Säätötekniikka ja kiinteistöautomaatio, 5 op - TE00BO71