Taiteellisen työskentelyn perusteet I, 15 op - 2021113