Valinnainen harjoittelu: fysioterapeuttina projektissa, 20 op - TH00BF37