Terveydenhoitotyön syventävä harjoittelu simulaatiotilanteissa, 3 op - 7031602