
     
           
         
Rakennusainekemia ja -fysiikan jatkokurssi 2  
     
           
         
Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 2  
     
           
         
Rakennusakustiikka (rkm) 3    
       
                 
 
55.63.78.32.52.52.82.82.21.58.31.31.31.31.31.41.41.41.41.40.80.80.80.87.5
HARJOITTELU 49                                                  
Harjoittelu ja projektityöt
                                                 
Harjoittelu I 5
     
         
                   
Harjoittelu II 10  
     
           
         
Harjoittelu III 15                                                  
Työpaikkaopinnot 30    
       
                 
 
Projektityöt 4    
       
                 
 
5816.34.82.52.5446.89.54.81.31.31.31.3222224.84.84.84.80
OPINNÄYTETYÖ 15                                                  
Opinnäytetyö 15      
           
                         
0007.50000007.500000000000007.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 65 49.6 40.3 25.4 32.5 32.5 24.8 24.8 21.8 18.5 25.4 16.4 16.4 16.4 16.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 9.4 9.4 9.4 9.4 16

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi