Mielenterveys- ja psykiatrisen hoitotyön erityiskysymykset, 5 op - 7031548