Työskentely kliinisessä laboratoriossa, 3 op - 7073116