Taiteellisen työskentelyn perusteet II, 15 op - 2021114