Tutkiva ja kehittävä opettaja (AOKK), 5 op - 2032220