Asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintoja tukeva fysioterapia, 4 op - TH00BE00