Orientoituminen ammattikorkeakouluopintoihin, 1 op - 7031216A