Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan koulutus > Tieto- ja viestintätekniikka s16, sulautetut ohjelmistot
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikka S16, Sulautetut ohjelmistot

Syksy 2016

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 70                                                            
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                           
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
           
                           
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
           
                           
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
                 
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                     
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                           
Luonnontieteet
                                                           
Insinöörifysiikka 5
     
           
                           
Fysikaaliset mittaukset 5
     
           
                           
Insinöörimatematiikan perusteet 5
     
             
                               
Calculus 5
       
               
                           
Soveltava matematiikka 5  
       
                 
                         
Viestintä- ja kieliopinnot
                                                           
English Professional Skills, B2 5
     
           
                           
Työyhteisöviestintä 5
     
           
                           
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                           
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2  
       
                 
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3  
       
                 
                   
Tieto- ja viestintätekniikka
                                                           
CCNA1: Introduction to Networks 5
     
           
                           
Elektroniikan ja tiedonsiirron perusteet 5
     
           
                           
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
           
                           
Tuotekehitys 10
     
           
                           
571110.828.528.5830.50.50.20.615.515.515.515.56.53.62.62.60.40.70.40.40.40.20.40.40.40.4
AMMATTIOPINNOT 45                                                            
Projektiosaaminen ja yrittäjyys
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                           
Innovation Project 15    
         
                     
         
Tieto- ja viestintätekniikka (valitse 2 x 15 op)
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                           
Elektroniikka
                                                           
Sähkötekniikka 5  
       
                 
                   
Elektroniikkapiirit 5  
       
                 
                   
Elektroniikan laboratoriotyöt 5  
       
                 
                   
015150007.57.57.57.5000000019.39.99.95.613.36.56.56.500000
Ohjelmistotekniikka
                                                           
Olio-ohjelmointi 5  
       
                 
                   
Tietokannat 5  
       
                 
                   
WWW-ohjelmointi 5  
       
                 
                   
01500007.57.50000000007.8440000000000
Tietokonetekniikka
                                                           
Tietorakenteet ja algoritmit 5  
       
                 
                   
Diskreetti matematiikka 5  
       
                 
                   
Järjestelmäläheinen ohjelmointi 5  
       
                 
                   
01500007.57.50000000007.8440000000000
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 45                                                            
Sulautetut ohjelmistot
                                                           
Embedded Software
                                                           
Embedded Software 15    
         
                     
         
Embedded Systems
                                                           
Cryptology 5      
           
                           
Embedded Linux 5      
           
                           
VHDL 5      
           
                           
Advanced Topics in Embedded Software
                                                           
Advanced Topics in Embedded Software 15      
           
                           
00152400007.57.561800000000012.47.47.47.44.711.111.111.111.1
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                            
Vapaasti valittavat opinnot 30                                                            
0000000000001.51.51.51.51.51.91.91.91.91.51.51.51.51.51.51.51.51.5
HARJOITTELU 30                                                            
Perusharjoittelu 1 5  
     
               
                 
Perusharjoittelu 2 5  
     
               
                 
Alakohtainen harjoittelu 1 5    
       
                   
       
Alakohtainen harjoittelu 2 5    
       
                   
       
Ammattiharjoittelu 1 5      
           
                           
Ammattiharjoittelu 2 5      
           
                           
07.510.510002.554.5646000002.62.62.62.62.12.12.12.12.12.12.12.12.1
OPINNÄYTETYÖ 20                                                            
Opinnäytetyö: suunnitteluvaihe 10      
           
                           
Opinnäytetyö: toteutusvaihe 10      
           
                           
00016000000412000000000000004.24.24.24.2
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 57 63.5 41.5 50.8 28.5 28.5 33 30.5 20 21.5 14.2 36.6 17 17 17 17 8 43 25 25 10.5 30 17.9 17.9 17.9 8.5 19.1 19.1 19.1 19.1

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sulautetut ohjelmistot

Ks. moduuli- ja opintojaksokuvaukset.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi