Seksuaalisuus ihmisen elämänkaaressa, 5 op - 7031550