Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Terveydenhoitajakoulutus > Terveydenhoitaja (amk), salo, s14
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Terveydenhoitaja (AMK), Salo, S14

Syksy 2014

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT 35                                                        
Suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                           
English Professional Skills, B2 3
       
               
                       
Hoitotyön kehittämis- ja tutkimusosaaminen 5  
       
                 
                   
Hoitotyön perusteet ja potilaan kuntouttava hoitotyö 6
     
             
                           
Potilas terveyspalvelujärjestelmässä 5
     
             
                           
Ammatillinen kasvu
                                                       
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
     
             
                           
Ammatillinen kasvu 1 1
     
             
                           
Ammatillinen kasvu 2 1
     
             
                   
Ammatillinen kasvu 3 1  
       
                 
           
Ammatillinen kasvu 4 1    
         
                   
 
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                       
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
     
             
                           
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
     
             
                           
22.560.80.7193.55.50.50.50.30.40.39.59.51.81.82.82.80.30.30.30.30.20.20.20.30.30
AMMATTIOPINNOT 95                                                        
Health Promotive and Ethical Nursing 5
     
             
                           
Development, Leadership, Management and Entrepreunership in Health Care 5      
             
                             
Sisätautipotilaan hoitotyö ja lääkehoito
                                                       
Sisätautipotilaan hoitotyö 5
       
               
                       
Lääkehoito 5
       
               
                       
Sisätautien tutkimus- ja hoitomenetelmät 5
       
               
                       
Kirurgisen, perioperatiivisen ja vaativa sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyö
                                                       
Kirurgisen potilaan hoitotyö 5  
       
                 
                   
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö 5  
       
                 
                   
Sisätauti-kirurgisen potilaan vaativa hoitotyö 5  
       
                 
                   
Mielenterveys-, syöpä- ja ikääntyvän potilaan hoitotyö
                                                       
Mielenterveyspotilaan hoitotyö 5  
       
                 
                   
Mielenterveyshoitotyön erityiskysymyksiä ja kehitysvammaisen hoitotyö 5  
       
                 
                   
Cancer and Elderly Patients Nursing 5  
         
                   
               
Perheen ja lasten hoitotyö sekä hoitotyön asiantuntijatoiminta
                                                       
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyö 5    
         
                     
           
Perheen, lapsen ja nuoren hoitotyö 5    
         
                     
           
Asiakaskeskeinen ja innovatiivinen hoitotyö 5    
         
                     
           
Terveydenhoitotyön ammattiopinnot
                                                       
Perheen terveyden edistäminen 5      
           
                         
 
Yhteisön terveydenhoitotyö 5      
             
                             
Terveydenhoitotyön erityiskysymykset 5      
             
                             
Terveydenhoitotyön kehittäminen 5      
           
                         
 
20301517.5515255150512.52.52.57.57.512.512.52.52.57.57.5000557.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15                                                        
HARJOITTELU 85                                                        
Hoitotyön harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
                                                       
Hoitotyön perusteiden harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
                                                       
Hoitotyön perusteet 6
     
             
                           
Lääkehoidon perusteet 3
       
               
                       
Sisätautipotilaan hoitotyö 1
       
               
                       
Hoitotyön erityisalueiden harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
                                                       
Kirurgisen potilaan hoitotyö 1  
       
                 
                   
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö 1  
       
                 
                   
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 1  
       
                 
                   
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyön harjoittelu 1    
         
                     
           
Perheen, lapsen ja nuoren hoitotyön harjoittelu 1    
         
                     
           
Terveydenhoitotyön harjoittelu simulaatiotilanteissa 5      
             
                             
Hoitotyön ja terveydenhoitotyön työelämäharjoittelu
                                                       
Hoitotyön perusteet 5
       
               
                       
Sisätautipotilaan hoitotyö 7  
         
                   
               
Kirurgisen potilaan hoitotyö 8  
         
                   
               
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 7  
         
                   
               
Hoitotyö perusterveydenhuollossa 8    
         
                     
           
Terveydenhoitotyön erityisosaaminen 1 7    
         
                     
     
Terveydenhoitotyön erityisosaaminen 2 8      
           
                         
 
Terveydenhoitotyön kehittäminen 5      
             
                             
Terveydenhoitotyön syventävä erityisosaaminen 10      
             
                             
152514.720.369322104.76.314334.54.51.51.51111552.32.32.34410
OPINNÄYTETYÖ 15                                                        
Opinnäytetyön suunnitelma 7    
         
                     
     
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8    
         
                     
     
001050000010500000000000555000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 57.5 61 40.5 43.5 30 27.5 33.5 27.5 25.5 15 16.7 26.8 15 15 13.8 13.8 16.8 16.8 13.8 13.8 12.8 12.8 7.5 7.5 7.5 9.3 9.3 17.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi