Näytteenoton, mittauksen ja monitoroinnin projektityö, 5 op - 5100BI61