Traumatologisen tai ortopedisen asiakkaan toimintaa tukeva harjoittelu, 6 op - 7011189