Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Sairaanhoitajakoulutus > Sairaanhoitaja (amk) monimuoto, turku, k16

Sairaanhoitaja (AMK) monimuoto, Turku, K16

Kevät 2017

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
PERUSOPINNOT 30                                              
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu
                                             
Orientoituminen ammattikorkeakouluopintoihin 1
   
       
                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 1
   
       
                   
Ammatillinen kasvu 1 1  
     
           
               
Ammatillinen kasvu 2 2  
     
           
       
Suomen kieli ja viestintä 3
   
       
                   
English Professional Skills, B2 3  
     
           
               
Hoitotyön perusteet ja kuntouttava hoitotyö 6
   
       
                   
Potilas terveyspalvelujärjestelmässä 5
   
       
                   
Hoitotyön kehittämis- ja tutkimusosaaminen 5    
       
               
       
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                             
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
     
             
           
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
     
             
           
10.711.38010.77.345305.35.35.32222330000
AMMATTIOPINNOT 75                                              
Health Promotive and Ethical Nursing 5  
     
           
               
Development, Leadership, Management and Entrepreunership in Health Care 5    
       
                 
 
Akuutti ja tehohoitopotilaan hoitotyö 5      
         
                       
Sisätautipotilaan hoitotyö ja lääkehoito
                                             
Sisätautipotilaan hoitotyö 5
   
       
                   
Lääkehoito 5
   
       
                   
Sisätautien tutkimus- ja hoitomenetelmät 5
   
       
                   
Kirurgisen, perioperatiivisen ja vaativa sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyö
                                             
Kirurgisen potilaan hoitotyö 5  
     
           
               
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö 5  
     
           
               
Sisätauti-kirurgisen potilaan vaativa hoitotyö 5    
       
               
       
Mielenterveys-, syöpä- ja ikääntyvän potilaan hoitotyö
                                             
Mielenterveyspotilaan hoitotyö 5  
     
             
           
Mielenterveyshoitotyön erityiskysymyksiä ja kehitysvammaisen hoitotyö 5    
       
               
       
Cancer and Elderly Patients Nursing 5  
     
             
           
Perheen ja lasten hoitotyö sekä hoitotyön asiantuntijatoiminta
                                             
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyö 5  
     
             
           
Perheen, lapsen ja nuoren hoitotyö 5    
       
                 
 
Asiakaskeskeinen ja innovatiivinen hoitotyö 5  
     
             
           
103026.75.81012.517.51511.75.85557.57.51010553.33.33.32.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15  
   
         
   
HARJOITTELU 75                                              
Hoitotyön perusteiden harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
                                             
Hoitotyön perusteiden harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
                                             
Hoitotyön perusteet 6
   
       
                   
Lääkehoidon perusteet 3
   
       
                   
Sisätautipotilaan hoitotyö 1
   
       
                   
Hoitotyön erityisalueiden harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
                                             
Kirurgisen potilaan hoitotyö 1  
     
           
               
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö 1  
     
           
               
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 1  
     
             
           
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyön harjoittelu 1  
     
             
           
Perheen, lapsen ja nuoren hoitotyön harjoittelu 1    
       
                 
 
Hoitotyön syventävä harjoittelu simulaatiotilanteissa 5      
         
                       
Hoitotyön työelämäharjoittelu
                                             
Hoitotyön perusteet 5
   
       
                   
Sisätautipotilaan hoitotyö 7  
     
           
               
Kirurgisen potilaan hoitotyö 8    
       
               
       
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 7    
       
                 
 
Hoitotyön yrittäjyys TKI ympäristöissä 5  
     
             
           
Hoitotyön erityisosaaminen 1 8    
       
                 
 
Hoitotyön erityisosaaminen 2 7      
         
                       
Hoitotyön kehittäminen 8      
         
                       
10202819.5109.510.5101819.55554.54.5664477712.5
OPINNÄYTETYÖ 15                                              
Opinnäytetyön suunnitelma 7    
       
               
       
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8    
       
                 
 
0012.332.670003.58.832.6700000003.53.52.672.672.670
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30.7 61.3 74.7 28.3 30.7 29.3 32 34 41.7 28.3 15.3 15.3 15.3 14 14 18 18 16 16 13.3 13.3 13.3 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi