Hyvinvointi ja toimintakyky työssä ja arjessa, 5 op - TH00BD99