Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Ensihoitajakoulutus > Ensihoitaja (amk) s14
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Ensihoitaja (AMK) S14

Syksy 2014

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT 30                                                        
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                       
English Professional Skills, B2 3
     
           
                       
Ensihoitotyön kehittämis- ja tutkimusosaaminen 5
     
           
                       
Hoitotyön perusteet ja kuntouttava hoitotyö 6
     
           
                       
Potilas terveyspalvelujärjestelmässä 5
     
           
                       
Ammatillinen kasvu
                                                       
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
     
           
                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                       
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
               
               
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                   
       
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                       
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                       
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
     
           
                       
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
     
           
                       
2711113.513.50.50.50.50.50.50.56.86.86.86.80.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3
AMMATTIOPINNOT 105                                                        
Health Promotion and Ethical Nursing 5
     
           
                       
Perustason ensihoitotyö 5
     
           
                       
Lääkehoito 5
     
           
                       
Sisätautipotilaan ensihoito- ja hoitotyö
                                                       
Sisätautipotilaan ensihoito 5  
       
               
               
Sisätautipotilaan hoitotyö 5  
       
               
               
Sisätautien tutkimus- ja hoitomenetelmät 5  
       
               
               
Kirurgisen potilaan ensihoito- ja hoitotyö sekä perioperativiinen hoitotyö
                                                       
Kirurgisen potilaan ensihoito 5  
       
               
               
Kirurgisen potilaan hoitotyö 5  
       
               
               
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö 5  
       
               
               
Mielenterveys-, syöpä- ja ikääntyvän potilaan hoitotyö
                                                       
Mielenterveyspotilaan hoitotyö 5  
       
               
               
Mielenterveyspotilaan ensihoito ja erityiskysymyksiä sekä kehitysvammaisen hoitotyö 5  
       
               
               
Cancer and Elderly Patients Nursing 5  
       
               
               
Perheen ja lasten hoitotyö
                                                       
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja naisen ensihoito- ja hoitotyö 5    
         
                   
       
Perheen,lapsen ja nuoren ensihoito- ja hoitotyö 5    
         
                   
       
Ensihoidon asiantuntijatoiminta
                                                       
Development, Leadership, Management and Entrepreunership in Health Care 5      
           
                       
Hoitotason ensihoitotyö 10    
         
                   
       
Vaativa akuuttihoitotyö
                                                       
Päivystys- ja polikliininen hoitotyö 5    
         
                   
       
Tehohoitopotilaan hoitotyö 5    
         
                   
       
Ensihoitotyö poikkeavissa olosuhteissa
                                                       
Asiakaskeskeinen ja innovatiivinen ensihoito- ja hoitotyö 5      
           
                       
Poikkeusolojen ensihoito 5      
           
                       
154530157.57.522.522.515157.57.53.83.83.83.811.311.311.311.37.57.57.57.53.83.83.83.8
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15                                                        
HARJOITTELU 75                                                        
Harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
                                                       
Hoitotyön perusteiden harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
                                                       
Hoitotyön perusteet 4
     
           
                       
Ensihoitotyön perusteet 3
     
           
                       
Lääkehoidon perusteet 3
     
           
                       
Hoitotyön erityisalueiden harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
                                                       
Kirurgisen potilaan hoitotyö 1  
       
               
               
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö 1  
       
               
               
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 1  
       
               
               
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyön harjoittelu 1    
         
                   
       
Perheen, lapsen ja nuoren hoitotyön harjoittelu 1    
         
                   
       
Ensihoito- ja hoitotyön syventävä harjoittelu simulaatiotilanteissa 5      
           
                       
Harjoittelu kliinisessä hoitotyössä
                                                       
Hoitotyön perusteet 5
     
           
                       
Perustason ensihoitotyö 7  
       
               
               
Sisätautipotilaan hoitotyö 6  
       
               
               
Kirurgisen potilaan hoitotyö 7    
         
                   
       
Hoitotyön erityisosaaminen 7    
         
                   
       
Hoitotason ensihoito 8    
         
                   
       
Hoitotyön erityisosaaminen 2 7      
           
                       
Ensihoitotyön kehittäminen 8      
           
                       
151624207.57.588121210103.83.83.83.8444466665555
OPINNÄYTETYÖ 15                                                        
Opinnäytetyön suunnitelma 7      
           
                       
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.753.753.753.75
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 57 62 55 51 28.5 28.5 31 31 27.5 27.5 26 26 14.4 14.4 14.4 14.4 15.6 15.6 15.6 15.6 13.8 13.8 13.8 13.8 13.1 13.1 13.1 13.1

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi