Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 1, 5 op - 7073104