Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3, 1 op - 1002356