Rakentamistalous ja kustannuslaskenta, 3 op - 5041169